HOTĂRÂRE nr. 1.432 din 28 noiembrie 2007privind aprobarea stemei municipiului Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 11 decembrie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema ţării şi sigiliul statului,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNIC (1) Se aprobă stema municipiului Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ, prevăzută în anexa nr. 1. (2) Descrierea şi semnificaţiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2. (3) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Ministrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidBucureşti, 28 noiembrie 2007.Nr. 1.432.  +  Anexa 1  +  Anexa 2DESCRIEREA ŞI SEMNIFICAŢIILEelementelor însumate ale stemei municipiuluiPiatra-Neamţ, judeţul NeamţDescrierea stemei:Stema municipiului Piatra-Neamţ, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile tăiate rotunjit.În partea superioară, pe fond roşu, se află un turn de argint zidit, cu acoperiş ascuţit surmontat de o cruce.În vârful scutului, pe fond auriu, pe un teren stâncos, de argint, se află o capră neagră, orientată spre dreapta.Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu şapte turnuri crenelate.Semnificaţiile elementelor însumate:Culoarea roşie a primului câmp este o preluare directă a culorii folosite în heraldica românească modernă pentru zona Moldovei.Turnul de argint surmontat de o cruce reprezintă turnul bisericii Sf. Ioan Botezătorul, ctitorită de Ştefan cel Mare, element distinctiv al oraşului Piatra-Neamţ.Stânca semnifică numele localităţii - Piatra, iar capra neagră este un element prezent în sigiliul vechi al localităţii.Coroana murală cu şapte turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de municipiu-reşedinţă de judeţ.__________