ORDIN nr. 272 din 12 decembrie 2007pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local și județean de persoane
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE - A.N.R.S.C.
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 11 ianuarie 2008  (la 10-05-2019, Titlul ordinului a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 134 din 18 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 10 mai 2019 ) Având în vedere prevederile art. 20 alin. (5) lit. b) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007,în temeiul art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 671/2007, și al art. 22 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006,președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile publice de transport local și județean de persoane. (la 10-05-2019, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 134 din 18 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 10 mai 2019 )  +  Articolul 2Departamentele de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Naționale
  de Reglementare pentru Serviciile
  Comunitare de Utilități Publice,
  Marian Cristinel Bîgiu
  București, 12 decembrie 2007.Nr. 272.  +  AnexăNORME-CADRUprivind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transportlocal de persoane