ORDIN nr. 972 din 3 octombrie 2007pentru aprobarea Regulamentului-cadru pentru efectuarea transportului public local şi a Caietului de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 807 din 27 noiembrie 2007    În temeiul prevederilor art. 13 alin. (5) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, ale art. 20 alin. (2) lit. e) şi ale art. 48 alin. (1) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul-cadru pentru efectuarea transportului public local, prevăzut în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Caietul de sarcini-cadru al serviciilor de transport public local, prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul transporturilor,Septimiu Buzaşu,secretar de statBucureşti, 3 octombrie 2007.Nr. 972.  +  Anexa 1REGULAMENT 03/10/2007  +  Anexa 2CAIET-S-C 03/10/2007