HOTĂRÂRE nr. 1.502 din 12 decembrie 2007pentru aprobarea Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice și modalitățile de percepere, încasare, virare, utilizare și evidențiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 28 din 15 ianuarie 2008  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 51 alin. (2) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice și modalitățile de percepere, încasare, virare, utilizare și evidențiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.309/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind cuantumul timbrului monumentelor istorice și modalitățile de percepere, încasare, virare, utilizare și evidențiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 888 din 9 decembrie 2002.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul culturii
  și cultelor,
  Adrian Iorgulescu
  p. Ministrul economiei
  și finanțelor,
  Cătălin Doica,
  secretar de stat
  București, 12 decembrie 2007.Nr. 1.502.  +  AnexăNORME METODOLOGICEprivind cuantumul timbrului monumentelor istoriceși modalitățile de percepere, încasare, virare, utilizare șievidențiere a sumelor rezultate din aplicarea acestuia