ORDIN nr. 1.917 din 12 decembrie 2005 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia(actualizat până la data de 22 mai 2006*)
EMITENT
  • MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
  • -----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.186 din 29 decembrie 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 22 mai 2006, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 556 din 7 aprilie 2006.În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi functionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agentiei Naţionale de Administrare Fiscala, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 4 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicată,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilitatii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.---------*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.186 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Directia generală a contabilitatii publice şi a sistemului de decontari în sectorul public va lua măsuri pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VladescuBucureşti, 12 decembrie 2005.Nr. 1.917.  +  AnexăANEXA 12/12/2005