HOTĂRÂRE nr. 4 din 9 ianuarie 2008privind încetarea raportului de serviciu al domnului Bălu Marius, prin eliberarea din funcţia publică de subprefect al judeţului Mehedinţi
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 10 ianuarie 2008    Având în vedere prevederile art. 44 alin. (2), art. 54 lit. g), art. 97 lit. c) şi ale art. 99 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICRaportul de serviciu al domnului Bălu Marius încetează prin eliberarea din funcţia publică de subprefect al judeţului Mehedinţi.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidBucureşti, 9 ianuarie 2008.Nr. 4.-----------