LEGE nr. 29 din 31 martie 2000 (*actualizata*)privind sistemul naţional de decoratii al României(actualizata până la data de 9 noiembrie 2001*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 146 din 7 aprilie 2000. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 9 noiembrie 2001, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 6 iunie 2000; LEGEA nr. 612 din 31 octombrie 2001.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1Se instituie sistemul naţional de decoratii al României potrivit prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 2Sistemul naţional de decoratii cuprinde:A. decoratii naţionale:- ordine, cruci şi medalii;B. decoratii pe domenii de activitate: a) ordine şi medalii civile; b) ordine şi medalii militare:- de pace;- de razboi;C. semne onorifice.  +  Articolul 3 (1) Decoratiile sunt conferite cetatenilor români pentru serviciile excepţionale aduse statului şi poporului român, pentru acte de eroism savarsite în serviciul militar şi pentru merite deosebite în activitate. (2) Decoratiile pot fi conferite şi unităţilor militare pentru fapte deosebite savarsite în timp de pace şi pentru acte de eroism în timp de razboi. (3) Decoratiile pot fi conferite şi cetatenilor straini pentru contribuţia deosebită la progresul umanitatii, la promovarea pacii şi a democratiei în lume, la dezvoltarea relatiilor de colaborare şi prietenie cu România sau pentru fapte şi servicii remarcabile aduse statului şi poporului român.  +  Articolul 4 (1) Decoratiile sunt conferite de Preşedintele României, prin decret, în baza propunerilor de decorare individuale. (2) Propunerile de decorare se fac de către: a) preşedintele Senatului sau de preşedintele Camerei Deputatilor, pentru Preşedintele României, primul-ministru, senatori şi deputati; b) primul-ministru, pentru membrii Guvernului; c) ministrii şi conducătorii instituţiilor şi organizaţiilor centrale autonome, pentru persoanele din domeniul lor de activitate. (3) Preşedintele României poate să confere decoratii şi din proprie iniţiativă, în proportie de 1% din numărul total stabilit prin lege pentru fiecare grad sau clasa a fiecarei decoratii, cu excepţia gradelor de Mare Ofiter, Mare Cruce şi Colan. (4) Pentru cetatenii români decorarea are loc o dată pe an, cu ocazia Zilei Naţionale a României. (5) În cazuri speciale decoratiile pot fi conferite şi pe parcursul anului calendaristic.  +  Articolul 5Propunerile nominale pentru conferirea decoratiilor sunt avizate de Cancelaria Ordinelor, care se infiinteaza în cadrul Presedintiei României.  +  Capitolul II Sistemul de decoratii  +  Articolul 6Decoratiile naţionale sunt urmatoarele:A. Ordine:I. Ordinul Steaua României;II. Ordinul Serviciul Credincios;III. Ordinul Pentru Merit;B. Cruci şi medalii:I. Crucea Serviciul Credincios;II. Medalia Serviciul Credincios;III. Medalia Pentru Merit;C. Cruci comemorative:I. Crucea Comemorativa a Rezistentei Anticomuniste;II. Crucea Comemorativa a Revolutiei Anticomuniste din Decembrie 1989;III. Crucea Comemorativa a celui de-al doilea Razboi Mondial.  +  Articolul 7Decoratiile civile pe domenii de activitate sunt urmatoarele:A. Ordine:- Ordinul Meritul Agricol;- Ordinul Meritul Cultural;- Ordinul Meritul Industrial şi Comercial;- Ordinul Meritul pentru Invatamant;- Ordinul Meritul Sanitar;- Ordinul Meritul Sportiv;B. Medalii:- Medalia Meritul Agricol;- Medalia Meritul Cultural;- Medalia Meritul Industrial şi Comercial;- Medalia Meritul pentru Invatamant;- Medalia Meritul Sanitar;- Medalia Meritul Sportiv.  +  Articolul 8Decoratiile militare de pace sunt urmatoarele:A. Ordine:- Ordinul Virtutea Militara;- Ordinul Virtutea Aeronautica;- Ordinul Virtutea Maritima;B. Medalii:- Medalia Virtutea Militara;- Medalia Virtutea Aeronautica;- Medalia Virtutea Maritima;- Medalia Barbatie şi Credinta.    ART. 9    Decoratiile militare de razboi sunt urmatoarele:    A. Ordine:    I. Ordinul Mihai Viteazul;    II. Ordinul Steaua României;    III. Ordinul Serviciul Credincios;    IV. Ordinul Pentru Merit;    V. - Ordinul Virtutea Militara;       - Ordinul Virtutea Aeronautica;       - Ordinul Virtutea Maritima;    VI. Ordinul Meritul Sanitar;    B. Medalii:    I. - Medalia Virtutea Militara;       - Medalia Virtutea Aeronautica;       - Medalia Virtutea Maritima;    II. Crucea Serviciul Credincios;    III. Medalia Serviciul Credincios;    IV. Medalia Pentru Merit;    V. Medalia Barbatie şi Credinta;    VI. Medalia Meritul Sanitar.  +  Articolul 10Semnele onorifice sunt urmatoarele:1. Semnul onorific Vulturul României, care se conferă parlamentarilor;2. Semnul onorific Rasplata Muncii în Serviciul Public;3. Semnul onorific în serviciul armatei, care se conferă ofiterilor care au: a) 15 ani de activitate în armata; b) 20 de ani de activitate în armata; c) 25 de ani de activitate în armata;4. Semnul onorific în serviciul armatei, care se conferă maistrilor militari şi subofiterilor care au: a) 15 ani de activitate în armata; b) 20 de ani de activitate în armata; c) 25 de ani de activitate în armata.  +  Capitolul III Ierarhia decoratiilor  +  Articolul 11 (1) Ierarhia fiecarei decoratii, în ordine descrescatoare, este urmatoarea:I. Ordine naţionale:1. Ordinul Steaua României, instituit prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 11/1998pentru reinstituirea Ordinului naţional Steaua României, republicată, cuprinde 6 grade: a) Colan; b) Mare Cruce; c) Mare Ofiter; d) Comandor; e) Ofiter; f) Cavaler.