HOTĂRÂRE nr. 972 din 26 iulie 2006 (*actualizată*)pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate(actualizată până la data de 10 ianuarie 2008*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 8 august 2006. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 10 ianuarie 2008, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 1.586 din 19 decembrie 2007.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 266 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNIC (1) Se aprobă Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 222/2005 privind aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.033 din 22 noiembrie 2005.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuPreşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,Cristian VlădescuMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe Barbup. Ministrul finanţelor publice,Bîtu Alice Cezarina,secretar de statBucureşti, 26 iulie 2006.Nr. 972.  +  AnexăSTATUT 26/07/2006