LEGE nr. 295 din 28 iunie 2004 (*actualizata*)privind regimul armelor şi al munitiilor(actualizata până la data de 6 martie 2005*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul I Dispozitii generaleDispozitii generale  +  Articolul 1Domeniul de reglementarePrezenta lege stabileste categoriile de arme şi munitii, precum şi condiţiile în care detinerea, portul, folosirea şi operaţiunile cu aceste arme şi munitii sunt permise pe teritoriul României.  +  Articolul 2DefinitiiÎn sensul prezentei legi, definiţiile şi categoriile armelor, munitiilor, persoanelor şi documentelor sunt:I. Definitii generale1. arma - orice dispozitiv a cărui functionare determina aruncarea unuia sau mai multor proiectile, substante explozive, aprinse sau luminoase, amestecuri incendiare ori imprastierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare, în măsura în care se regaseste în una dintre categoriile prevăzute în anexa;2. arma de foc - arma al carei principiu de functionare are la baza forta de expansiune dirijata a gazelor provenite din detonarea unei capse ori prin arderea unei incarcaturi; sunt asimilate armelor de foc şi ansamblurile, subansamblurile şi dispozitivele care se pot constitui şi pot functiona ca arme de foc;3. munitie - ansamblu format din proiectil şi, după caz, incarcatura de azvarlire, capsa de aprindere, precum şi celelalte elemente de asamblare care îi asigura functionarea şi realizarea scopului urmarit;4. operaţiuni cu arme şi munitii - producerea, confectionarea, modificarea, prelucrarea, repararea, experimentarea, vanzarea, cumpararea, inchirierea, schimbul, donatia, importul, exportul, transportul, tranzitul, transferul, transbordarea, depozitarea, casarea şi distrugerea armelor de foc şi munitiilor;5. uz de arma - executarea tragerii cu o arma.II. Categorii de arme şi munitii1. arme şi munitii interzise - arme şi munitii a caror procurare, detinere, port şi folosire sunt interzise persoanelor fizice şi juridice, cu excepţia instituţiilor care au competente în domeniul apararii, ordinii publice şi sigurantei naţionale şi care sunt prevăzute în categoria A din anexa;2. arme şi munitii letale - arme şi munitii prin a caror utilizare se poate cauza moartea ori ranirea grava a persoanelor şi care sunt prevăzute în categoriile B-D din anexa;3. arme şi munitii neletale - arme şi munitii destinate pentru un scop utilitar sau pentru agrement, confectionate astfel încât, prin utilizarea lor, sa nu se cauzeze moartea persoanelor; sunt asimilate acestei categorii şi armele vechi.III. Clasificarea armelor din punct de vedere al destinatiei1. arme militare - arme destinate uzului militar;2. arme de aparare şi paza - arme de foc scurte, omologate sau recunoscute în condiţiile prevăzute de lege, destinate să asigure apararea vietii, integritatii şi libertatii persoanelor fizice, precum şi bunurilor aparţinând persoanelor fizice sau juridice;3. arme de autoaparare - arme neletale scurte, special confectionate pentru a imprastia gaze nocive, iritante, de neutralizare şi proiectile din cauciuc, în scop de autoaparare;4. arme de tir - arme destinate practicarii tirului sportiv, omologate sau recunoscute în condiţiile prevăzute de lege;5. arme de vânătoare - arme destinate practicarii vânătorii, cu una sau mai multe tevi, care folosesc munitie cu glont sau/şi cu alice, omologate sau recunoscute în condiţiile prevăzute de lege;6. arme utilitare - arme destinate să asigure desfăşurarea corespunzătoare a unor activităţi din domeniile industrial, agricol, piscicol, medico-veterinar, al protectiei mediului şi protectiei împotriva daunatorilor, precum şi desfăşurarea de către societăţile specializate de paza a activităţilor de paza a obiectivelor, bunurilor şi valorilor sau a transporturilor unor valori importante;7. arme de asomare - arme utilitare, folosite pentru imobilizarea animalelor, prin supunerea acestora la un soc mecanic, în scopul sacrificarii ulterioare;8. arme cu destinatie industriala - arme de foc utilitare, semiautomate, destinate unui scop industrial de uz civil şi care au aparenta unei arme de foc automate;9. arme cu tranchilizante - arme utilitare destinate imobilizarii animalelor prin injectarea de substante tranchilizante;10. arme de panoplie - arme de foc devenite nefunctionale ca urmare a transformarii lor de către un armurier autorizat;11. arme de colectie - armele destinate a fi piese de muzeu, precum şi armele aflate sau nu în stare de functionare, care constituie raritati sau care au valoare istorica, artistica, stiintifica, documentara sau sentimentala deosebită;12. arme vechi - arme letale produse înainte de anul 1877 sau reproduceri ale acestora, destinate să fie pastrate în colectii;13. arme de recuzita - arme special confectionate, fabricate sau devenite inofensive ca urmare a modificarii lor de către un armurier autorizat, necesare activităţii instituţiilor specializate în domeniul artistic.IV. Clasificarea armelor din punct de vedere constructiv1. arme cu aer comprimat sau gaze sub presiune - arme care, pentru aruncarea proiectilului, folosesc forta de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate intr-o butelie recipient;2. arme de foc scurte - arme de foc a caror teava nu depăşeşte 30 cm sau a caror lungime totala nu depăşeşte 60 cm;3. arme de foc lungi - arme de foc a caror lungime a tevii sau lungime totala depasesc dimensiunile armelor de foc scurte;4. arme de foc automate - arme de foc care, după fiecare cartus tras, se reincarca automat şi trag o serie de mai multe cartuse prin apasarea