LEGE nr. 4 din 13 iulie 1990 privind remunerarea și alte drepturi ale Președintelui României, senatorilor și deputaților
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 14 iulie 1990  Parlamentul României adopta prezenta lege:  +  Articolul 1Abrogat. (la 01-04-1991, Alin. 1 al art. 1 a fost abrogat de art. 40 din LEGEA nr. 40 din 1 iunie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 7 iunie 1991. ) Președintele României se bucura de imunități ca și membrii parlamentului. Imunitatea Președintelui României nu poate fi ridicată cît timp, potrivit legii, mandatul sau nu a încetat.  +  Articolul 2Abrogat. (la 08-08-1991, Art. 2 a fost abrogat de art. 30 din LEGEA nr. 53 din 31 iulie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 8 august 1991. )  +  Articolul 3Abrogat. (la 01-04-1991, Art. 3 a fost abrogat de art. 30 din LEGEA nr. 32 din 29 martie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 70 din 3 aprilie 1991. )  +  Articolul 4Abrogat. (la 08-08-1991, Art. 4 a fost abrogat de art. 30 din LEGEA nr. 53 din 31 iulie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 8 august 1991. )  +  Articolul 5Abrogat. (la 08-08-1991, Art. 5 a fost abrogat de art. 30 din LEGEA nr. 53 din 31 iulie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 8 august 1991. )  +  Articolul 6Președintele României, senatorii și deputații au dreptul la transportul gratuit pe căile ferate române și pe liniile auto, navale și aeriene interne.Biletele de călătorie pentru mijloacele de transport prevăzute la alin. 1 se vor elibera pe baza carnetelor de senator sau deputat ori a unor legitimatii speciale emise de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor și Amenajării Teritoriului.Abrogat. (la 29-06-1993, Alin. 3 al art. 6 a fost abrogat de art. 3 din LEGEA nr. 41 din 28 iunie 1993, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 29 iunie 1993. ) Abrogat. (la 29-06-1993, Alin. 4 al art. 6 a fost abrogat de art. 3 din LEGEA nr. 41 din 28 iunie 1993, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 29 iunie 1993. )  +  Articolul 7Pe durata exercitării mandatului de senator sau deputat, contractul de muncă al persoanei în cauza se suspenda, cu excepția cazurilor în care biroul permanent, la cererea senatorului sau deputatului, decide altfel. La încetarea exercitării mandatului, persoanele în cauza își reiau activitatea în executarea aceluiași contract de muncă.În cazul în care pe durata exercitării mandatului au loc reorganizari ale unităților, acestea sînt obligate sa comunice senatorilor sau deputaților noul loc de muncă stabilit, cu respectarea prevederilor legislației muncii.  +  Articolul 8Activitatea desfășurata în funcțiile prevăzute la art. 1 și art. 2 constituie vechime în munca, vechime neîntrerupta în munca și în specialitate, iar la revenirea în funcția deținuta anterior sau la încadrarea într-o funcție echivalenta, se ia în calcul pentru stabilirea vechimii neîntrerupte în aceeași unitate.Prevederile alin. 1 se aplică numai persoanelor al căror contract de muncă a fost suspendat pe timpul exercitării mandatului de senator sau deputat.Drepturile menționate la art. 1 alin. 1 și art. 2 au regimul prevăzut de lege pentru salariul tarifar și se iau în calcul la stabilirea pensiei. Contribuția prevăzută de lege pentru fondul de asigurări sociale se suporta din bugetul Presedentiei, Senatului sau, după caz, al Adunării Deputaților, iar contribuția pentru pensia suplimentară se plătește de către cei în cauza.Abrogat. (la 08-08-1991, Alin. 4 al art. 8 a fost abrogat de art. 30 din LEGEA nr. 53 din 31 iulie 1991, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 165 din 8 august 1991. ) Alocația de stat pentru copii se plătește în cuantumul stabilit anterior exercitării mandatului, pe baza dovezii eliberate de unitatea la care s-a stabilit alocația.La încetarea mandatului, senatorii sau deputații pensionari pot cere recalcularea pensiei, luindu-se în calcul indemnizația primită și perioada mandatului.Drepturile prevăzute la art. 2 se cumulează, după caz, cu pensia sau alte venituri.Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din ziua de 5 iulie 1990.
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU
  Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaților în ședința din ziua de 9 iulie 1990.
  PREȘEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAȚILOR
  MARȚIAN DAN
  În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului și a Președintelui României, promulgăm Legea privind remunerarea și alte drepturi ale Președintelui României, senatorilor și deputaților și dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial.
  PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  ION ILIESCU
  ---------------------