DECRET nr. 889 din 4 octombrie 2007privind conferirea Ordinului Meritul Cultural în grad de Cavaler
EMITENT
  • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 10 octombrie 2007    În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 4 alin. (3), ale art. 7 lit. A şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările ulterioare,cu prilejul aniversării a 30 de ani de existenţă a formaţiei IRIS, pentru contribuţia deosebită la promovarea muzicii rock în România şi pentru remarcabilele interpretări muzicale,Preşedintele României decretează:  +  Articolul UNICSe conferă Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, categoria B - Muzică:- domnului Doru Borobeică;- domnului Ion Dumitrescu;- domnului Relu Marin;- domnului Cristian Minculescu;- domnului Valter Popa.PREŞEDINTELE ROMÂNIEITRAIAN BĂSESCUÎn temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUBucureşti, 4 octombrie 2007.Nr. 889.------------