ORDIN nr. 1.301 din 20 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor privind funcționarea laboratoarelor de analize medicale
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 6 septembrie 2007  Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 400/2006 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale,văzând Referatul de aprobare al Autorității de Sănătate Publică nr. E.N. 7.820 din 20 iulie 2007,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind funcționarea laboratoarelor de analize medicale, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Investigațiile paraclinice care nu pot fi efectuate în laboratoarele de analize medicale în sistem ambulatoriu sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Dotările minimale ale laboratoarelor care efectuează analize medicale în sistem ambulatoriu și unități spitalicești cu spitalizare de zi sunt prevăzute în anexa nr. 3. (la 24-06-2022, Articolul 3 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 1.608 din 14 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 24 iunie 2022 )  +  Articolul 4Dotările minimale ale laboratoarelor de analize medicale care deservesc unități spitalicești cu spitalizare continuă sunt prevăzute în anexa nr. 4. (la 24-06-2022, Articolul 4 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.608 din 14 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 24 iunie 2022 )  +  Articolul 4^1Dotările minimale pentru laboratoarele/ compartimentele de microbiologie din cadrul spitalelor cu peste 150 de paturi sunt prevăzute în anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezentul ordin. (la 24-06-2022, Actul a fost completat de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 1.608 din 14 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 24 iunie 2022 )  +  Articolul 5Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin. (la 24-06-2022, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din ORDINUL nr. 1.608 din 14 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 24 iunie 2022 )  +  Articolul 6Autoritatea de sănătate publică și Inspecția sanitară de stat din cadrul Ministerului Sănătății Publice, autoritățile de sănătate publică județene și a municipiului București, precum și ministerele cu rețea sanitară proprie vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2004 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea și funcționarea laboratoarelor care efectuează analize medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 142 din 17 februarie 2004, cu modificările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare se abrogă.  +  Articolul 8Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 6 luni de la data publicării.
  Ministrul sănătății publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  București, 20 iulie 2007.Nr. 1.301.  +  Anexa nr. 1NORMEprivind funcționarea laboratoarelor de analize medicale  +  Anexa nr. 2ANALIZELE MEDICALEcare nu pot fi efectuate în laboratoarele de analizemedicale în sistem ambulatoriu1. Hemocultura2. Abrogat. (la 02-04-2008, Pct. 2 din anexa 2 a fost abrogat de art. I din ORDINUL nr. 570 din 31 martie 2008, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 2 aprilie 2008. ) 3. Determinări de gaze sanguine/parametrii echilibrului acido-bazic4. Tipizare HLA - teste de histocompatibilitate în vederea transplantului de organe.  +  Anexa nr. 3
  DOTĂRILE MINIMALE
  ale laboratoarelor care efectuează analize medicale
  în sistem ambulatoriu și unități spitalicești cu spitalizare de zi
