ORDIN nr. 1.246 din 12 iulie 2007privind aprobarea Listei bolilor pentru care se exceptează de la portul centurii de siguranţă ocupanţii unui autovehicul cu o capacitate mai mică de 3,5 tone şi a formularului Certificatului medical de scutire pe motiv medical grav
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 6 septembrie 2007    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici, strategii şi managementul calităţii în sănătate nr. E.N. 7.483/2007,în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Lista bolilor pentru care se exceptează de la portul centurii de siguranţă ocupanţii unui autovehicul cu o capacitate mai mică de 3,5 tone, prevăzută în anexa nr. 1, şi formularul Certificatului medical de scutire pe motiv medical grav, prevăzut în anexa nr. 2. (2) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Certificatul medical de scutire pe motiv medical grav se eliberează într-un exemplar, la cerere, de către medicii din orice unitate sanitară în evidenţa căreia se află persoana care solicită acest act.  +  Articolul 3Medicul care a eliberat certificatul medical de scutire pe motiv medical grav nu este răspunzător pentru consecinţele neutilizării centurii de siguranţă.  +  Articolul 4Prevederile prezentului ordin transpun art. 5 al Directivei Consiliului Uniunii Europene din 16 decembrie 1991 de apropiere a legislaţiilor statelor membre privind utilizarea obligatorie a centurii de siguranţă în vehiculele cu o capacitate mai mică de 3,5 tone (91/671/CEE ).  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuBucureşti, 12 iulie 2007.Nr. 1.246.  +  Anexa 1 LISTAbolilor pentru care se exceptează de la portul centurii de siguranţă ocupanţii unui autovehicul cu o capacitate mai mică de 3,5 tone1. Sindroame hemoragipare2. Sindroame tumorale abdominale (splenomegalie, organomegalie, adenopatii masive)3. Leucemii acute şi cronice4. Mielom multiplu5. Limfoame maligne6. Ciroza hepatică şi cancerul hepatic cu ascită voluminoasă7. Status posttoracotomie şi sternotomie pentru diferite operaţii toracice, 3 luni postoperator8. By-pass extraanatomic axilo-femural9. Pace-maker cardiac recent montat10. Afecţiuni acute ale sânului11. Obezitate care împiedică închiderea centurii de siguranţă  +  Anexa 2                           FORMULARUL    Certificatului medical de scutire pe motiv medical grav┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┬──┐│ │ │ ││ Judeţul ................................ │ │ ││ │ SIGLA │ ││ Localitatea ............................ │ │ ││ │ │ ││ Unitatea sanitară ...................... │ │ ││ └──────────┘ ││ Conform art. 5 al Directivei 91/671/CEE ││ ││ ││ CERTIFICAT MEDICAL DE SCUTIRE PE MOTIV ││ MEDICAL GRAV Nr. ......... ││ ││ Eliberat: anul ....... luna .......... ziua ............. ││ Valabil până la: anul ....... luna .......... ziua ............. ││ ││ În baza referatului Dr. ................................................ ││ numele şi prenumele ││ ││ în calitate de ......................................................... ││ ││ Se certifică de noi că: ................................................ ││ numele şi prenumele ││ Codul numeric personal ││ ┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ în vârstă de ...... ani; sexul M/F, ││ └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ ││ Domiciliat în: jud. / sect. .................. loc. ................... ││ ││ str. ...................................... nr. ................... cu ││ ││ B.I./C.I. seria ........... nr. ........... având ocupaţia de: ........ ││ ││ la .................................................................... ││ ──────────────────────────────────────────────────────────────────────── ││ ││ Este suferind de : .................................................. ││ ││ ...................................................................... ││ ...................................................................... ││ ...................................................................... ││ ──────────────────────────────────────────────────────────────────────── ││ S-a eliberat prezentul act spre a-i servi la justificarea neutilizarii ││ centurii de siguranţă în transportul auto ││ ──────────────────────────────────────────────────────────────────────── ││ ││ Medic director, ││ .............. ││ L.S. ││ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                                                                17.8; A5; t1--------------