ORDIN nr. 304 din 29 august 2007pentru aprobarea Ghidului privind protecţia preventivă a instalaţiilor nucleare
EMITENT
  • COMISIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLOLUL ACTIVITĂŢILOR NUCLEARE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 636 din 17 septembrie 2007    În conformitate cu prevederile Legii nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.627/2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare, cu modificările şi completările ulterioare,în baza art. 5 din Legea nr. 111/1996, republicată,preşedintele Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Ghidul privind protecţia preventivă a instalaţiilor nucleare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Ordinul intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 4Direcţia materiale speciale din cadrul Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Preşedintele Comisiei Naţionalepentru Controlul Activităţilor Nucleare,Vilmos ZsomboriBucureşti, 29 august 2007.Nr. 304.  +  AnexăGHID 29/08/2007