ORDIN nr. 710/C din 5 iulie 1995 (*actualizat*)pentru adoptarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale, nr. 36/1995(actualizat până la data 15 februarie 1997*)
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • ------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 176 din 8 august 1995. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 15 februarie 1997, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 1410/C din 6 septembrie 1996.Ministrul justiţiei,în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 450/1994 privind organizarea şi functionarea Ministerului Justiţiei,având în vedere dispozitiile art. 107 din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale, nr. 36/1995,emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se adopta Regulamentul de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale, nr. 36/1995, cuprinsa în anexa, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Directiile de specialitate din Ministerul Justiţiei şi presedintii curtilor de apel, ai tribunalelor şi ai judecatoriilor, precum şi notariatele de stat care se desfiinteaza vor lua măsuri de executare a dispoziţiilor prevăzute în regulament.  +  Articolul 3Prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României.Ministrul justiţiei,Gavril Iosif Chiuzbaian  +  AnexăREGULAMENT 05/07/1995