ORDIN nr. 60 din 27 ianuarie 2006 (*actualizat*)pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate(actualizat până la data de 1 august 2007*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Nr. 60 din 27 ianuarie 2006
  • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Nr. 32 din 27 ianuarie 2006
  • ---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 16 februarie 2006. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 1 august 2007, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 283 din 24 martie 2006; ORDINUL nr. 526 din 16 mai 2006; ORDINUL nr. 830 din 23 aprilie 2007.Având în vedere Referatul de aprobare nr. E.N. 6.586/2006 al Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 298/2006 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Începând cu data prezentului ordin, orice dispoziţie contrară îşi încetează aplicabilitatea.Ministrul sănătăţii,Gheorghe Eugen NicolăescuPreşedintele Casei Naţionalede Asigurări de Sănătate,Cristian Vlădescu  +  AnexăNORMA 27/01/2006