DECIZIE nr. 375 din 14 august 2007pentru aprobarea Procedurii privind activitatea de îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la contractele/declaraţiile de asigurare, precum şi orice alte sume încasate necuvenit potrivit legii
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE - CASA NAŢIONALĂ DE PENSII ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURARI SOCIALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 17 septembrie 2007    În temeiul prevederilor art. 16 din Statutul Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 13/2004, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale emite următoarea decizie:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura privind activitatea de îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi de efectuare a executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la contractele/declaraţiile de asigurare, precum şi orice alte sume încasate necuvenit potrivit legii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Casei Naţionale de Pensiişi Alte Drepturi de Asigurări Sociale,Mariana CâmpeanuBucureşti, 14 august 2007.Nr. 375.  +  AnexăPROCEDURA 14/08/2007