ORDIN nr. 1.193 din 7 iulie 2007 (*actualizat*)pentru aprobarea normelor privind informaţiile care trebuie oferite donatorilor de sânge şi de componente sanguine de origine umană, precum şi informaţiile care trebuie comunicate de către donatori la fiecare donare şi admisibilitatea donatorilor de sânge şi de componente sanguine umane(actualizat la data de 9 aprilie 2015*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • ----------În conformitate cu prevederile art. 6 lit. f) pct. 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale lit. b), c) şi d) din anexa nr. 4 la Legea nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice, cu modificările ulterioare,văzând Referatul de aprobare al Autorităţii de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii Publice nr. E.N. 7.082/2007,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările ulterioare,ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele privind informaţiile care trebuie oferite donatorilor de sânge şi de componente sanguine de origine umană, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Normele privind informaţiile care trebuie comunicate de către donatori la fiecare donare, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Se aprobă Normele privind admisibilitatea donatorilor de sânge şi de componente sanguine umane, prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5 (1) Ministerul Sănătăţii şi Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. dr. C.T. Nicolau" Bucureşti iau toate măsurile necesare pentru ca centrele de transfuzie sanguină teritoriale să menţină înregistrări ale informaţiilor prevăzute în anexele nr. 1-3, pentru o perioadă de minimum 15 ani. (2) Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. dr. C.T. Nicolau" Bucureşti ia toate măsurile necesare pentru ca înregistrările referitoare la testările efectuate în laboratoarele sale pe probe trimise de centrele de transfuzie sanguină teritoriale şi provenite de la donatorii de sânge să fie păstrate pentru o perioadă de minimum 15 ani. (3) Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. dr. C.T. Nicolau" Bucureşti va stabili tipurile de documente care trebuie păstrate conform cerinţei de la alin. (1). (4) Direcţia generală de sănătate publică, asistenţă medicală şi programe din Ministerul Sănătăţii, Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. dr. C.T. Nicolau" Bucureşti şi centrele de transfuzie sanguină teritoriale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.----------Art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 293 din 7 aprilie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 16 aprilie 2010.  +  Articolul 6Prezentul ordin transpuneDirectiva 2002/98/CE privind standardele de calitate şi siguranţă pentru colectarea, testarea, procesarea, stocarea şi distribuţia sângelui şi componentelor sanguine de origine umană, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene L 033 din 8 februarie 2003, Directiva 2004/33/CE cu privire la anumite cerinţe tehnice pentru sânge şi componentele sanguine de origine umană, publicată în Jurnalul Oficial L 091 din 30 martie 2004, precum şi Recomandările Consiliului Europei cuprinse în Ghidul de preparare, utilizare şi asigurare a calităţii componentelor sanguine de origine umană, ediţia a XII-a - 2006.----------Art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 293 din 7 aprilie 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 16 aprilie 2010.  +  Articolul 7Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuBucureşti, 7 iulie 2007.Nr. 1.193.  +  Anexa 1NORMA 07/07/2007  +  Anexa 2NORMA 07/07/2007  +  Anexa 3NORMA 07/07/2007