HOTĂRÂRE nr. 1.136 din 18 septembrie 2007pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea serviciilor publice de salvare acvatică - salvamar şi a posturilor de prim ajutor pe plajă
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 4 octombrie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 33 alin. (7) din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 274/2006,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind organizarea serviciilor publice de salvare acvatică - salvamar şi a posturilor de prim ajutor pe plajă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM- MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul pentru întreprinderimici şi mijlocii, comerţ, turismşi profesii liberale,Ovidiu Ioan Silaghip. Ministrul internelorşi reformei administrative,Paul Victor Dobre,secretar de statMinistrul mediuluişi dezvoltării durabile,Attila KorodiMinistrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 18 septembrie 2007.Nr. 1.136.  +  AnexăNORMA 18/09/2007