ORDIN nr. 299 din 21 septembrie 2007 (*actualizat*)pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Colegiului Ministerului Administraţiei şi Internelor**)(actualizat până la data de 17 mai 2013*)
EMITENT
  • MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
  • ---------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 17 mai 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 82 din 6 mai 2009; ORDINUL nr. 22 din 2 februarie 2011; ORDINUL nr. 218 din 6 septembrie 2012; ORDINUL nr. 61 din 13 mai 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Începand cu data de 24 decembrie 2008, prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008, s-a înfiinţat Ministerul Administraţiei şi Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.Înlocuirea denumirii acestui minister s-a realizat direct în textul formei actualizate.În temeiul art. 7 alin. (4) şi al art. 10 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative,ministrul internelor şi reformei administrative emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Colegiului Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidBucureşti, 21 septembrie 2007.Nr. 299.  +  AnexăREGULAMENT 21/09/2007