HOTĂRÂRE nr. 8 din 9 ianuarie 2008privind corectarea limitelor de venituri şi indexarea cuantumului alocaţiei familiale complementare şi al alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 10 ianuarie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală, aprobată cu completări prin Legea nr. 41/2004,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNIC (1) Începând cu luna ianuarie 2008, limita de venituri prevăzută la art. 2 şi 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2003 privind alocaţia familială complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală, aprobată cu completări prin Legea nr. 41/2004, este de 184 lei. (2) Cuantumul alocaţiei familiale complementare, prevăzut la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2003, aprobată cu completări prin Legea nr. 41/2004, este de: a) 38 lei pentru familia cu un copil; b) 44 lei pentru familia cu 2 copii; c) 49 lei pentru familia cu 3 copii; d) 54 lei pentru familia cu 4 sau mai mulţi copii. (3) Cuantumul alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală, prevăzut la art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2003, aprobată cu completări prin Legea nr. 41/2004, este de: a) 54 lei pentru familia cu un copil; b) 65 lei pentru familia cu 2 copii; c) 73 lei pentru familia cu 3 copii; d) 83 lei pentru familia cu 4 sau mai mulţi copii.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 9 ianuarie 2008.Nr. 8.------------