ORDIN nr. 737 din 14 august 2007privind aprobarea metodologiilor de întocmire, avizare şi aprobare a documentaţiilor necesare scoaterii din circuitul agricol/forestier, fără plata taxelor şi a altor sume prevăzute de art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, de art. 55, 56 şi 58 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic şi de art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, a terenurilor destinate construcţiei de drumuri de interes naţional
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Nr. 640 din 2 august 2007
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Nr. 737 din 14 august 2007
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 5 septembrie 2007    În temeiul art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2007 privind exceptarea de la plata taxelor şi a altor sume prevăzute de art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, de art. 55, 56 şi 58 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic şi de art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi adoptarea unor măsuri pentru întocmirea, avizarea şi aprobarea documentaţiilor necesare pentru scoaterea terenurilor destinate construcţiei de drumuri de interes naţional din circuitul agricol şi, respectiv, din fondul naţional silvic,luând în considerare Referatul de aprobare nr. 246.612/DI/9 iulie 2007 al Direcţiei politici, strategii şi reglementări forestiere,în baza art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrul transporturilor emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia de întocmire, avizare şi aprobare a documentaţiilor necesare scoaterii definitive sau temporare din circuitul forestier, fără plata taxelor şi a altor sume prevăzute de art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, de art. 55, 56 şi 58 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic şi de art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a terenurilor destinate construcţiei de drumuri de interes naţional, prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Se aprobă Metodologia de întocmire, avizare şi aprobare a documentaţiilor necesare scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol, fără plata taxelor şi a altor sume prevăzute de art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, de art. 55, 56 şi 58 din Legea nr. 26/1996 - Codul silvic şi de art. 24 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a terenurilor destinate construcţiei de drumuri de interes naţional, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 3Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Transporturilor, inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare rurală, administratorii fondului agricol şi forestier naţional, precum şi administratorii drumurilor naţionale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Decebal Traian RemeşMinistrul transporturilor,Ludovic Orban  +  Anexa 1METODOLOGIE 14/08/2007  +  Anexa 2METODOLOGIE 14/08/2007