HOTĂRÂRE nr. 1.067 din 5 septembrie 2007privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 25 septembrie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 19 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 454/2006,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 454/2006, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul culturii şi cultelor,Adrian IorgulescuMinistrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 5 septembrie 2007.Nr. 1.067.  +  AnexăNORMA 05/09/2007