ORDIN nr. 66 din 22 ianuarie 2008privind utilizarea echipamentelor, instalaţiilor, utilajelor şi mijloacelor tehnice de aerodrom şi de protecţie a navigaţiei aeriene în desfăşurarea activităţilor aeronautice civile
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 67 din 29 ianuarie 2008    Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 12 lit. i) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 lit. e) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 alin. (1) pct. 6 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1În desfăşurarea activităţilor aeronautice civile, agenţii aeronautici civili sunt obligaţi să utilizeze numai echipamente, instalaţii, utilaje şi mijloace tehnice de aerodrom şi de protecţie a navigaţiei aeriene ale căror specificaţii tehnice sunt avizate de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română", denumită în continuare AACR, ca fiind conforme cu cerinţele normelor tehnice naţionale şi cu standardele internaţionale în domeniu, având starea tehnică şi de întreţinere corespunzătoare asigurării celui mai înalt grad de siguranţă a activităţilor şi fiind deservite de personal calificat şi autorizat.  +  Articolul 2Avizul prevăzut la art. 1 se acordă, la cererea agenţilor aeronautici civili, anterior preluării pe orice cale legală a echipamentelor, instalaţiilor, utilajelor şi mijloacelor tehnice de aerodrom şi de protecţie a navigaţiei aeriene.  +  Articolul 3Utilizarea echipamentelor de control de securitate aeronautică de către agenţii aeronautici civili se face numai cu respectarea prevederilor secţiunii 13 din anexa la Regulamentul (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 2.320/2002 care stabileşte regulile comune în domeniul securităţii aviaţiei civile şi ale secţiunii 13 din anexa la Regulamentul (CE) al Comisiei Europene nr. 622/2003 care stabileşte măsurile de aplicare a standardelor de bază comune în domeniul securităţii aviaţiei civile.  +  Articolul 4AACR, aeroporturile civile din România, Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - ROMATSA" şi agenţii aeronautici civili care utilizează echipamente, instalaţii, utilaje şi mijloace tehnice de aerodrom şi de protecţie a navigaţiei aeriene vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 6Cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 274/2003 privind utilizarea echipamentelor, instalaţiilor, utilajelor şi mijloacelor tehnice de aerodrom şi de protecţia navigaţiei aeriene, precum şi a sistemelor şi echipamentelor de securitate aeronautică în desfăşurarea de activităţi aeronautice civile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 207 din 31 martie 2003, se abrogă.p. Ministrul transporturilor,Septimiu Buzaşu,secretar de statBucureşti, 22 ianuarie 2008.Nr. 66.-----------