----------Pct. I.1 al alin. (1) al art. 11 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 70 din 6 iunie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 267 din 14 iunie 2000.2. Ordinul Serviciul Credincios cuprinde 5 grade: a) Mare Cruce; b) Mare Ofiter; c) Comandor; d) Ofiter; e) Cavaler.3. Ordinul Pentru Merit cuprinde 5 grade: a) Mare Cruce; b) Mare Ofiter; c) Comandor; d) Ofiter; e) Cavaler.II. Ordine civile, pe domenii de activitate:1. Ordinul Meritul Agricol cuprinde 4 grade: a) Mare Ofiter; b) Comandor; c) Ofiter; d) Cavaler.2. Ordinul Meritul Cultural cuprinde 4 grade: a) Mare Ofiter; b) Comandor; c) Ofiter; d) Cavaler.3. Ordinul Meritul Industrial şi Comercial cuprinde 4 grade: a) Mare Ofiter; b) Comandor; c) Ofiter; d) Cavaler.4. Ordinul Meritul pentru Invatamant cuprinde 4 grade: a) Mare Ofiter; b) Comandor; c) Ofiter; d) Cavaler.5. Ordinul Meritul Sanitar cuprinde 4 grade: a) Mare Ofiter; b) Comandor; c) Ofiter; d) Cavaler.6. Ordinul Meritul Sportiv cuprinde 3 clase: a) clasa I; b) clasa a II-a; c) clasa a III-a.III. Ordine militare de pace:1. Ordinul Virtutea Militara cuprinde 4 grade: a) Mare Ofiter; b) Comandor; c) Ofiter; d) Cavaler.2. Ordinul Virtutea Aeronautica cuprinde 4 grade: a) Mare Ofiter; b) Comandor; c) Ofiter; d) Cavaler.3. Ordinul Virtutea Maritima cuprinde 4 grade: a) Mare Ofiter; b) Comandor; c) Ofiter; d) Cavaler.IV. Ordine militare de razboi:- Ordinul Mihai Viteazul cuprinde 3 clase: a) clasa I; b) clasa a II-a; c) clasa a III-a. (2) Ordinele naţionale şi militare, precum şi Ordinul Meritul Sanitar, conferite ca decoratii de razboi, au insemne speciale şi îşi păstrează fiecare ierarhia proprie, ordinea lor ierarhica fiind cea prevăzută la art. 9 lit. A.V. Cruci şi medalii naţionale:1. Crucea Comemorativa a Rezistentei Anticomuniste cuprinde 3 clase: a) clasa I; b) clasa a II-a; c) clasa a III-a.2. Crucea Comemorativa a Revolutiei Anticomuniste din Decembrie 1989 cuprinde 3 clase: a) clasa I; b) clasa a II-a; c) clasa a III-a.3. Crucea Comemorativa a celui de-al doilea Razboi Mondial, fără clase, este cea instituita prin Legea nr. 68/1994 privind înfiinţarea Medaliei Crucea Comemorativa a celui de-al doilea Razboi Mondial 1941-1945.4. Crucea Serviciul Credincios cuprinde 3 clase: a) clasa I; b) clasa a II-a; c) clasa a III-a.5. Medalia Serviciul Credincios cuprinde 3 clase: a) clasa I; b) clasa a II-a; c) clasa a III-a.6. Medalia Pentru Merit cuprinde 3 clase: a) clasa I; b) clasa a II-a; c) clasa a III-a.VI. Medalii civile, pe domenii de activitate:1. Medalia Meritul Agricol cuprinde 3 clase: a) clasa I; b) clasa a II-a; c) clasa a III-a.2. Medalia Meritul Cultural cuprinde 3 clase: a) clasa I; b) clasa a II-a; c) clasa a III-a.3. Medalia Meritul Industrial şi Comercial cuprinde 3 clase: a) clasa I; b) clasa a II-a; c) clasa a III-a.4. Medalia Meritul pentru Invatamant cuprinde 3 clase: a) clasa I; b) clasa a II-a; c) clasa a III-a.5. Medalia Meritul Sanitar cuprinde 3 clase: a) clasa I; b) clasa a II-a; c) clasa a III-a.6. Medalia Meritul Sportiv cuprinde 3 clase: a) clasa I; b) clasa a II-a; c) clasa a III-a.VII. Medalii militare de pace:1. Medalia Virtutea Militara cuprinde 3 clase: a) clasa I; b) clasa a II-a; c) clasa a III-a.2. Medalia Virtutea Aeronautica cuprinde 3 clase: a) clasa I; b) clasa a II-a; c) clasa a III-a.3. Medalia Virtutea Maritima cuprinde 3 clase: a) clasa I; b) clasa a II-a; c) clasa a III-a.4. Medalia Barbatie şi Credinta cuprinde 3 clase: a) clasa I; b) clasa a II-a; c) clasa a III-a.VIII. Medalii militare de razboi:- Medalia Virtutea Militara de razboi cuprinde 2 clase: a) clasa I; b) clasa a II-a. (3) Medalia Virtutea Militara de razboi este cea mai înaltă decoratie de razboi care se poate conferi maistrilor militari, subofiterilor şi trupei din toate armele şi specialitatile militare, echivalenta ca importanţa cu Ordinul Mihai Viteazul pentru ofiteri. (4) Celelalte medalii naţionale şi militare, precum şi Medalia Meritul Sanitar, conferite ca decoratii de razboi, au insemne speciale şi îşi păstrează fiecare ierarhia proprie, ordinea lor ierarhica fiind prevăzută la art. 9 lit. B.IX. Semne onorifice:1. Semnul onorific Vulturul României, care se conferă parlamentarilor, cuprinde 5 grade: a) Mare Cruce; b) Mare Ofiter; c) Comandor; d) Ofiter; e) Cavaler.2. Semnul onorific Rasplata Muncii în Serviciul Public se conferă pentru: a) 20 de ani de activitate; b) 25 de ani de activitate; c) 30 de ani de activitate.3. Semnul onorific pentru ofiteri se conferă pentru: a) 15 ani de activitate în armata; b) 20 de ani de activitate în armata; c) 25 de ani de activitate în armata.4. Semnul onorific pentru maistri militari şi subofiteri cuprinde 3 categorii: a) 15 ani de activitate în armata; b) 20 de ani de activitate în armata; c) 25 de ani de activitate în armata.5. Semnele onorifice pentru militari se instituie în locul vechiului Ordin Meritul Militar.6. Ofiterii, maistrii militari, subofiterii decorati cu insemnele onorifice beneficiaza de prevederile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.  +  Capitolul IV Conferirea ordinelor naţionale  +  Articolul 12Conferirea ordinelor naţionale cetatenilor români se face începând cu gradul de Cavaler, ceea ce determina admiterea în ordinul naţional respectiv.  +  Articolul 13 (1) Conferirea gradelor superioare în cadrul unui ordin naţional se face potrivit reglementarilor cuprinse în legile de instituire a acestora. (2) Persoanele decorate cu un ordin, indiferent de gradul pe care îl au, sunt cavaleri ai ordinului respectiv.  +  Articolul 14 (1) Propunerile pentru decorare cu ordine naţionale trebuie să fie temeinic motivate, iar esenta acestor motivatii se va inscrie în brevetele care însoţesc insemnele. (2) Propunerile prevăzute la alin. (1) se fac de autorităţile menţionate la art. 4 alin. (2), pentru persoanele din sfera respectiva de activitate, în limitele locurilor vacante pentru fiecare grad al fiecarui ordin stabilit pentru promotia anuală de Cancelaria Ordinelor.  +  Articolul 15Efectuarea stagiului pentru fiecare ordin şi grad nu da automat dreptul la conferirea unui ordin sau grad superior, ci constituie doar limita de timp după care pot fi facute noi propuneri de decorare, în cazul existentei unor noi merite ale aceleiasi persoane.  +  Articolul 16Cetatenii straini nu sunt supuşi regulilor de acordare stabilite pentru cetatenii români.  +  Capitolul V Conferirea crucilor şi medaliilor naţionale  +  Articolul 17 (1) Cetatenilor români li se conferă o cruce sau o medalie naţionala începând cu cea mai mica clasa. (2) Crucea Comemorativa a Rezistentei Anticomuniste se acordă în conformitate cu prevederile Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în strainatate ori constituite în prizonieri. (3) Crucea Comemorativa a Revolutiei Anticomuniste din Decembrie 1989 se acordă în conformitate cu prevederile Legii nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum şi luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989.  +  Articolul 18 (1) Propunerile se fac de instituţiile prevăzute la art. 4 alin. (2) pentru domeniile lor de activitate, în limitele locurilor vacante, pentru fiecare clasa a fiecarei cruci sau medalii stabilite pentru promotia anuală de Cancelaria Ordinelor. (2) Propunerile pentru decorare în toate clasele crucilor şi medaliilor naţionale vor fi motivate, iar esenta motivarii trebuie înscrisă în brevetele care însoţesc insemnele.  +  Articolul 19Efectuarea stagiului în clasele inferioare ale crucilor şi medaliilor naţionale nu da automat dreptul la conferirea de clase superioare, ci constituie doar limita de timp după care poate fi facuta noua propunere de decorare, în cazul existentei unor noi merite.  +  Articolul 20Cetatenii straini cărora li se conferă cruci şi medalii naţionale româneşti nu sunt supuşi regulilor stabilite pentru cetatenii români.  +  Capitolul VI Conferirea ordinelor şi medaliilor pe domenii de activitate  +  Articolul 21Cetatenilor români li se conferă un ordin sau o medalie pentru un domeniu de activitate, începând cu cel mai mic grad sau clasa.  +  Articolul 22Conferirea medaliilor civile pe domenii de activitate constituie un factor în favoarea promovarii în ordinul respectiv, dar nu este obligatoriu ca acordarea ordinului să fie precedata de decernarea medaliilor.  +  Articolul 23Efectuarea stagiului prevăzut pentru fiecare grad sau clasa a ordinelor şi, medaliilor civile, pe domenii de activitate, nu da automat dreptul la conferirea de grade sau de clase superioare, ci constituie doar limita de timp după care pot fi facute noi propuneri de decorare, în cazul existentei unor noi merite ale aceleiasi persoane.  +  Capitolul VII Brevete  +  Articolul 24Brevetul reprezinta documentul oficial prin care se atesta conferirea decoratiilor.  +  Articolul 25Brevetul are imprimata pe suprafaţa sa stema tarii şi are inscrise date privind: denumirea decoratiei, gradul sau clasa acesteia, numărul şi data decretului de conferire, precum şi numele şi prenumele posesorului, cu initiala tatalui, şi meritele pentru care se acordă decoratia. Pentru militari şi unitatile militare se trece şi denumirea unităţii militare.  +  Articolul 26Brevetele sunt validate prin semnatura şi sigiliu, după cum urmeaza: a) pentru ordinele naţionale, cu semnatura autografa sau cu parafa Presedintelui României şi cu contrasemnatura cancelarului ordinelor; b) pentru ordinele pe domenii de activitate, cu semnatura autografa sau cu parafa Presedintelui României, cu contrasemnaturile ministrilor de resort şi a cancelarului ordinelor; c) pentru semnul onorific Vulturul României, care se conferă parlamentarilor, cu semnatura autografa sau cu parafa Presedintelui României, cu contrasemnaturile presedintelui Senatului şi, respectiv, presedintelui Camerei Deputatilor şi cancelarului ordinelor.  +  Articolul 27În timp de razboi, brevetele pentru Ordinul Mihai Viteazul şi Medalia Virtutea Militara sunt semnate autograf de Preşedintele României şi contrasemnate de ministrul apararii naţionale şi de cancelarul ordinelor.  +  Articolul 28Brevetele pentru medalii şi semne onorifice sunt validate prin semnatura sau parafa ministrului din domeniul caruia s-au facut propunerile şi a cancelarului ordinelor.  +  Articolul 29Brevetul poarta doua numere: a) numărul de ordine din cadrul ierarhiei decoratiei respective; b) numărul de înregistrare în evidenta Cancelariei Ordinelor.  +  Articolul 30În caz de deces, brevetul, împreună cu insemnul decoratiei rămân mostenitorilor legali.  +  Capitolul VIII Modul de purtare a decoratiilor  +  Articolul 31 1) Portul decoratiilor româneşti de pace, în ordinea importantei ierarhice, este urmatorul:1. gradul de Colan al Ordinului Steaua României;2. gradul de Mare Cruce al Ordinului Steaua României;3. gradul de Mare Cruce al Ordinului Serviciul Credincios;4. gradul de Mare Cruce al Ordinului Pentru Merit este egal cu gradul de Mare Ofiter al Ordinului Steaua României;5. gradul de Mare Ofiter al Ordinului Serviciul Credincios;6. gradul de Mare Ofiter al Ordinului Pentru Merit este egal cu gradul de Comandor al Ordinului Steaua României, egal cu gradul de Mare Ofiter al ordinelor: Meritul Agricol, Meritul Cultural, Meritul Industrial şi Comercial, Meritul pentru Invatamant, Meritul Sanitar, Virtutea Militara de pace, Virtutea Aeronautica de pace şi Virtutea Maritima de pace;7. gradul de Comandor al Ordinului Serviciul Credincios;8. gradul de Comandor al Ordinului Pentru Merit este egal cu gradul de Comandor al ordinelor: Meritul Agricol, Meritul Cultural, Meritul Industrial şi Comercial, Meritul pentru Invatamant, Meritul Sanitar, Virtutea Militara de pace, Virtutea Aeronautica de pace, Virtutea Maritima de pace şi clasa I a Ordinului Meritul Sportiv;9. gradul de Ofiter al Ordinului Steaua României;10. gradul de Ofiter al Ordinului Serviciul Credincios;11. gradul de Ofiter al Ordinului Pentru merit este egal cu gradul de ofiter al ordinelor: Meritul Agricol, Meritul Cultural, Meritul Industrial şi Comercial, Meritul pentru Invatamant, Meritul Sanitar, Virtutea Militara de pace, Virtutea Aeronautica de pace, Virtutea Maritima de pace şi clasa a II-a a Ordinului Meritul Sportiv;12. gradul de Cavaler al Ordinului Steaua României;13. gradul de Cavaler al Ordinului Serviciul Credincios;14. gradul de Cavaler al Ordinului Pentru Merit este egal cu gradul de Cavaler al ordinelor: Meritul Agricol, Meritul Cultural, Meritul Industrial şi Comercial, Meritul pentru Invatamant, Meritul Sanitar, Virtutea Militara de pace, Virtutea Aeronautica de pace şi Virtutea Maritima de pace şi clasa a III-a a Ordinului Meritul Sportiv;15. Crucea Comemorativa a Rezistentei Anticomuniste;16. Crucea Comemorativa a Revolutiei Anticomuniste din Decembrie 1989;17. Crucea Comemorativa a celui de-al doilea Razboi Mondial;18. Crucea Serviciul Credincios clasa I;19. Medalia Serviciul Credincios clasa I;20. Crucea Serviciul Credincios clasa a II-a este egala cu Medalia Pentru Merit clasa I;21. Medalia Serviciul Credincios clasa a II-a este egala cu medaliile: Meritul Agricol, Meritul Cultural, Meritul Industrial şi Comercial, Meritul pentru Invatamant, Meritul Sanitar, Meritul Sportiv, Virtutea Militara de pace, Virtutea Aeronautica de pace şi Virtutea Maritima de pace, Barbatie şi Credinta de pace clasa I;22. Crucea Serviciul Credincios clasa a III-a este egala cu Medalia Pentru Merit clasa a II-a;23. Medalia Serviciul Credincios clasa a III-a este egala cu medaliile: Meritul Agricol, Meritul Cultural, Meritul Industrial şi Comercial, Meritul pentru Invatamant, Meritul Sanitar, Meritul Sportiv, Virtutea Militara de pace, Virtutea Aeronautica de pace şi Virtutea Maritima de pace, Barbatie şi Credinta de pace clasa a II-a;24. Medalia Pentru Merit clasa a III-a;25. Medaliile Meritul Agricol, Meritul Cultural, Meritul Industrial şi Comercial, Meritul pentru Invatamant, Meritul Sanitar, Meritul Sportiv, Virtutea Militara de pace, Virtutea Aeronautica de pace şi Barbatie şi Credinta de pace clasa a II-a.26. Semnul onorific pentru ofiteri, pentru 15, 20 şi 25 de ani de activitate în armata se poarta după toate ordinele româneşti sau straine, inaintea crucilor şi medaliilor.27. Semnul onorific Rasplata Muncii în Serviciul Public, precum şi semnul onorific pentru maistri militari şi subofiteri pentru activitate în armata de 15, 20 şi 25 de ani se poarta după toate celelalte ordine, cruci şi medalii.28. Semnul onorific Vulturul României, care se conferă parlamentarilor, este egal, la grade egale, cu Ordinul Serviciul Credincios; în cazul detinerii atât a ordinului, cat şi a semnului onorific respectiv, în grade egale, ordinul se poarta inaintea semnului onorific.  +  Articolul 32Portul decoratiilor româneşti de razboi, în ordinea importantei ierarhice, este urmatorul:I. Ordine:1. Ordinul Mihai Viteazul clasa I;2. Marea Cruce a Ordinului Steaua României de razboi;3. Marea Cruce a Ordinului Serviciul Credincios de razboi;4. Marea Cruce a Ordinului Pentru Merit de razboi este egala cu gradul de Mare Ofiter al Ordinului Steaua României de razboi;5. Ordinul Mihai Viteazul clasa a II-a este egal cu gradul de Mare Ofiter al Ordinului Serviciul Credincios de razboi;6. gradul de Mare Ofiter al Ordinului Pentru Merit de razboi este egal cu gradul de Mare Ofiter al ordinelor: Virtutea Militara, Virtutea Aeronautica şi Virtutea Maritima de razboi şi Meritul Sanitar de razboi;7. Ordinul Mihai Viteazul clasa a III-a este egal cu gradul de Comandor al Ordinului Steaua României de razboi;8. gradul de Comandor al Ordinului Serviciul Credincios;9. gradul de Comandor al Ordinului Pentru Merit;10. gradul