ORDIN nr. 207 din 29 octombrie 2007pentru aprobarea Regulamentului-cadru de acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor publice de transport local de persoane
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE - A.N.R.S.C.
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 7 noiembrie 2007  (la 13-05-2019, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 133 din 17 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 13 mai 2019 ) Având în vedere prevederile art. 20 alin. (5) lit. b) și ale art. 36 alin. (1) din Legea serviciilor de transport public local nr. 92/2007,în temeiul art. 4 alin. (4) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 671/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice și al art. 22 alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006,președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul-cadru de acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor publice de transport local de persoane, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. (la 13-05-2019, Articolul 1 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 133 din 17 aprilie 2019, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 368 din 13 mai 2019 )  +  Articolul 2Autoritățile administrației publice locale, prin autoritățile de autorizare, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Autorității Naționale
  de Reglementare pentru Serviciile
  Comunitare de Utilități Publice,
  Marian Cristinel Bîgiu
  București, 29 octombrie 2007.Nr. 207.  +  AnexăREGULAMENTde acordare a autorizațiilor de transport în domeniul serviciilor de transport publiclocal