CIRCULARĂ nr. 22 din 10 septembrie 2007pentru modificarea şi completarea Regulamentului Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 17 septembrie 2007    Având în vedere dispoziţiile art. 5 şi 8 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,Banca Naţională a României emite prezenta circulară.  +  Articolul IRegulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 1 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:- La articolul 14 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:"(2) Pentru băncile de economisire şi creditare în domeniul locativ rata rezervelor minime obligatorii este 0 (zero) %."  +  Articolul IISumele în tranzit în monedă naţională şi în valută se elimină din baza de calcul al rezervelor minime obligatorii şi din calculul ratei medii a dobânzilor la vedere. În anexele nr. 1, 2a), 2b), 2c), 2d), 3 şi 4 la Regulamentul Băncii Naţionale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 566 din 1 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se elimină toate referirile legate de sumele în tranzit în monedă naţională şi în valută.  +  Articolul IIIPrezenta circulară intră în vigoare începând cu perioada de observare următoare datei publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Consiliului de administraţieal Băncii Naţionale a României,Mugur Constantin IsărescuBucureşti, 10 septembrie 2007.Nr. 22.------