ORDIN nr. 1.338 din 31 iulie 2007 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor privind structura funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină dentară(actualizat până la data de 1 septembrie 2009*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • -----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 22 august 2007. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 1 septembrie 2009, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 1.030 din 20 august 2009.Având în vedere prevederile titlului I "Sănătatea publică" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare,văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici, strategii şi managementul calităţii în sănătate şi al Autorităţii de Sănătate Publică nr. E.N. 8.124 din 31 iulie 2007,ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind structura funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină dentară, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prevederile prezentului ordin referitoare la cabinetele de medicină dentară se aplică şi cabinetelor înfiinţate de dentişti.  +  Articolul 3Direcţia generală politici, strategii şi managementul calităţii în sănătate, Autoritatea de Sănătate Publică şi Inspecţia Sanitară de Stat din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice şi autorităţile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 349/2005 pentru aprobarea Normelor privind structura funcţională a cabinetelor medicale în vederea autorizării sanitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 18 aprilie 2005, precum şi prevederile pct. 1, 2 şi 3 din anexa nr. 1 la Procedurile de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, construcţie, amenajare şi reglementare sanitară a funcţionării obiectivelor şi a activităţilor desfăşurate în acestea, altele decât cele supuse înregistrării în registrul comerţului, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 117/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 181 din 18 martie 2002.  +  Articolul 5Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul sănătăţii publice,Ervin Zoltan Szekely,secretar de statBucureşti, 31 iulie 2007.Nr. 1.338.  +  AnexăNORMA 31/07/2007