HOTĂRÂRE nr. 2 din 9 ianuarie 2008pentru aprobarea unor măsuri privind participarea României la Carnavalul de la Veneţia în perioada 26 ianuarie - 5 februarie 2008
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 10 ianuarie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă amenajarea pavilionului României la Carnavalul de la Veneţia, în perioada 26 ianuarie - 5 februarie 2008, de către Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, precum şi desfăşurarea de către acest minister a unor acţiuni conexe de promovare a imaginii externe a României, a ofertei turistice şi a unor produse specifice româneşti.  +  Articolul 2Cheltuielile pentru realizarea activităţilor prevăzute la art. 1, în sumă totală de 574 mii lei, se suportă din prevederile bugetare aprobate pe anul 2008 Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale la capitolul 87.01 "Alte acţiuni economice", titlul "Bunuri şi servicii", cu respectarea prevederilor legale. Detalierea cheltuielilor pentru realizarea activităţilor prevăzute la art. 1 se aprobă prin ordin al ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul pentru întreprinderimici şi mijlocii, comerţ,turism şi profesii liberale,Ovidiu Ioan SilaghiMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 9 ianuarie 2008.Nr. 2.---------