HOTĂRÂRE nr. 745 din 11 iulie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 6 august 2007  Notă
  Conform alineatului (2) al articolului II din LEGEA nr. 225 din 17 noiembrie 2016, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 942 din 23 noiembrie 2016, la data intrării în vigoare a regulamentului prevăzut la alin. (1) se abrogă Hotararea Guvernului nr. 745/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 6 august 2007, cu modificările ulterioare.
  PRIN ORDINUL NR. 100 DIN 20 FEBRUARIE 2023, PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 181 din 3 martie 2023, S-A APROBAT REGULAMENTUL PRIVIND ACORDAREA LICENȚELOR ÎN DOMENIUL SERVICIILOR DE UTILITĂȚI PUBLICE AFLATE ÎN SFERA DE REGLEMENTARE A AUTORITĂȚII NAȚIONALE DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE.
  Notă
  Conform articolului III din ORDINUL nr. 23 din 18 ianuarie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 25 ianuarie 2022, tarifele prevăzute la art. I și II se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Conform articolului III din ORDINUL nr. 807 din 8 decembrie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1208 din 16 decembrie 2022, tarifele prevăzute la art. I și II se aplică începând cu data de 1 a lunii următoare publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 21 alin. (3) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Regulamentul privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul internelor și reformei administrative,
  Cristian David
  Ministrul economiei și finanțelor,
  Varujan Vosganian
  București, 11 iulie 2007.Nr. 745.  +  ANEXĂREGULAMENTprivind acordarea licențelor în domeniulserviciilor comunitare de utilități publice