  A. Hematologie și biochimie1. Microscop binocular2. Centrifugă3. Termostat4. Instalație de apă purificată*)5. Frigider6. Congelator7. Analizor semiautomat/automat de biochimie8. Analizor semiautomat/automat de hematologie9. Linie de electroforeză în gel de agaroză sau acetat de celuloză10. Coagulometru semiautomat/automat11. Sistem de determinare a VSH12. Cronometru13. Pipete semiautomate14. Analizor semiautomat/automat de urină15. TermometreB. Imunologie1. Centrifugă2. Linie completă ELISA și/sau analizor cu chemiluminiscență3. Pipete semiautomate4. Frigider5. Congelator6. Ceas de laborator7. Termometre8. Instalație de apă purificată*)*) Poate fi înlocuită cu apă purificată achiziționată, cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (3) lit. c) pct. (iv) din anexa nr. 1 la ordin.C. Microbiologie1. Hotă de siguranță biologică cu flux laminar clasa II A2. Două termostate (reglabile la temperaturi de incubare diferite)3. Microscop binocular4. Frigidere (pentru medii de cultură, separat de cel pentru probe și culturi)5. Congelator6. Pipete semiautomate7. Termometre8. Instalație de apă purificată*), numai în cazul în care se prepară medii în laborator9. Sistem de etalonare a inoculului pentru antibiogramăD. Toxicologie1. Spectrofotometru UV-VIS2. Analizor biochimie sau chemiluminiscență3. Centrifugă4. Frigidere5. Congelator6. Termometre7. Instalație de apă purificată*)*) Poate fi înlocuită cu apă purificată achiziționată, cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (3) lit. c) pct. (iv) din anexa nr. 1 la ordin.E. Genetică. Dotările minime ale laboratorului de genetică medicală sunt prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.358/2014 privind înființarea rețelei de genetică medicală.F. Diagnostic molecular1. Hotă de siguranță microbiologică clasa II A - pentru fiecare arie în care există risc de contaminare2. Set de pipete automate cu volum reglabil, pentru fiecare arie de lucru3. Agitator (vortex) pentru fiecare arie de lucru4. Lampă UV mobilă5. Echipamente de stocare separată a reactivilor și a probelor (de tip frigider, congelator –20°C, congelator –80°C)6. Centrifugă cu rotor pentru tuburi de recoltare (de exemplu, de tip vacutainere)**)7. Centrifugă cu rotor pentru microtuburi**)8. Termobloc**)9. Centrifugă cu rotor pentru plăci PCR **)10. Echipament pentru extracția automată a acizilor nucleici (recomandat)11. Echipament de amplificare și detecție a acizilor nucleici sau sistem care integrează extracția, amplificarea și detecția acizilor nucleici12. Termometre**) În funcție de probele procesate și de metodele de diagnostic molecular utilizate. (la 24-06-2022, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 17, Articolul I din ORDINUL nr. 1.608 din 14 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 24 iunie 2022 )
   +  Anexa nr. 4
  DOTĂRILE MINIMALE
  ale laboratoarelor de analize medicale care deservesc unități spitalicești cu spitalizare continuă
  A/B. Hematologie și biochimie:1. Analizor hematologie automat2. Coagulometru semiautomat sau automat3. Microscop binocular4. Centrifugă5. Termostat6. Instalație de apă purificată*)*) Poate fi înlocuită cu apă purificată achiziționată, cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (3) lit. c) pct. (iv) din anexa nr. 1 la ordin.7. Frigider8. Congelator9. Analizor biochimie automat10. Analizor electroliți (poate fi încorporat ca unitate ISE în analizorul automat de biochimie)11. Linie de electroforeză pe gel de agaroză sau acetat de celuloză12. Sistem de determinare a VSH13. Cronometru14. Pipete semiautomate15. Analizor automat de urină16. TermometreC. Imunologie:1. Centrifugă2. Linie completă ELISA și/sau analizor cu chemiluminiscență3. Pipete semiautomate4. Frigider5. Congelator6. Ceas de laborator7. Termometre8. Instalație de apă purificată*).*) Poate fi înlocuită cu apă purificată achiziționată, cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (3) lit. c) pct. (iv) din anexa nr. 1 la ordin.D. Microbiologie:1. Hotă de siguranță biologică cu flux laminar clasa II A2. Două termostate (reglabile la temperaturi de incubare diferite)3. Microscop binocular4. Frigidere (pentru medii de cultură, separat de cel pentru probe și culturi)5. Congelator (prevăzut cu încuietoare)6. pH-metru7. Termometre8. Instalație de apă purificată*) numai în cazul în care se prepară medii în laborator9. Sistem de etalonare a inoculului pentru antibiogramă10. Sistem de microaerofilie și anaerobioză11. Aparat de hemocultură**)** Nu este obligatoriu pentru spitalele fără secții de terapie intensivă și pentru spitalele monoprofil, altul decât cel de Boli infecțioase.12. Sistem de identificare și antibiogramă automată13. CentrifugăE. Toxicologie:1. Spectrofotometru UV-VIS2. Analizor biochimie sau chemiluminiscență3. Centrifugă4. Pipete semiautomate5. Frigidere6. Congelator7. Termometre8. Instalație de apă purificată*).