HOTĂRÂRE nr. 769 din 17 iulie 2007pentru completarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 546 din 10 august 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 930/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Ilfov, precum şi al oraşelor şi comunelor din judeţul Ilfov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 682 şi nr. 682 bis din 16 septembrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu patru noi poziţii, poziţiile 101^1-101^4, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 17 iulie 2007.Nr. 769.  +  Anexa 1 ------- INVENTARUL bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Afumaţi
                 
    Nr. crt.Codul de clasificareDenumirea bunuluiElemente de identificareAnul dobândiriiValoarea de inventar - lei -Situaţia juridică actuală
    10111.6.4Teren 5,53 ha aferent Iazului Boltaşi0,51 ha - T 78, P2861864763.140Proprietatea publică a comunei rămasă de la împroprietărirea din 1864
        1,64 ha - T 80, P292    
        1,94 ha - T 79, P288    
        0,87 ha - T 86, P312, 313    
        0,57 ha - T 86, P348, 352    
    10121.6.4Teren aferent Iazului Afumaţi I4,95 ha 1,98 ha - T 81, P2961864683.100Proprietatea publică a comunei rămasă de la împroprietărirea din 1864
        1,66 ha - T 82, P298    
        1,31 ha - T 82, P301    
    10131.6.4Teren 9,09 ha aferent Iazului Afumaţi II-IV1,92 ha - T 96, P3561864988.460Proprietatea publică a comunei rămasă de la împroprietărirea din 1864
        1,43 ha - T 90, P330    
        0,85 ha - T 90, P307    
        1,25 ha - T 97, P361    
        0,80 ha - T 97, P358    
        0,20 ha - T 97, P359    
        0,35 ha - T 97, P360    
        2,28 ha - T 97, P361    
    10141.6.4Teren 4,63 ha aferent Bălţii Batal0,15 ha - T 65, P2371864638.940Proprietatea publică a comunei rămasă de la împroprietărirea din 1864
        0,43 ha - T 65, P268    
        0,80 ha - T 69, P247    
        0,82 ha - T 72/1, P257    
        0,50 ha - T 67, P242    
        0,61 ha - T 72/2, P259    
        1,32 ha - T 75, P268  
  -------