HOTĂRÂRE nr. 58 din 16 ianuarie 2008privind recunoașterea Statutului de organizare și funcționare a Cultului Creștin Baptist - Uniunea Bisericilor Creștine Baptiste din România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 25 ianuarie 2008  În temeiul art. 29 alin. (3) și al 108 din Constituția României, republicată, precum și al art. 49 alin. (2) și (3) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se recunoaște Statutul de organizare și funcționare a Cultului Creștin Baptist - Uniunea Bisericilor Creștine Baptiste din România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Decretul Prezidiului Marii Adunări Naționale nr. 1.203/1950 pentru aprobarea Statutului de organizare și funcționare a Cultului Creștin Baptist din Republica Populară Română, nepublicat, cu modificările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii
  și cultelor,
  Adrian Iorgulescu
  București, 16 ianuarie 2008.Nr. 58.  +  AnexaSTATUTUL din 16 ianuarie 2008-----------