*) Poate fi înlocuită cu apă purificată achiziționată, cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (3) lit. c) pct. (iv) din anexa nr. 1 la ordin.F. Genetică:– Dotările minime ale laboratorului de genetică medicală sunt prevăzute în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.358/2014 privind înființarea rețelei de genetică medicală.G. Diagnostic molecular:1. Hotă de siguranță microbiologică clasa II A - pentru fiecare arie în care există risc de contaminare2. Set de pipete automate cu volum reglabil, pentru fiecare arie de lucru3. Agitator (vortex) pentru fiecare arie de lucru4. Lampă UV mobilă5. Echipamente de stocare separată a reactivilor și a probelor (de tip frigider, congelator –20°C, congelator –80°C)6. Centrifugă cu rotor pentru tuburi de recoltare (de exemplu, de tip vacutainere)*)7. Centrifugă cu rotor pentru microtuburi*)8. Termobloc*)9. Centrifugă cu rotor pentru plăci PCR*)10. Echipament pentru extracția automată a acizilor nucleici (recomandat)11. Echipament de amplificare și detecție a acizilor nucleici sau sistem care integrează extracția, amplificarea și detecția acizilor nucleici*) În funcție de probele procesate și de metodele de diagnostic molecular utilizate. (la 24-06-2022, Anexa nr. 4 a fost modificată de Punctul 18, Articolul I din ORDINUL nr. 1.608 din 14 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 24 iunie 2022 )
   +  Anexa nr. 5
  DOTĂRILE MINIMALE
  pentru laboratoarele/compartimentele de microbiologie din cadrul spitalelor cu peste 150 de paturi
   +  Diagnosticul microbiologic în sindroame infecțioase
  Sindrom infecțios/analize microbiologice/produse biologicePentru efectuarea analizei este obligatoriu îndeplinirea cerinței minimale de identificarea la nivel de gen și specie sau grup prin cultivare (dacă nu se specifică altă metodă):
  Infecții sistemice (hemocultura)
  Staphylococcus aureus
  Staphylococcus spp (alte specii decât S. aureus în situația când acestea au semnificație clinică)
  Streptococcus agalactiae
  Streptococcus pyogenes
  Streptococi beta-hemolitici de grup C, G
  Streptococcus pneumoniae
  Streptococi din grupul Viridans
  Streptococi variante nutrițional
  Enterococcus faecalis/Enterococcus faecium
  Enterococcus spp. (alte specii decât E faecalis/E. faecium)
  Escherichia coli și alte specii din ordinul Enterobacterales
  Pseudomonas aeruginosa
  Pseudomonade (alte specii decât P. aeruginosa)
  Stenotrophomonas maltophilia
  Burkholderia cepacia
  Listeria monocytogenes
  Haemophilus influenzae
  Campylobacter cel puțin la nivel de gen
  Neisseria meningitidis
  Acinetobacter baumannii
  Corynebacterium striatum, C. jeikeium și alte specii de corynebacterii în cazul în care sunt izolate relevante
  Speciile de Bacillus în cazul în care sunt semnificative clinic - identificare cel puțin la nivel de gen
  Anaerobi cu semnificație clinică la nivel de morfologie
  Levuri - la nivel de gen și specie
  Faringită acută
  Streptococcus pyogenes
  Arcanobacterium haemolyticum
  Examen microscopic: angina Plaut-Vincent
  Examen microscopic: semnalarea suspiciunii de Corynebacterium diphtheriae
  Pneumonie comunitară, cea asociată asistenței medicale și a pacienților imunosupresați
  Din spută, aspirat traheal, lavaj bronhoalveolar:Streptococcus pneumoniae
  Haemophilus influenzae
  Moraxella catarrhalis
  Staphylococcus aureus
  specii din ordinul Enterobacterales
  Pseudomonas aeruginosa
  Acinetobacter baumannii
  Stenotrophomonas maltophilia
  Nocardia spp.
