LEGE nr. 289 din 29 octombrie 2007privind instituirea Zilei Învăţătorului
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 5 noiembrie 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se instituie Ziua Învăţătorului, manifestare festivă educaţională, cu caracter naţional, apolitic şi cultural, organizată anual pe data de 5 iunie.  +  Articolul 2Ziua Învăţătorului va fi sărbătorită în toate unităţile de învăţământ de stat, particulare şi confesionale din sistemul românesc.  +  Articolul 3Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi alte instituţii abilitate ale statului vor acorda, cu ocazia Zilei Învăţătorului, premii, distincţii, medalii şi titluri onorifice cadrelor didactice şi elevilor, pentru merite deosebite.  +  Articolul 4Ministrul educaţiei, cercetării şi tineretului elaborează şi aprobă anual, prin ordin, un plan care să includă manifestările specifice Zilei Învăţătorului.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 29 octombrie 2007.Nr. 289.------------