HOTĂRÂRE nr. 5 din 9 ianuarie 2008privind încetarea de drept a raportului de serviciu al domnului Mîndrilă Eftandopolos Constantin, subprefect al judeţului Vrancea
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 10 ianuarie 2008    Având în vedere prevederile art. 97 lit. a) şi ale art. 98 lit. f) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICÎncetează de drept raportul de serviciu al domnului Mîndrilă Eftandopolos Constantin, subprefect al judeţului Vrancea.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidBucureşti, 9 ianuarie 2008.Nr. 5.------------