  Fungi filamentoși la nivel de gen
  Examen microscopic (frotiu colorat Giemsa): Pneumocystis jirovecii
  Examen microscopic - BAAR
  Din urinăantigene de Legionella pneumophila
  Sinuzită/Otită (puroi sinusal/otic)
  Streptococcus pneumoniae
  Haemophilus influenzae
  Moraxella catarrhalis
  Staphylococcus aureus
  specii din ordinul Enterobacterales
  Pseudomonas aeruginosa
  Fungi filamentoși la nivel de gen
  Anaerobi la nivel de morfologie
  Examen microbiologic din lichide de puncție (lichid articular, pleural, ascitic, peritoneal)
  Streptococcus pneumoniae
  Staphylococcus aureus
  Streptococcus agalactiae
  Haemophilus influenzae
  Neisseria gonorrhoeae
  specii din ordinul Enterobacterales
  Pseudomonas aeruginosa
  Acinetobacter baumannii
  Anaerobi la nivel de morfologie
  Fungi filamentoși la nivel de gen
  Meningită
  Streptococcus pneumoniae
  Staphylococcus aureus
  Streptococcus agalactiae
  Haemophilus influenzae
  Neisseria gonorrhoeae
  Neisseria meningitidis
  Listeria monocytogenes
  Bacterii din ordinul Enterobacterales
  Pseudomonas aeruginosa
  Acinetobacter baumannii
  Anaerobi la nivel de morfologie
  Cryptococcus neoformans
  Infecții de tract urinar
  Escherichia coli și alte specii din ordinul Enterobacterales
  Staphylococcus saprophyticus
  Streptococcus agalactiae
  Enterococcus faecalis/faecium
  Pseudomonas aeruginosa
  Acinetobacter baumannii
  Corynebacterium urealyticum
  Aerococcus urinae
  Boală diareică
  Campylobacter jejuni/coli
  Salmonella enterica
  Shigella spp.
  Yersinia enterocolitica
  Escherichia coli enterohemoragic - screening pe mediul MacConkey cu sorbitol
  Escherichia coli enterohemoragic - detectare de verotoxine
  Boală diareică - examen coproparazitologicParaziți intestinali prin microscopie: Giardia lamblia, Enterobius vermicularis, Ascaris lumbricoides, Strongyloides stercoralis, Trichuris trichiura, Blastocystis hominis, Taenia spp.
  Infecție cu Clostridioides difficile
  determinarea enzimei GDH - metodă imunocromatografică
  determinarea toxinelor A/B - metodă imunocromatografică
  Infecții de părți moi (inclusiv colecții cu diferite localizări) - puroi aspirat, fragment de țesut, produs recoltat pe tampon
  Staphylococcus aureus
  Streptococcus pyogenes
  Alte specii de streptococi betahemolitici decât S. pyogenes
  Streptococi din grupul Viridans
  Enterococcus faecalis/faecium
  specii din ordinul Enterobacterales
  Pseudomonas aeruginosa
  Acinetobacter baumannii
  Pasteurella multocida (plăgi mușcate de animale)
  Nocardia spp.
  Anaerobi la nivel de morfologie
  Infecții osteoarticulare
  Staphylococcus aureus
  Staphylococcus spp (alte specii decât S. aureus în situația când acestea au semnificație clinică)
  Streptococcus agalactiae
  Streptococcus pyogenes
  Streptococi betahemolitici de grup C, G
  specii din ordinul Enterobacterales
  Pseudomonas aeruginosa
  Acinetobacter baumannii
  Haemophilus influenzae
  Nocardia la nivel de gen
  BAAR - examen microscopic
  Anaerobi la nivel de morfologie
  Levuri la nivel de gen și specie
  Infecții oculare
  Haemophilus influenzae
  Streptococi de grup Lancefield A, B, C și G
  Moraxella catarrhalis
  Neisseria gonorrhoeae
  Neisseria meningitidis
  Pseudomonas aeruginosa
  Staphylococcus aureus
  Streptococcus pneumoniae
  specii din ordinul Enterobacterales
  Anaerobi la nivel de morfologie
  În plus în:
  Endoftalmităstafilococi coagulazo-negativi, Candida albicans, Fusarium spp., Aspergillus spp.
