ORDIN nr. 426 din 26 iulie 2007privind notificarea echipamentelor radio care funcţionează în benzi de frecvenţe radio a căror utilizare nu este armonizată în Uniunea Europeană
EMITENT
  • MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 10 august 2007    În temeiul art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea mutuală a conformităţii acestora, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1 (1) Producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia sau persoana responsabilă cu introducerea pe piaţă a echipamentelor radio (importatorul ori distribuitorul) trebuie să notifice Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, denumită în continuare ANRCTI, intenţia de a introduce pe piaţa din România echipamentele radio care funcţionează în benzi de frecvenţe radio a căror utilizare nu este armonizată în Uniunea Europeană. (2) Echipamentele radio care folosesc benzi de frecvenţe radio a căror utilizare nu este armonizată în Uniunea Europeană sunt considerate a fi toate echipamentele radio, exceptându-le pe acelea care: a) nu emit (receptoare radio); sau b) pot să emită numai sub controlul unei reţele; sau c) utilizează o bandă de frecvenţe radio care este atribuită pentru aceeaşi interfaţă radio în toate statele din Uniunea Europeană, folosind următoarea cale:(i) există o atribuire de frecvenţe radio comună; şi(îi) în cadrul acestei atribuiri, alocarea şi/sau asignarea frecvenţelor radio sau a canalelor de frecvenţe radio respectă un plan comun sau o înţelegere comună; şi(iii) echipamentele au aceiaşi parametri (frecvenţă, putere, ciclu de întrebuinţare, lărgime de bandă etc.).  +  Articolul 2 (1) Notificarea prevăzută la art. 1 trebuie făcută cu cel puţin 4 săptămâni înainte de data la care se intenţionează introducerea pe piaţă a acestor echipamente şi trebuie să conţină informaţii referitoare la caracteristicile radio ale echipamentului, în special cele privind benzile de frecvenţe, ecartul între canale, tipul de modulaţie, puterea de radiofrecvenţă şi, atunci când este oportun, numerele de identificare ale tuturor organismelor notificate care au fost implicate în evaluarea conformităţii echipamentului. (2) Notificarea echipamentului radio se face prin completarea unui formular prevăzut în acest sens, în conformitate cu indicaţiile de completare prevăzute la fiecare rubrică. Formularul necesar notificării se poate obţine de pe pagina de internet a ANRCTI (www. anrcti. ro). (3) Solicitantul notificării trimite la sediul central al ANRCTI formularul completat, prin e-mail, scrisoare sau fax. (4) În cazul în care ANRCTI nu răspunde în maximum 4 săptămâni de la data notificării, aceasta semnifică faptul că echipamentul poate fi introdus pe piaţă. (5) După primirea formularului de notificare corect completat, ANRCTI va înregistra într-o bază de date tipul echipamentului radio şi entitatea care supune spre examinare notificarea.  +  Articolul 3 (1) Notificarea echipamentului radio este o procedură independentă de declaraţia de conformitate care însoţeşte echipamentul. Procedura de notificare nu garantează conformitatea echipamentului radio notificat cu cerinţele esenţiale aplicabile. (2) Notificarea unui echipament radio nu înlocuieşte obligaţia deţinerii licenţei de utilizare a frecvenţelor radio, dacă aceasta este necesară, şi nici obligaţia de a respecta condiţiile acesteia. (3) Notificarea este valabilă pentru toate echipamentele radio ale celui care a iniţiat-o, cu condiţia ca acestea să fie identice cu echipamentul notificat. (4) Valabilitatea notificării este limitată la tipul de echipament radio notificat. Totuşi, aceasta nu îi conferă iniţiatorului notificării un drept în exclusivitate. Oricine altă persoană care are intenţia să introducă pe piaţă acest echipament, fără a-l obţine de la cel ce a iniţiat prima notificare, trebuie el însuşi să facă o nouă notificare înainte de a-l introduce pe piaţă.  +  Articolul 4Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 210/2003 cu privire la notificarea echipamentelor radio în conformitate cu art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea mutuală a conformităţii acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 539 din 28 iulie 2003.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul comunicaţiilorşi tehnologiei informaţiei,Zoltan Somodi,secretar de statBucureşti, 26 iulie 2007.Nr. 426.--------------