HOTĂRÂRE nr. 405 din 12 august 1993 (*actualizată*)privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române(actualizată până la data de 30 august 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ------------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 27 august 1993. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 30 august 2006, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÎREA nr. 452 din 29 iulie 1994; HOTĂRÂREA nr. 1.090 din 16 august 2006.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform alin. (1) al art. 10 din HOTĂRÎREA nr. 452 din 29 iulie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 22 august 1994, Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române se modifica în mod corespunzător prevederilor acestui act normativ.Conform anexei nr. 2 din HOTĂRÎREA nr. 452 din 29 iulie 1994, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 229 din 22 august 1994, Autoritatea Aeronautica Civilă Română funcţionează în subordinea Ministerului Transporturilor.HOTĂRÂREA nr. 452 din 29 iulie 1994 republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 22 septembrie 1995 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 44 din 3 martie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 7 martie 1997;HOTĂRÂREA nr. 44 din 3 martie 1997, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 38 din 7 martie 1997 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 263 din 6 aprilie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 14 aprilie 1999;HOTĂRÂREA nr. 263 din 6 aprilie 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 14 aprilie 1999 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 3 din 4 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 10 ianuarie 2001;HOTĂRÂREA nr. 3 din 4 ianuarie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 14 din 10 ianuarie 2001 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 740 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 9 iulie 2003;HOTĂRÂREA nr. 740 din 3 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 9 iulie 2003 a fost abrogată de HOTĂRÂREA nr. 412 din 23 martie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 30 martie 2004.Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se înfiinţează Autoritatea Aeronautica Civilă Română, persoana juridică română, cu sediul în municipiul Bucureşti, sos. Bucureşti-Ploieşti km 16,5, care funcţionează ca regie autonomă de interes public naţional, pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară.  +  Articolul 2Autoritatea Aeronautica Civilă Română are ca obiect de activitate asigurarea aplicării reglementărilor aeronautice naţionale şi supravegherea respectării lor de către persoanele juridice şi fizice, române sau străine, care desfăşoară activităţi aeronautice civile ori proiectează sau executa produse şi servicii pentru aviaţia civilă pe teritoriul României, precum şi executarea prevederilor înţelegerilor şi acordurilor aeronautice internaţionale la care statul român este parte.  +  Articolul 3Atribuţiile privind organizarea şi realizarea informării aeronautice a transportatorilor aerieni români şi străini şi activitatea NOTAM din cadrul Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - Romatsa" trec la Autoritatea Aeronautica Civilă Română.  +  Articolul 4Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Autorităţii Aeronautice Civile Române sunt stabilite în regulamentul de organizare şi funcţionare, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul 5 (1) Patrimoniul Autorităţii Aeronautice Civile Române este de 17.289.641 lei, stabilit prin preluarea, fără plata, a valorilor de 15.389.641 lei de la Ministerul Transporturilor şi 1.900.000 lei de la Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - Romatsa", aferente activităţilor preluate. (2) Valoarea reală va fi definitivata pe baza protocoalelor de predare-primire încheiate la data intrării în funcţiune a Autorităţii Aeronautice Civile Române.  +  Articolul 6Finanţarea cheltuielilor de funcţionare şi de investiţii ale Autorităţii Aeronautice Civile Române se asigura integral din veniturile înregistrate în urma realizării obiectului sau de activitate.  +  Articolul 7 (1) Pentru serviciile aeronautice prestate persoanelor fizice şi juridice, române sau străine, Autoritatea Aeronautica Civilă Română percepe tarife. (2) În termen de 3 luni de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Ministerul Transporturilor va supune aprobării, potrivit legii, tarifele pentru serviciile prestate de Autoritatea Aeronautica Civilă Română.  +  Articolul 8Personalul care trece de la Departamentul Aviaţiei Civile şi de la Regia Autonomă "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - Romatsa" la Autoritatea Aeronautica Civilă Română, potrivit prevederilor prezentei hotărâri, se considera transferat.  +  Articolul 9 (1) Patrimoniul Regiei Autonome "Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - Romatsa" prevăzut la art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 74/1991, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 731/1992, se diminuează cu valoarea bunurilor predate, pe bază de protocol, Autorităţii Aeronautice Civile Române. (2) Prevederile pct. 3.10 al art. 3 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 74/1991 se abroga.  +  Articolul 10 (1) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 798/1992 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor se vor modifica corespunzător. (2) Ministerul Transporturilor va lua măsuri pentru aplicarea prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 11Prevederile prezentei hotărâri se pun în aplicare în termen de 30 de zile de la data aprobării tarifelor pentru serviciile prestate de Autoritatea Aeronautica Civilă Română.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor,Paul TeodoruMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  AnexăREGULAMENT 12/08/1993