  Bacillus cereus
  KeratităStaphylococcus epidermidis, Fusarium spp, Aspergillus spp
  Celulita orbitalăMucorales, Aspergillus spp
  Infecții la gravide - membrane rupte >12 ore - secreție canal cervical
  Streptococcus agalactiae
  Listeria monocytogenes
  Haemophilus influenzae
  Escherichia coli (cu creștere predominantă)
  Infecții cu transmitere sexuală
  Urină primul jet, secreție uretrală, secreție canal cervicalChlamydia trachomatis prin NAAT
  Neisseria gonorrhoeae prin NAAT sau cultivare
  Mycoplasma genitalis prin NAAT
  secreție vaginalăTrichomonas vaginalis - examen microscopic sau cultivare
  Serologie sifilisRPR și TPHA (sau echivalente)
  Prostatită - secreție prostatică
  specii din ordinul Enterobacterales
  Pseudomonas aeruginosa
  Staphylococcus aureus
  Enterococcus faecalis/Enterococcus faecium
  Neisseria gonorrhoeae
  Infecții genitale (în afara celor cu transmitere sexuală)
  Din secreție vaginală Levuri (primul episod de vaginită) - examen microscopic
  Specii de Candida (cultivare în caz de vaginite rebele la tratament)
  Vaginoza bacteriană - examen microscopic
  Malaria - frotiu periferic, picătură groasă

  NAAT - nucleic acid amplification test (teste bazate pe amplificare de acizi nucleici)
  BAAR - bacili acido-alcoolo-rezistenți
  Screening bacteriologic pentru portajul unor bacterii multidrog-rezistenteStaphylococcus aureus meticilino-rezistent (MRSA)
  Enterococcus faecalis/Enterococcus faecium rezistent la vancomicină (VRE)
  Enterobacterii producătoare de ESBL
  Enterobacterii rezistente la carbapeneme (CRE)
  Pseudomonas aeruginosa MDR
  Acinetobacter baumannii MDR
  Screening portaj - gravideStreptococcus agalactiae
  Tampon vaginal și rectal
   +  Testarea sensibilității față de antibiotice
  Standard utilizat pentru antibiogramăEUCAST versiunea actuală
  Metode de testare acceptateMetoda difuzimetrică
  Metoda microdiluțiilor (obligatoriu în situațiile enumerate mai jos)
  Metoda gradient (numai în situațiile specificate mai jos)
  Analizoare semiautomate/automate (atenție la limitele metodelor!)
  Capacitate de determinare CMI obligatorie pentru: Antibiotice sau substanțe antifungiceMetode acceptabile
  Streptococcus pneumoniaePenicilină, ampicilină, ceftriaxonă, cefotaximătest gradient (de urmărit atenționările EUCAST), metoda microdiluțiilor standardizată sau sistem comercial, analizoare semiautomate/automate
  Staphylococcus spp.Vancomicină test gradient (de urmărit atenționările EUCAST), metoda microdiluțiilor standardizată sau sistem comercial, analizoare semiautomate/automate
  Gram-negativiColistin metoda microdiluțiilor standardizată sau sistem comercial, analizoare semiautomate/automate (în funcție de recomandările producătorului)
  Specii de Enterobacterales rezistente la carbapenemeMeropenemtest gradient, metoda microdiluțiilor standardizată sau sistem comercial, analizoare semiautomate/automate
  Specii de Enterobacterales cu excepția Escherichia coliTigeciclină (numai pentru Citrobacter koseri), fosfomicinămetoda microdiluțiilor standardizată sau sistem comercial, analizoare semiautomate/automate (în funcție de recomandările producătorului)
  FungiFluconazole, anidulafungin, micafungin, itraconazol, posaconazol, amfotericina B, voriconazolMicrodiluții în plăci cu citire vizuală sau automată conform EUCAST
  (la 24-06-2022, Actul a fost completat de Punctul 19, Articolul I din ORDINUL nr. 1.608 din 14 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 620 din 24 iunie 2022 )