ORDIN nr. 353 din 23 noiembrie 2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007
EMITENT
 • MINISTERUL INTERNELOR ȘI REFORMEI ADMINISTRATIVE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 3 decembrie 2007  Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. g) și ale art. 48 alin. (1) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007,în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative,ministrul internelor și reformei administrative emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul internelor
  și reformei administrative,
  Anghel Andreescu,
  secretar de stat
  București, 23 noiembrie 2007.Nr. 353.  +  AnexăNORMEde aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007