de Ofiter al Ordinului Steaua României de razboi;11. gradul de Ofiter al Ordinului Serviciul Credincios de razboi;12. gradul de Ofiter al Ordinului Pentru Merit de razboi este egal cu gradul de Ofiter al ordinelor: Virtutea Militara, Virtutea Aeronautica şi Virtutea Maritima de razboi şi al Ordinului Meritul Sanitar de razboi;13. gradul de Cavaler al Ordinului Steaua României de razboi;14. gradul de Cavaler al Ordinului Serviciul Credincios de razboi;15. gradul de Cavaler al Ordinului Pentru Merit de razboi este egal cu gradul de Cavaler al ordinelor: Virtutea Militara, Virtutea Aeronautica, Virtutea Maritima de razboi şi Meritul Sanitar de razboi.II. Cruci şi medalii:1. Medalia Virtutea Militara de razboi clasa I;2. Crucea Serviciul Credincios de razboi clasa I;3. Medalia Serviciul Credincios de razboi clasa I;4. Medalia Virtutea Militara de razboi clasa a II-a;5. Medalia Pentru Merit de razboi clasa I este egala cu medaliile Barbatie şi Credinta, Virtutea Aeronautica, Virtutea Maritima şi Meritul Sanitar de razboi clasa I;6. Crucea Serviciul Credincios de razboi clasa a II-a;7. Medalia Serviciul Credincios de razboi clasa a II-a;8. Medalia Pentru Merit de razboi clasa a II-a este egala cu medaliile: Barbatie şi Credinta, Virtutea Aeronautica, Virtutea Maritima şi Meritul Sanitar de razboi clasa a II-a;9. Crucea Serviciul Credincios de razboi clasa a III-a;10. Medalia Serviciul Credincios de razboi clasa a III-a;11. Medalia Pentru Merit de razboi clasa a III-a este egala cu medaliile: Barbatie şi Credinta, Virtutea Aeronautica, Virtutea Maritima şi Meritul Sanitar de razboi clasa a III-a.  +  Articolul 33Decoratiile de razboi se poarta inaintea celor de pace, pe categorii de distinctii, indiferent de treapta ierarhica sau de gradul ori clasa decoratiei de razboi faţă de cele de pace.  +  Articolul 34Ordinele se poarta după cum urmeaza: pe partea stanga a pieptului, în gradele de Cavaler şi Ofiter, precum şi clasele a III-a şi a II-a; la gat, pentru gradele de Comandor sau de clasa I; cu insemnul la gat şi cu placa gradului pe partea stanga a pieptului, pentru gradul de Mare Ofiter; cu lenta petrecuta peste bust - de pe umarul drept spre soldul stang, unde este prins insemnul - şi cu placa gradului pe partea stanga a pieptului, pentru gradul de Mare Cruce; Colanul Ordinului Steaua României se poarta cu lantul petrecut după gat.  +  Articolul 35Toate crucile şi medaliile, indiferent de clasa, se poarta pe partea stanga a pieptului.  +  Articolul 36Titularii a una sau doua decoratii - ordine, cruci, medalii - sau semne onorifice le poarta separat şi alaturat, pe acelasi rand; începând de la trei decoratii, acestea se ataseaza pe o bareta.  +  Articolul 37 (1) Ordinea în care se poarta decoratiile este cea data de ierarhia prevăzută la art. 31-36 şi în regulamentele decoratiilor respective. (2) Dacă o persoană este distinsa cu doua sau mai multe decoratii diferite, dar egale ierarhic, succesiunea este data de ordinea cronologica în care acestea au fost acordate, cea mai veche având intaietate.  +  Articolul 38 (1) Cetatenii români distinsi cu decoratii straine pot purta aceste decoratii potrivit legislaţiei statului care le-a conferit, cu acordul Presedintelui României. (2) Când decoratiile straine se pun pe bareta, alaturi de decoratiile româneşti, acestea sunt plasate după decoratiile româneşti similare în grad sau clasa.  +  Articolul 39 (1) Decoratiile se poarta, de regula, cu prilejul Zilei Naţionale a României şi al celorlalte sarbatori, naţionale sau religioase, la festivitati cu caracter oficial şi la diferite activităţi cu caracter ştiinţific, aniversar sau comemorativ. (2) Portul decoratiilor obliga la o ţinuta vestimentara sobra şi decenta. (3) Militarii poarta decoratiile în conformitate cu regulamentele specifice. (4) Insemnele distinctiilor conferite unităţilor militare se poarta pe drapelele acestora.  +  Articolul 40Ordinele naţionale, pe domenii de activitate, şi cele militare, în toate gradele, se prezinta sub trei forme, cu valoare ierarhica egala: insemnul, rozeta pentru civili şi bareta pentru militari.  +  Articolul 41 (1) Rozetele decoratiilor se pot purta zilnic, de civili, numai la o ţinuta adecvata momentului şi importantei decoratiilor. (2) Baretele decoratiilor se poarta de cadrele militare la uniforma.  +  Capitolul IX Drepturile persoanelor decorate  +  Articolul 42Persoanele decorate cu ordine naţionale sau pe domenii de activitate, al caror brevet a fost semnat autograf de Preşedintele României, au dreptul să fie primite în audienta pentru a multumi personal, în situaţia în care decoratia respectiva nu a fost inmanata direct de către acesta.  +  Articolul 43Cavalerii ordinelor naţionale care poarta vizibil insemnele ordinului primesc salutul sau onorul militar cuvenit.  +  Articolul 44Cavalerii ordinelor sunt asimilati gradelor militare şi beneficiaza de onoruri militare, astfel: a) Ordinul Steaua României:- gradul de Cavaler al ordinului este asimilat gradului de capitan;- gradul de Ofiter al ordinului este asimilat gradului de colonel;- gradul de Comandor al ordinului este asimilat gradului de general de brigada, general de flotila aeriana sau contraamiral;- gradul de Mare Ofiter al ordinului este asimilat gradului de general de divizie, general de divizie aeriana sau viceamiral;- gradul de Mare Cruce al ordinului este asimilat gradului de general de corp de armata, general comandor de aviatie sau viceamiral comandor;- gradul de Colan al ordinului este asimilat gradului de general de armata, general inspector de aviatie sau amiral. b) Ordinul Serviciul Credincios:- gradul de Cavaler al ordinului este asimilat gradului de locotenent;- gradul de Ofiter al ordinului este asimilat gradului de capitan;- gradul de Comandor al ordinului este asimilat gradului de colonel;- gradul de Mare Ofiter al ordinului este asimilat gradului de general de brigada, general de flotila aeriana sau contraamiral;- gradul de Mare Cruce al ordinului este asimilat gradului de general de divizie, general de divizie aeriana sau viceamiral. c) Ordinul Pentru Merit:- gradul de Cavaler al ordinului este asimilat gradului de sublocotenent;- gradul de Ofiter al ordinului este asimilat gradului de capitan;- gradul de Comandor al ordinului este asimilat gradului de maior;- gradul de Mare Ofiter al ordinului este asimilat gradului de colonel;- gradul de Mare Cruce al ordinului este asimilat gradului de general de brigada, general de flotila aeriana sau contraamiral.  +  Articolul 45Onoruri militare se dau, de asemenea, membrilor civili ai ordinelor naţionale, decedati, în conformitate cu asimilarile cu gradele militare prevăzute la art. 44.  +  Articolul 46 (1) Cavalerii ordinelor vor fi invitati sa participe la manifestatiile publice prilejuite de Ziua Naţionala a României sau la diverse alte aniversari şi comemorari, asigurandu-li-se de către organizatori locuri de onoare. (2) Prefecturile şi primariile vor avea în vedere invitarea cu precadere a persoanelor decorate, domiciliate în raza lor de competenţa, la diverse manifestari comemorative, culturale, stiintifice sau sportive, pe care le organizeaza cu diferite ocazii.  +  Articolul 47 (1) Cavalerii Mari Ofiteri, Mari Cruci şi Colan ai Ordinului Steaua României şi cavalerii Mari Cruci ai ordinelor Serviciul Credincios şi Pentru Merit sunt invitati, prin grija Cancelariei Ordinelor, la receptiile oferite de Preşedintele României cu ocazia Zilei Naţionale a României şi a Anului Nou. (2) Cavalerii prevăzuţi la alin. (1), împreună cu cavaleri ai altor grade superioare ale ordinelor pe domenii de activitate pot fi invitati sa participe şi la alte receptii sau manifestari organizate de Presedintie şi de Parlament, tot prin grija Cancelariei Ordinelor.  +  Articolul 48Prin legile de instituire a ordinelor se va stabili o zi proprie, legata de data primei instituiri a fiecarui ordin.  +  Articolul 49Cu prilejul zilei fiecarui ordin naţional, precum şi cu prilejul zilei Ordinului militar naţional Mihai Viteazul Preşedintele României organizeaza, prin grija Cancelariei Ordinelor, un Te Deum, urmat de o receptie, la care vor participa: Preşedintele României, cancelarul ordinelor, cavalerii ordinului naţional respectiv în grade superioare (Colan, Mare Cruce, Mare Ofiter şi Comandor), precum şi ultimele doua promotii ale gradelor de Ofiter şi Cavaler.  +  Articolul 50Cu prilejul zilei fiecaruia dintre celelalte ordine ministerele şi celelalte institutii autonome, abilitate sa faca propuneri de decorare în domeniul respectiv, organizeaza, cu sprijinul Cancelariei Ordinelor, reuniuni cu membrii ordinului, prezidate de ministrul de resort.  +  Articolul 51 (1) Pentru cinstirea memoriei cavalerilor ordinelor naţionale, în cimitirele existente în municipii şi oraşe se va rezerva, prin grija autorităţilor locale, un loc special pentru inmormantarea celor decorati din respectiva localitate. (2) Costul parcelelor respective va fi suportat din bugetele primariilor. Locurile de veci vor fi puse la dispoziţie mostenitorilor legali în mod gratuit. (3) Cu ocazia unor sarbatori naţionale şi religioase, prin grija autorităţilor locale, se vor organiza manifestari de omagiere la mormintele cavalerilor ordinelor naţionale decedati.  +  Capitolul X Retragerea decoratiilor  +  Articolul 52Calitatea de membru al unui ordin se poate pierde în urmatoarele situaţii: a) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la pedeapsa privativa de libertate; b) pentru fapte dezonorante, altele decat cele prevăzute la lit. a), care aduc prejudicii morale membrilor ordinului.  +  Articolul 53Pentru judecarea faptelor dezonorante care aduc prejudicii morale membrilor ordinului, altele decat cele prevăzute la art. 52 lit. a), se constituie un consiliu de onoare pentru fiecare ordin.  +  Articolul 54 (1) Consiliul de onoare este format din 7 membri, în cazul ordinelor naţionale, şi din 5 membri în cazul celorlalte ordine. (2) Membrii consiliilor de onoare sunt aleşi pe termen de 5 ani de cavalerii ordinului respectiv, cate unul din cele trei grade inferioare şi cate doi din gradele de Mare Ofiter şi Mare Cruce. Presedintia Consiliului de onoare este asigurata de cel mai în vârsta membru al gradului sau clasei superioare.  +  Articolul 55 (1) Consiliul de onoare al fiecarui ordin judeca şi faptele socotite dezonorante ale persoanelor decorate cu medaliile corespunzătoare ordinelor. În acest caz în Consiliul de onoare sunt cooptati, pentru cauza în speta, şi doi titulari ai medaliei, care vor avea drept de vot deliberativ. (2) Persoanele supuse judecatii sunt invitate sa participe la judecata Consiliului de onoare.  +  Articolul 56Decoratiile conferite pentru faptele savarsite în serviciul apararii naţionale, pe timp de razboi, nu se retrag decat în cazul unei condamnari pentru tradare în timp de razboi.  +  Articolul 57Persoanele cărora li s-a retras calitatea de membru al ordinului sunt obligate sa restituie brevetul şi insemnul.  +  Articolul 58 (1) Decoratiile conferite cetatenilor straini pot fi retrase în cazul savarsirii de fapte incompatibile cu calitatea de persoana careia i s-a conferit o distinctie a României. (2) Retragerea decoratiilor se face prin decret, la propunerea Cancelariei Ordinelor, pe baza sesizarii Ministerului Afacerilor Externe.  +  Articolul 59Radierea din evidenta a unei persoane decorate se face numai după ce Preşedintele României a semnat decretul de retragere a decoratiei.  +  Articolul 60 (1) Pierderea ori distrugerea insemnelor sau brevetelor se va publică de detinator în Monitorul Oficial al României. (2) Eliberarea unui duplicat de pe documentul de atestare ori, după caz, a unui nou insemn se face la propunerea Cancelariei Ordinelor, pe baza solicitarii titularului, după publicarea prevăzută la alin. (1).  +  Capitolul XI Cancelaria Ordinelor  +  Articolul 61Administrarea decoratiilor este incredintata Cancelariei Ordinelor, care va functiona ca un compartiment în cadrul Presedintiei României.  +  Articolul 62 (1) Cancelaria Ordinelor va fi condusa de un cancelar cu rang de consilier de stat, numit de Preşedintele României. (2) Functia de consilier de stat a cancelarului ordinelor se va adauga functiilor existente la Presedintie.  +  Articolul 63Cancelaria Ordinelor are urmatoarele atribuţii: a) organizeaza activităţile de conferire a decoratiilor; b) tine evidenta persoanelor decorate şi a radierilor din aceasta; c) se ingrijeste de confectionarea insemnelor, a brevetelor şi a celorlalte materiale necesare activităţii, precum şi de gestionarea acestora; d) tine evidenta persoanelor straine cărora li s-au conferit decoratii româneşti; e) tine evidenta cetatenilor români cărora le-au fost conferite decoratii straine; f) organizeaza festivitatile pentru inmanarea decoratiilor naţionale; g) verifica corecta încadrare în prevederile regulamentare a propunerilor de decorare; h) alte atribuţii prevăzute de lege.  +  Articolul 64Cancelaria Ordinelor întocmeşte şi tine la zi urmatoarele evidente: a) intrarea şi ieşirea corespondentei, conform prevederilor legale; b) baza de date cuprinzand persoanele decorate, pe distinctii şi clase; c) situaţia privind insemnele şi anexele acestora aflate în depozit; d) situaţia privind vacanta decoratiilor (inaintari, radieri).  +  Articolul 65 (1) Cancelaria Ordinelor va elabora şi va transmite autorităţilor prevăzute la art. 4 alin. (2) metodologia necesară în vederea întocmirii propunerilor de decorare. (2) Cancelaria Ordinelor informeaza până la data de 1 iulie autorităţile menţionate la art. 4 alin. (2) despre limitele contingentelor anuale pentru fiecare grad sau clasa a fiecarei decoratii. (3) Cancelaria Ordinelor comunică Ministerului de Interne datele de identitate ale persoanelor decorate; Ministerul de Interne va transmite Cancelariei Ordinelor informaţiile despre decesul celor decorati sau despre eventualele condamnari.  +  Articolul 66 (1) Propunerile de decorare se transmit Cancelariei Ordinelor în termen de 60 de zile de la data prevăzută la art. 65 alin (2). Pentru fiecare persoana se vor menţiona: numele şi prenumele, data şi locul nasterii, domiciliul, statul, functia, decoratiile primite anterior şi data conferirii acestora, gradul, vechimea în grad sau în clasa, denumirea decoratiei şi gradul pentru care se propune, precum şi motivarea propunerii. (2) Pentru persoanele indreptatite sa primeasca distinctii în functie de numărul de ani serviti, calculul timpului se va face până la data limita a inaintarii propunerilor.  +  Articolul 67Tabelele cuprinzand propunerile de decorare anuală se inainteaza Cancelariei Ordinelor până la data de 31 august a anului respectiv, sub semnatura conducătorilor instituţiilor prevăzute la art. 4 alin. (2).  +  Articolul 68Radierea din evidente, ca urmare a decesului, se face pe baza comunicarii transmise Cancelariei Ordinelor de Ministerul de Interne, prin Serviciul de evidenta a populatiei.  +  Articolul 69Cancelaria Ordinelor conlucreaza cu consiliile de onoare ale ordinelor şi inainteaza Presedintelui României hotărârile acestora.  +  Articolul 70Cu sprijinul organelor Ministerului de Interne Cancelaria Ordinelor va recupera insemnele şi brevetele de la persoanele cărora li s-a retras decoratia.  +  Articolul 71Cancelaria Ordinelor editeaza un buletin anual, în care se publică listele cuprinzand persoanele decorate, date despre locurile vacante, informaţii despre consiliile de onoare, decesele cavalerilor ordinelor, persoanele cărora li s-a retras calitatea de membru.  +  Articolul 72Sumele necesare pentru confectionarea insemnelor, brevetelor, rozetelor, baretelor şi cutiilor decoratiilor, precum şi pentru toate activităţile Cancelariei Ordinelor se aloca, printr-un capitol distinct, în bugetul Presedintiei României.  +  Capitolul XII Dispozitii finale  +  Articolul 73Din imputernicirea Presedintelui României inmanarea decoratiilor poate fi facuta de primul-ministru, de ministri sau conducatori ai altor organe centrale, comandanti de mari unităţi militare şi de sefii misiunilor diplomatice ale României în strainatate.  +  Articolul 74Brevetele şi insemnele decoratiilor rămân, după deces, în posesia mostenitorilor legali, dar fără drept de a le purta sau de a face uz, în orice fel, de prerogativele conferite prin acestea.  +  Articolul 75În cazul conferirii unei decoratii post-mortem brevetul şi insemnul acesteia se predau spre pastrare mostenitorilor legali.  +  Articolul 76Descrierea, materialul din care se realizează, dimensiunile, modelul desenat al fiecarei decoratii, numărul maxim pentru fiecare grad sau clasa, precum şi motivele care determina conferirea ei vor fi precizate în regulamentul respectivei distinctii.  +  Articolul 77 (1) Decoratiile de razboi se pot conferi şi pe timp de pace unor unităţi militare sau militari români care participa la misiuni sub jurisdictia unor organisme internationale la care statul român este parte. Faptele de arme deosebite ale acestor militari pot fi rasplatite cu ordine şi medalii militare, cu insemne de razboi. (2) În cazuri excepţionale, pentru acţiuni de mare amploare şi cu cota ridicata de risc, Preşedintele României poate conferi persoanelor prevăzute la alin. (1) şi decoratii naţionale cu insemne de razboi.  +  Articolul 78În cazul unor acţiuni militare internationale, la care participa şi subunitati sau unităţi româneşti, Preşedintele României poate conferi decoratii de razboi româneşti unor militari straini care, prin actiunile lor, au ajutat trupele române la indeplinirea misiunilor sau au salvat viaţa unor militari români.  +  Articolul 79Prezenta lege-cadru va fi dezvoltata printr-o lege şi un regulament pentru fiecare decoratie.  +  Articolul 80Instituirea oricarei noi decoratii se face prin lege, la propunerea unei comisii speciale instituite conform regulamentelor parlamentare.  +  Articolul 81La instituirea prezentului sistem de decoratii se poate conferi orice grad sau clasa, în limita a maximum 15% din numărul legal prevăzut pentru fiecare decoratie.  +  Articolul 82Prin grija Cancelariei Ordinelor se va remite Muzeului Naţional de Istorie şi Muzeului Militar Naţional cate un exemplar din fiecare decoratie.  +  Articolul 83Confectionarea, fără drept, de insemne de decoratii constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă.  +  Articolul 84Falsificarea brevetelor de conferire sau portul fără drept al insemnelor decoratiilor se pedepseste potrivit Codului penal.  +  Articolul 85Pe aversul sau pe reversul plachetelor nu pot fi imprimate elemente ale insemnelor din sistemul naţional de decoratii al României.  +  Articolul 86Din fondurile bugetului de stat pe anul 1999 Guvernul va asigura, din rezerva bugetară aflata la dispoziţia sa, fondurile necesare pentru activităţile prevăzute la art. 63, 64 şi 71.  +  Articolul 87 (1) La data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga reglementarile anterioare privitoare la decoratii şi titluri de onoare, cu excepţia: Decretului-lege nr. 118/1990privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în strainatate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare; Legii nr. 44/1994privind veteranii de razboi, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi vaduvelor de razboi, cu modificările ulterioare; Legii nr. 68/1994privind înfiinţarea Medaliei "Crucea Comemorativa a celui de-al doilea Razboi Mondial, 1941-1945", republicată; Legii nr. 1/1996privind instituirea Ordinului "Victoria Revolutiei Române din Decembrie 1989"; Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 11/1998pentru reinstituirea Ordinului naţional Steaua României, republicată; Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/1999privind instituirea medaliei comemorative "150 de ani de la nasterea lui Mihai Eminescu".-----------Alin. (1) al art. 87 a fost modificat de art. unic din LEGEA nr. 612 din 31 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 9 noiembrie 2001. (2) Denumirea decoratiei "Medalia Revolutia Română din decembrie 1989", mentionata în Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmasilor acestora, ranitilor, precum şi luptatorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicată***), cu modificările ulterioare, se inlocuieste cu denumirea "Crucea Comemorativa a Revolutiei Anticomuniste din Decembrie 1989", prevăzută la art. 6 lit. C pct. II din prezenta lege, celelalte dispozitii ramanand valabile. (3) Denumirea Ordinul "Meritul Militar", mentionata în Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare şi în Legea nr. 238/1998 privind conferirea Ordinului "Meritul Militar" pensionarilor militari, veterani de razboi, se inlocuieste cu denumirea "Semnul onorific", prevăzută la art. 10 pct. 3 şi 4 din prezenta lege, celelalte dispozitii ramanand valabile.-----------------***) Legea nr. 42/1990 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 23 august 1996.Această lege a fost adoptata de Camera Deputatilor şi de Senat în sedinta comuna din 8 martie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,VASILE LUPUp. PRESEDINTELE SENATULUI,ULM NICOLAE SPINEANU-------------