continua pe tragaci;5. arme de foc semiautomate - arme de foc care, după fiecare cartus tras, se reincarca automat, dar nu pot trage o serie de mai multe cartuse prin apasarea continua pe tragaci;6. arme de foc cu repetitie - arme de foc care, după fiecare foc tras, se reincarca manual, prin introducerea pe teava a unui cartus preluat din incarcator prin intermediul unui mecanism;7. arme de foc cu o singura lovitura - arma de foc fără incarcator, care este incarcata după fiecare tragere prin introducerea manuala a cartusului în camera de încărcare sau într-un lacas special prevăzut la intrarea în teava.V. Categorii de persoane1. vânător - persoana care poseda permis de vânătoare cu viza valabila, în condiţiile legii, privind fondul cinegetic şi protectia vanatului;2. colectionar de arme - persoana care a dobândit, în condiţiile legii, un atestat de colectionar şi care detine ori intenţionează să deţină arme în colectie;3. sportivi şi antrenori de tir - sportivii şi antrenorii legitimati la cluburi sportive care au dobândit certificat de identitate sportiva, eliberat de Agentia Naţionala pentru Sport, şi sunt afiliate la federatiile sportive naţionale de specialitate;4. armurier - orice persoană juridica autorizata, în condiţiile prezentei legi, sa desfasoare operaţiuni cu arme şi munitii;5. rezident al unui stat membru - cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene, precum şi persoana titulara a unui document de identitate eliberat de un stat membru, cum ar fi pasaportul sau cartea de identitate, prin care se atesta faptul ca are domiciliul sau reşedinţa în acel stat.VI. Tipuri de documente1. permis de arma - documentul emis, în condiţiile legii, de autoritatea competentă, prin care o persoană fizica dovedeste dreptul de a detine şi, după caz, de a purta şi folosi arme letale ale caror tip, marca, serie şi calibru sunt inscrise în acest document, precum şi munitia aferenta;2. pasaport european pentru arme de foc - documentul emis la cerere, în condiţiile legii, de autoritatea competentă, care atesta dreptul titularului de a calatori pe teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene cu armele de foc şi munitia inscrise în acesta;3. carte de identitate a armei - documentul emis de Registrul Naţional al Armelor, prin organele de politie competente potrivit prezentei legi, în care sunt prevăzute toate datele de identificare ale armei, provenienţă acesteia, precum şi datele de identitate ale proprietarului;4. certificat de detinator - document emis, în condiţiile legii, de autoritatea competentă, prin care se dovedeste faptul ca titularul acestuia a indeplinit procedura legala de înregistrare a armelor neletale la aceasta autoritate;5. ordin de serviciu - documentul eliberat de persoana juridica autorizata să deţină şi sa foloseasca arme, prin care se acordă persoanei angajate pe bază de contract de muncă, precum şi studenţilor de la instituţiile de invatamant superior cu profil cinegetic dreptul de a purta şi folosi arma şi munitia corespunzătoare, inscrise în acest document, în timpul şi pentru executarea sarcinilor de serviciu;6. permis de transfer al armelor - document eliberat de autorităţile române competente, prin care se permite efectuarea unei operaţiuni de transfer de arme şi munitii de pe teritoriul României către un stat membru al Uniunii Europene;7. autorizatie de transfer fără acord prealabil - document eliberat de autorităţile române competente, prin care se permite unui armurier să efectueze, pentru o anumita perioada de timp, operaţiuni de transfer al armelor şi munitiilor de pe teritoriul României către un armurier stabilit într-un stat membru al Uniunii Europene, în care nu este necesar un acord prealabil al autorităţilor competente pentru fiecare operaţiune în parte sau, după caz, pentru tipurile de arme care fac obiectul transferului.  +  Articolul 3Autoritatea competenţaInspectoratul General al Politiei Române este autoritatea competentă care exercită controlul privind detinerea, portul şi folosirea armelor şi munitiilor, precum şi cu privire la operaţiunile cu arme şi munitii, în condiţiile prezentei legi.  +  Articolul 4Autoritatea Naţionala pentru Omologarea Armelor şi Munitiilor (1) Se infiinteaza Autoritatea Naţionala pentru Omologarea Armelor şi Munitiilor, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului. (2) Organizarea, functionarea şi atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Omologarea Armelor şi Munitiilor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în termen de 9 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 5Aspecte generale privind regimul armelor (1) Armele militare pot fi deţinute şi folosite numai de către structurile specializate care au competente în domeniul apararii, ordinii publice şi sigurantei naţionale. (2) Armele letale pot fi deţinute sau, după caz, purtate şi folosite de persoanele fizice numai în baza permisului de arma, iar de către persoanele juridice pot fi deţinute şi folosite numai în baza autorizatiei eliberate în condiţiile prezentei legi. (3) Armele neletale pot fi deţinute şi, după caz, purtate şi folosite de persoane fizice sau juridice, cu condiţia înregistrării acestora la autorităţile competente, în condiţiile prevăzute de prezenta lege. (4) Forma şi conţinutul documentelor emise în temeiul prezentei legi se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (5) Evidenta posesorilor de arme letale şi neletale, a armelor deţinute de acestia, precum şi a documentelor prin care se acordă dreptul de a le detine, purta şi folosi se tine, la nivel local, de către inspectoratele de politie judetene şi de către Directia Generală de Politie a Municipiului Bucureşti, care au eliberat aceste documente, iar, la nivel central, pentru armele de aparare şi paza, de către Inspectoratul General al Politiei Române.  +  Articolul 6Regimul armelor militare şi al unor dispozitive destinate armelor letale (1) Regimul detinerii, portului, utilizarii şi operaţiunilor cu arme şi dispozitive militare se stabileste prin legi speciale. (2) Este interzisa procurarea, detinerea, portul, utilizarea, importul, exportul şi comercializarea de către persoane fizice sau juridice, cu excepţia instituţiilor publice cu atribuţii în domeniul apararii, ordinii publice şi sigurantei naţionale, a urmatoarelor sisteme şi dispozitive destinate armelor: a) sisteme de ochire care funcţionează pe principiul laser; b) sisteme de ochire pe timp de noapte; c) dispozitive destinate sau adaptate diminuarii zgomotului cauzat prin arderea unei incarcaturi.  +  Articolul 7Condiţii generale privind detinerea armelor (1) Orice persoană fizica sau juridica care indeplineste condiţiile prevăzute de lege are dreptul să deţină la domiciliul, reşedinţa sau sediul sau arme şi munitii. (2) Persoanele fizice şi juridice care au dreptul să deţină, sa poarte, sa foloseasca, sa comercializeze sau, după caz, sa repare arme sunt obligate să asigure securitatea acestora. Condiţiile de asigurare a securitatii acestor arme se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (3) Armele deţinute la domiciliul, reşedinţa sau la sediul persoanei fizice sau juridice, în baza documentelor prevăzute de lege, pot fi transferate de proprietarul lor în alt spatiu decat cel mentionat în documente numai cu acordul scris al politiei, în conformitate cu procedura care va fi reglementata prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 8Principalele obligaţii ale deţinătorilor armelor letale (1) Detinatorii armelor letale sunt obligati sa anunte de îndată, dar nu mai tarziu de 24 de ore, cel mai apropiat organ de politie despre dispariţia, pierderea sau furtul acestor arme. (2) Este interzisa înstrăinarea de către titular a autorizatiei de procurare a armei, a certificatului de detinator şi a permisului de arma, cu excepţia situaţiei în care documentul este depus la organul de politie competent.  +  Articolul 9Regimul juridic al armelor deţinute ilegal sau al caror detinator nu este cunoscut ori a decedat (1) Persoana care ia la cunoştinţa despre existenta unei arme militare sau a unei arme letale ori a munitiilor deţinute ilegal, pierdute sau abandonate, este obligata sa anunte de îndată cel mai apropiat organ de politie. (2) Persoana care găseşte o arma militara sau o arma letala ori munitii este obligata să le predea sau sa anunte la cel mai apropiat organ de politie, de îndată ce este posibil, dar nu mai tarziu de 24 de ore. (3) Rudele sau persoanele care locuiesc împreună cu o persoană ce detine în mod legal arme sau munitii au obligaţia ca, în cazul în care deţinătorul decedeaza sau este declarat disparut, să depună armele şi munitiile respective la cel mai apropiat armurier, în termen de 15 zile de la data decesului sau, după caz, a ramanerii definitive a hotărârii judecătorești de declarare a disparitiei.  +  Capitolul II Procurarea, înstrăinarea, detinerea, portul şi folosirea armelor şi munitiilor de către persoanele fiziceProcurarea, înstrăinarea, detinerea, portul şi folosirea armelor şi munitiilor de către persoanele fizice  +  Secţiunea 1 Dispozitii generaleDispozitii generale  +  Articolul 10Dreptul de procurare, detinere, port şi folosire a armelor şi munitieiPersoanele fizice care indeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege pot procura, detine, purta şi folosi arme letale şi arme neletale, precum şi munitia corespunzătoare acestora.  +  Articolul 11Condiţii generale privind exercitarea dreptului de procurare, respectiv detinere, port şi folosire a armelor (1) Dreptul de procurare, de detinere sau, după caz, de port şi folosire a armelor letale se dobandeste de la data emiterii, de către autorităţile competente, a autorizatiei de procurare a armei sau, după caz, a permisului de arma. (2) Armele neletale pot fi deţinute, purtate şi folosite numai după ce acestea au fost înregistrate la autorităţile competente, în condiţiile prezentei legi.  +  Articolul 12Documentele care atesta dreptul de procurare, respectiv detinere, port şi folosire a armelor (1) Autorizatia de procurare a armei, permisul de arma, atestatul de colectionar, autorizatia temporara de transport şi folosire a armei, certificatul de detinator şi pasaportul european pentru arme de foc se elibereaza de către Directia Generală de Politie a Municipiului Bucureşti, inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala îşi are domiciliul solicitantul, precum şi de către Inspectoratul General al Politiei Române. (2) Condiţiile, precum şi procedura de eliberare a atestatului de colectionar se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 13Obligaţii generale ale titularului autorizatiei de procurare a armelor sau al permisului de armaTitularul autorizatiei de procurare a armelor sau, după caz, al permisului de arma este obligat sa anunte organul de politie competent teritorial, în termen de 10 zile de la data când s-a ivit unul dintre urmatoarele evenimente: a) au intervenit orice fel de schimbari care necesita modificarea unor menţiuni corespunzătoare din conţinutul documentului; b) au fost folosite în intregime spatiile destinate vizelor şi menţiunilor din permisul de arma.  +  Secţiunea a 2-a Condiţii cu privire la procurarea şi înstrăinarea armelor letale, precum şi a munitiei aferente de către persoanele fizice de cetatenie românăCondiţii cu privire la procurarea şi înstrăinarea armelor letale, precum şi a munitiei aferente de către persoanele fizice de cetatenie română  +  Articolul 14Categoriile de persoane fizice care pot fi autorizate sa procure arme letale (1) Persoanele fizice de cetatenie română care indeplinesc condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (1) pot fi autorizate, la cerere, sa procure arme letale. (2) Armele de aparare şi paza pot fi procurate numai de către urmatoarele categorii de persoane: a) demnitarii, magistratii, diplomatii, militarii şi politistii, pe perioada cat sunt în activitate şi după pensionare, trecerea în rezerva sau retragere, după caz, cu excepţia situaţiei în care acestia şi-au pierdut calitatea din motive imputabile lor; b) persoanele prevăzute de lege, care indeplinesc o functie ce implica exercitiul autorităţii publice, pe perioada în care au aceasta calitate, cu excepţia personalului de paza din cadrul societatilor specializate de paza; c) persoanele incluse în programe de protecţie a martorilor, pe perioada în care au aceasta calitate. (3) Armele de vânătoare pot fi procurate de către vânători şi colectionarii de arme. (4) Armele de tir pot fi procurate de către sportivii şi antrenorii de tir, precum şi de către vânătorii şi colectionarii de arme. Vânătorii pot procura numai arme de tir din categoria armelor lungi. (5) Armele de colectie letale, aflate în stare de functionare, pot fi procurate numai de către colectionarii de arme. (6) Procurarea armelor prevăzute la alin. (2)-(5) se poate realiza prin cumparare, donatie, mostenire, închiriere sau comodat, după caz.  +  Articolul 15Condiţii de acordare a autorizatiei de procurare a armelor letale (1) Autorizatia de procurare a armelor letale se acordă persoanelor prevăzute la art. 14 alin. (2)-(5), dacă indeplinesc, cumulativ, urmatoarele condiţii: a) au implinit vârsta de 18 ani; b) dovedesc necesitatea procurarii armelor, în functie de destinaţia acestora, prin documente justificative stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi; c) nu au fost condamnate, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativa de libertate mai mare de 1 an, pentru infractiuni comise cu intentie; d) nu sunt invinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte savarsite cu intentie, pentru care legea prevede o pedeapsă al carei maxim special este mai mare de 1 an; e) sunt apte din punct de vedere psihologic şi medical şi nu sufera de alte afecţiuni stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, care ar putea pune în pericol propria viaţa sau a altora, dacă ar detine sau ar folosi arme şi munitii; f) nu prezinta pericol pentru ordinea publică, siguranţa naţionala, viaţa şi integritatea corporala a persoanelor, conform datelor şi informaţiilor existente la organele competente; g) au absolvit un curs de instruire teoretica şi practica, organizat de o persoană juridica autorizata pentru aceasta activitate, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi; h) nu au savarsit vreuna dintre contraventiile pentru care legea prevede revocarea dreptului de procurare, detinere sau, după caz, port şi folosire a armelor; i) nu au pierdut, anterior, arme letale, din motive imputabile lor, procurate în condiţiile prezentei legi. (2) Cererea de eliberare a autorizatiei de procurare a armelor se depune de către solicitant la Directia Generală de Politie a Municipiului Bucureşti sau la inspectoratul judetean de politie în a cărui raza teritoriala îşi are domiciliul şi se solutioneaza în termen de 45 de zile de la data primirii acesteia. (3) Dacă autoritatea competentă cu solutionarea cererii constata că nu sunt indeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1), solicitantului i se refuza autorizarea de procurare a armei şi i se comunică, în scris, în termenul prevăzut la alin. (2), solutia adoptata, precum şi motivele care au stat la baza acesteia. (4) Solutia prevăzută la alin. (3) este supusă controlului judecătoresc, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare, şi poate fi atacata în termen de 15 zile de la data la care a fost adusa la cunoştinţa solicitantului. (5) Ordinul ministrului sănătăţii prevăzut la alin. (1) lit. e) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 16Cantitatea de arme pentru care se poate acorda autorizatia de procurare (1) Persoanele prevăzute la art. 14 alin. (2)-(5), care indeplinesc condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (1), pot fi autorizate sa procure arme, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 25 în ceea ce priveste scopul pentru care solicită autorizarea, după cum urmeaza: a) cel mult două arme de aparare şi paza; b) un numar nelimitat de arme, dintre cele prevăzute la art. 14 alin. (3)-(5), din România şi cel mult cate doua arme din strainatate, pentru fiecare calatorie a solicitantului în afara teritoriului României. (2) Persoanele prevăzute la art. 14 alin. (3)-(5) pot procura din strainatate arme corespunzătoare categoriei din care fac parte, intr-o cantitate mai mare decat cea prevăzută la alin. (1) lit. b), numai prin intermediul armurierilor din România, autorizati sa comercializeze arme.  +  Articolul 17Valabilitatea autorizatiei de procurare a armelor (1) Autorizatia de procurare a armelor se elibereaza cu o valabilitate de 90 de zile, care poate fi prelungita de către autoritatea care a emis-o, pentru motive temeinice, pentru o noua perioada de până la 90 de zile. (2) Dacă titularul autorizatiei de procurare a armelor nu a procurat armele la sfârşitul celor două perioade de cate 90 de zile, prevăzute la alin. (1), poate solicita, în scris, acordarea unei noi autorizaţii de procurare a armelor, fără a mai fi necesar sa faca dovada indeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a), g) şi i).  +  Articolul 18Condiţiile exercitarii dreptului conferit prin autorizatia de procurare a armelor (1) Titularul autorizatiei de procurare a armelor poate procura, în termenul de valabilitate a acesteia, tipul de arma şi cantitatea inscrise în document, de la orice armurier autorizat sa comercializeze în România arme letale, precum şi de la orice persoană din strainatate autorizata, care comercializeaza în condiţiile legii din tara în care se afla arme din această categorie. (2) Procurarea armelor de la altă persoană fizica sau juridica se poate face numai prin intermediul unui armurier dintre cei prevăzuţi la alin. (1). (3) În situaţia în care titularul autorizatiei de procurare a armelor procura armele din strainatate, acesta le poate introduce în România numai prin punctele de trecere a frontierei de stat, care se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 19Obligaţia titularului autorizatiei de procurare a armelor, care îşi schimba domiciliul sau reşedinţaÎn cazul în care titularul autorizatiei de procurare a armei îşi schimba domiciliul sau reşedinţa este obligat ca, în termen de 5 zile de la data schimbarii, sa anunte despre aceasta organul de politie în a cărui raza de competenţa teritoriala se afla noul domiciliu sau, după caz, noua reşedinţa.  +  Articolul 20Pierderea dreptului de procurare a armelorDreptul de procurare a armelor se pierde, iar autorizatia de procurare a armelor se retrage de către organul care a eliberat-o, dacă titularul nu mai indeplineste condiţiile prevăzute la art. 15 lit. c)-f) şi lit. h).  +  Articolul 21Procedura de acordare a autorizatiei de procurare a armelorProcedura de acordare a autorizatiei de procurare a armelor se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 22Modalităţi specifice de procurare a armelor în cazul unor categorii speciale de persoane (1) Persoanele care indeplinesc o functie de demnitar sau care implica exercitiul autorităţii publice pot procura arme de aparare şi paza şi de la instituţiile în care sunt incadrate sau, după caz, le pot primi în dar sau recompensa de la aceste institutii, în condiţiile stabilite prin ordin al conducătorului institutiei respective. (2) Persoanele incluse într-un program de protecţie a martorilor pot procura arme de aparare şi paza numai prin intermediul Oficiului Naţional pentru Protectia Martorilor, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 15 alin. (1).  +  Articolul 23Înstrăinarea armelor letalePersoanele care deţin arme letale procurate în condiţiile prezentei legi le pot instraina numai prin intermediul armurierilor din România, autorizati sa comercializeze astfel de arme.  +  Secţiunea a 3-a Condiţii cu privire la detinerea, portul şi utilizarea armelor letale, precum şi a munitiei aferente de către persoanele fizice de cetatenie românăCondiţii cu privire la detinerea, portul şi utilizarea armelor letale, precum şi a munitiei aferente de către persoanele fizice de cetatenie română1. Dispozitii generale  +  Articolul 24Solicitarea acordarii permisului de arma şi a inscrierii armei în permisul de arma (1) Persoana care a procurat, în condiţiile legii, arme letale are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la data procurarii, să se prezinte la organul de politie în a cărui raza de competenţa se afla domiciliul sau, după caz, reşedinţa acestuia, în vederea solicitarii acordarii permisului de arma sau, după caz, pentru înscrierea armei în permisul de arma al cărui titular este deţinătorul. (2) În cazul în care arma a fost procurata din strainatate, termenul prevăzut la alin. (1) curge de la data introducerii acesteia în România, certificata prin documentele vamale. (3) Cu ocazia solicitarii prevăzute la alin. (1), precum şi cu ocazia vizelor periodice ale permisului de arma, titularul autorizatiei de procurare a armei are obligaţia să prezinte organului de politie competent fiecare arma, împreună cu cate 5 cartuse corespunzătoare calibrului fiecarei arme, în vederea înregistrării proiectilului şi a tubului-martor în evidentele operative ale Inspectoratului General al Politiei Române. Procedura operaţiunii de înregistrare a proiectilului şi a tubului-martor se stabileste în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 25Acordarea dreptului de detinere sau, după caz, de port şi folosire a armei (1) În functie de scopul pentru care a solicitat autorizarea procurarii armei, autorităţile competente pot acorda solicitantului dreptul de detinere sau, după caz, de port sau folosire a armei procurate, facand menţiune, în mod expres, despre aceasta în conţinutul permisului de arma. (2) Dreptul de detinere a armei se poate acorda numai pentru armele de vânătoare, de tir, de colectie sau de autoaparare şi conferă titularului posibilitatea de a pastra arma la domiciliul sau reşedinţa înscrisă în documentul de identitate, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (3) Dreptul de a purta şi folosi arme se poate acorda numai pentru armele de aparare şi paza, de vânătoare şi de tir şi conferă titularului posibilitatea de a purta asupra sa arma şi de a o folosi în scopul pentru care a fost autorizata procurarea acesteia, precum şi în caz de legitima aparare sau stare de necesitate, în condiţiile prezentei legi.  +  Articolul 26Cantitatea de arme pentru care se poate acorda dreptul de detinere şi, după caz, de port şi folosire (1) Dreptul de detinere se poate acorda pentru mai multe arme de vânătoare, de tir sau de colectie. (2) Dreptul de a purta şi folosi arme se poate acorda solicitantului, în condiţiile prezentei legi, după cum urmeaza: a) pentru doua arme de aparare şi paza de dimensiuni diferite ale tevii; b) pentru armele de vânătoare, cel mult 2 de acelasi calibru; c) pentru cel mult 2 arme de tir scurte şi 2 arme de tir lungi.  +  Articolul 27Vizarea permisului de arma (1) Permisele de arma trebuie vizate o dată la 5 ani de către organul de politie competent teritorial, în perioada stabilita prin ordin al inspectorului general al Politiei Române. (2) Titularii permiselor de arme sunt obligati să se prezinte la implinirea termenului prevăzut la alin. (1), în locurile stabilite de către inspectoratele judetene de politie şi de Directia Generală de Politie a Municipiului Bucureşti sau, după caz, de Inspectoratul General al Politiei Române, cu armele inscrise în permise, precum şi cu documentele stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (3) Permisul de arma se vizeaza de către autoritatea competentă dacă titularul indeplineste condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. c)-f) şi lit. h), iar armele destinate folosirii în condiţiile prezentei legi au efectuata inspecţia tehnica periodica.2. Regimul dreptului de detinere a armelor letale  +  Articolul 28Condiţiile exercitarii dreptului de detinere a armelor (1) Titularul dreptului de detinere a armelor letale are obligaţia sa pastreze armele inscrise în permisul de arma, asigurate astfel încât sa nu permita accesul la ele al persoanelor neautorizate, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (2) Titularul dreptului de detinere a armelor poate fi autorizat de către organul de politie competent teritorial, la cerere, sa scoata armele deţinute în condiţiile legii din incinta locului unde acestea sunt pastrate, în urmatoarele situaţii: a) cu ocazia depunerii armelor la un armurier; b) cu ocazia schimbarii locului unde sunt pastrate armele. (3) În autorizatia prevăzută la alin. (2) se menţionează perioada în care armele urmeaza să fie transportate în afara locului unde sunt pastrate, motivul pentru care acestea se transporta, traseul utilizat, destinaţia şi condiţiile în care trebuie asigurata arma în timpul transportului. (4) În cazul în care armele sunt scoase din incinta locului unde sunt pastrate, în vederea prezentarii acestora la organele competente cu ocazia vizarii permisului de arma, nu mai este necesară obtinerea prealabila a autorizatiei prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 29Autorizarea folosirii armelor care fac obiectul dreptului de detinere (1) Persoana care are în proprietate sau folosinţă arme letale poate fi autorizata de către organul de politie competent teritorial, la cerere, sa foloseasca într-un poligon special amenajat şi autorizat, în condiţiile legii, armele de vânătoare, de tir sau de colectie. (2) Autorizarea prevăzută la alin. (1) se referă la scopul pentru care s-a solicitat traseul utilizat pentru transportul armelor, locul unde urmeaza a fi folosita arma, termenul de valabilitate a autorizatiei temporare de transport şi folosire a armei. (3) Procedura de acordare a autorizatiei prevăzute la alin. (1) se stabileste prin norme metodologice. (4) Colectionarii de arme pot folosi o arma lunga dintre cele deţinute, mentionata în mod expres în permisul de arma, numai în locul unde se afla colectia, în caz de legitima aparare. În cazul în care colectionarul a facut uz de arma, are obligaţia sa actioneze în condiţiile prevăzute la art. 35 alin. (1) şi (2).  +  Articolul 30Încetarea şi suspendarea dreptului de detinere a armelor (1) Dreptul de detinere a armelor se pierde, dacă titularul se afla în una dintre urmatoarele situaţii: a) nu mai indeplineste condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b), c), f) şi h); b) nu se prezinta, fără motive intemeiate, la viza permisului de arma, în interval de 1 an de la implinirea termenului prevăzut la art. 27 alin. (1); c) a decedat sau a fost declarat disparut prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă; d) a savarsit doua contraventii prevăzute de prezenta lege sau o contraventie pentru care legea prevede încetarea dreptului de detinere a armelor, precum şi dacă a savarsit o infractiune la regimul armelor şi al munitiilor; e) titularul renunta sa mai detina armele inscrise în permis; f) se constata faptul ca titularul a folosit armele deţinute, fără indeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 29 alin. (1) şi (4); g) titularul pleaca definitiv din România sau pierde cetatenia română; h) titularul nu mai are calitatea prevăzută la art. 14 alin. (3)-(5), care a condiţionat acordarea dreptului de detinere sau, după caz, de port şi folosire a armelor; i) titularul a pierdut armele sau acestea i-au fost sustrase în împrejurări imputabile acestuia. (2) Dreptul de detinere a armelor se suspenda în urmatoarele situaţii: a) titularul se afla în situaţia prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. d); b) titularul nu mai indeplineste condiţia prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. e); c) titularul a savarsit una sau mai multe contraventii pentru care legea prevede sancţiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de detinere a armelor. (3) În cazul în care persoana se afla în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) sau (2), organul de politie competent retrage permisul de arma, iar titularul este obligat sa faca dovada faptului ca a depus armele la un armurier autorizat, cu excepţia situaţiei în care armele se ridica de către organele de politie. (4) În cazul în care persoana se afla în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi e), inceteaza dreptul de detinere numai asupra acelor arme cu privire la care nu mai sunt indeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru detinere, facandu-se menţiunile corespunzătoare în acest sens, în permisul de arma.  +  Articolul 31Aplicarea masurii de suspendare sau anulare a permisului de arma (1) Constatarea situaţiilor prevăzute la art. 30 se face de către autorităţile prevăzute la art. 12 alin. (1), care iau măsura suspendarii sau, după caz, anularii permisului de arma ori a menţiunilor din permis referitoare la armele cu privire la care inceteaza dreptul de detinere. (2) Măsura prevăzută la alin. (1) este supusă controlului judecătoresc, potrivit Legii nr. 29/1990, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 32Efectele aplicarii masurii de suspendare sau anulare a permisului de armaDeţinătorul armelor este obligat ca, în termen de 10 zile de la data la care i-a fost adusa la cunoştinţa măsura prevăzută la art. 31 alin. (1), să depună armele la un armurier autorizat, în vederea instrainarii sau depozitarii, cu excepţia situaţiilor în care acestea sunt ridicate de organul de politie competent. Exercitarea cailor de atac prevăzute de lege, împotriva masurii de anulare a dreptului de detinere a armelor, de către persoana care se afla în una dintre situaţiile prevăzute la art. 30 alin. (1), nu suspenda obligaţia persoanei de a depune armele la un armurier autorizat.3. Regimul dreptului de port şi folosire a armelor letale  +  Articolul 33Condiţiile de pastrare şi port ale armelor letale (1) Titularul dreptului de a purta şi folosi arme de aparare şi paza are obligaţia de a pastra arma înscrisă în permisul de arma în condiţii de securitate, astfel încât sa nu permita accesul la aceasta al persoanelor neautorizate. (2) Pastrarea armei prevăzute la alin. (1), la domiciliul sau reşedinţa deţinătorului, se face în locuri special destinate, omologate în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (3) Arma prevăzută la alin. (1) poate fi purtata numai de către titularul permisului, cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor condiţii: a) trebuie să fie asigurată şi sa nu fie armata; b) să aibă efectuata inspecţia tehnica periodica şi sa nu prezinte defectiuni, cu excepţia situaţiei în care este transportata la armurier; c) trebuie să stea în permanenta introdusa în toc, cu excepţia situaţiilor în care persoana este autorizata, potrivit legii, sa o utilizeze; d) să se afle în permanenta numai asupra sa şi sa nu fie inmanata, sub nici o formă, altor persoane, cu excepţia armurierilor, organelor de politie competente, precum şi personalului abilitat prin lege sa pastreze şi să asigure securitatea temporara a armelor, la intrarea în instituţiile publice, în mijloacele de transport naval sau aerian, precum şi în alte locuri unde portul armei este interzis prin lege; e) deţinătorul sa nu se afle sub influenţa bauturilor alcoolice, produselor sau substanţelor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansată de oboseala sau sa nu sufere de afecţiuni temporare, de natura sa genereze o stare de pericol, în condiţiile în care poarta arma asupra sa.  +  Articolul 34Limitele exercitarii uzului de arma (1) Titularii dreptului de a purta şi folosi armele de aparare şi paza pot face uz de arma numai în poligoanele autorizate în condiţiile prezentei legi sau în caz de legitima aparare ori stare de necesitate. (2) Folosirea armelor de aparare şi paza în poligoanele autorizate se poate face numai în condiţiile stabilite prin regulamentele de ordine interioara ale acestora.  +  Articolul 35Obligaţii în cazul efectuării uzului de arma (1) Persoana care a facut uz de arma este obligata sa actioneze imediat, pentru a se acordă primul ajutor şi asistenţa medicală persoanelor ranite. (2) Persoana care a facut uz de arma este obligata sa anunte de îndată cel mai apropiat organ de politie, indiferent dacă au rezultat sau nu victime ori pagube materiale. (3) În situaţia prevăzută la alin. (2), precum şi în cea prevăzută la art. 29 alin. (4), organul de politie sesizat are obligaţia să efectueze cercetarea la faţa locului şi a circumstantelor în care s-a produs evenimentul. Arma care a fost folosita rămâne în custodia organului de politie care desfăşoară cercetarea, până la incheierea acesteia. (4) Prevederile alin. (2) şi (3) nu se aplică în cazul în care s-a facut uz de arma, în condiţiile prevăzute la art. 34 alin. (2), cu excepţia situaţiei în care, în urma folosirii armei, au rezultat victime umane.  +  Articolul 36Pastrarea, portul şi folosirea armelor letale de către persoanele incluse într-un program de protecţie a martorilorPersoanele incluse într-un program de protecţie a martorilor pot pastra, purta şi folosi armele inscrise în permisul de arma numai în condiţiile stabilite în protocolul de protecţie, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 33-35.  +  Articolul 37Acordarea dreptului de port şi folosire a armelor de vânătoare (1) Dreptul de a purta şi folosi armele de vânătoare se acordă, în condiţiile prezentei legi, vânătorilor care sunt membri ai unor asociaţii de vânători sportivi, legal constituite, ce îşi desfăşoară activitatea conform Legii fondului cinegetic şi a protectiei vanatului nr. 103/1996, republicată, cu modificările ulterioare, care au sustinut examenul pentru obtinerea calităţii de vânător şi deţin permis de vânătoare cu viza valabila. (2) Titularul dreptului de a purta şi folosi arme de vânătoare are obligaţia de a pastra armele inscrise în permisul de arma în condiţiile prevăzute de lege pentru titularul dreptului de detinere a acestor arme.  +  Articolul 38Transportul şi portul armelor de vânătoare (1) Transportul armelor de vânătoare, pentru care s-a acordat deţinătorului dreptul de a le purta şi folosi, de la domiciliul sau reşedinţa acestuia la locul unde urmeaza să se desfăşoare vanatoarea potrivit legii, se face în urmatoarele condiţii: a) armele trebuie tinute în toc, neincarcate cu munitie; b) să fie indeplinite condiţiile prevăzute la art. 33 alin. (3) lit. b), d) şi e). (2) Portul armelor de vânătoare în locul destinat vânătorii se face în urmatoarele condiţii: a) arma poate fi incarcata, cu condiţia ca, după încărcare, să fie asigurată şi purtata astfel încât sa nu prezinte pericolul producerii unor accidente; b) să fie indeplinite condiţiile prevăzute la art. 33 alin. (3) lit. b) şi e); c) arma să se afle în permanenta numai asupra persoanei care o detine în mod legal şi sa nu fie inmanata sub nici o formă altor persoane, cu excepţia vânătorilor.  +  Articolul 39Uzul de arma de vânătoareTitularul dreptului de a purta şi folosi arme de vânătoare poate face uz de arma înscrisă în permisul de arma numai asupra vanatului pentru care a fost autorizat în condiţiile Legii nr. 103/1996, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi pentru antrenament, în poligoanele autorizate în condiţiile legii.  +  Articolul 40Înstrăinarea temporara a armelor de vânătoare (1) Persoana care detine, în condiţiile prezentei legi, o arma de vânătoare o poate imprumuta titularului dreptului de a purta şi folosi o arma de vânătoare de acelasi calibru, în vederea utilizarii acesteia la vânătoare. (2) Se interzice lasarea armei în gaj sau în alte forme de garantie.  +  Articolul 41Acordarea dreptului de port şi folosire a armelor de tir (1) Dreptul de a purta şi folosi armele de tir se acordă, în condiţiile prezentei legi, sportivilor şi antrenorilor de tir. (2) Titularul dreptului de a purta şi folosi arme de tir are obligaţia de a pastra armele inscrise în permisul de arma, în condiţiile prevăzute de lege pentru titularul dreptului de detinere a acestor arme.  +  Articolul 42Transportul, portul şi folosirea armelor de tir (1) Transportul armelor de tir pentru care s-a acordat deţinătorului dreptul de a le purta şi folosi, de la domiciliul sau reşedinţa acestuia la locurile de antrenament sau unde urmeaza să se desfăşoare concursul de tir, se face în urmatoarele condiţii: a) armele trebuie tinute în toc, neincarcate cu munitie; b) să fie indeplinite condiţiile prevăzute la art. 33 alin. (3) lit. b), d) şi e); c) în cazul în care deţinătorul armelor este conducatorul mijlocului de transport, arma trebuie păstrată într-un spatiu special amenajat în interiorul portbagajului, în condiţiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (2) Portul şi utilizarea armelor de tir în incinta locurilor prevăzute la alin. (1) se fac în condiţiile stabilite prin regulamentele de ordine interioara ale acestor locuri.  +  Articolul 43Portul şi folosirea armelor de către persoanele care indeplinesc o functie ce implica exercitiul autorităţii publiceCondiţiile în care persoanele care indeplinesc o functie ce implica exercitiul autorităţii publice pot purta şi folosi arme letale, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, se stabilesc prin legile speciale care reglementeaza atribuţiile acestora.4. Regimul procurarii şi detinerii munitiei aferente armelor letale de către persoanele fizice  +  Articolul 44Procurarea munitiei de către titularii dreptului de port şi folosire a armelor letale (1) Titularii dreptului de a purta şi folosi arme de aparare şi paza, de vânătoare sau de tir pot procura de la armurierii autorizati numai munitia aferenta armelor inscrise în permisul de arma. (2) Cantitatea de munitie care poate fi deţinută de persoanele prevăzute la alin. (1) se inscrie în permisul de arma de către organul de politie care elibereaza acest document, după cum urmeaza: a) pentru armele de aparare şi paza, cel mult 50 de cartuse cu glont şi 50 de cartuse fără proiectil, pentru cate o singura arma de fiecare calibru; b) pentru armele de vânătoare, cel mult 300 de cartuse pentru cate o singura arma de fiecare calibru, dintre cele pentru care are dreptul de port şi folosire; c) pentru armele de tir, cel mult 500 de cartuse pentru fiecare arma pentru care are dreptul de port şi folosinţă, în functie de proba de concurs. (3) Persoanele care deţin arme de aparare şi paza pot purta asupra lor, în afara domiciliului sau resedintei unde este depozitata munitia, cel mult 12 cartuse. (4) Este interzisa înstrăinarea munitiei prevăzute la alin. (2) de către persoana care a procurat-o, cu excepţia cazurilor în care aceasta este depusa la armurier sau la organele de politie competente. (5) Este interzisa comercializarea sau înstrăinarea sub alta forma, precum şi detinerea ori utilizarea de munitie expirată sau degradata care, prin pastrare sau folosire, ar putea pune în pericol viaţa sau integritatea corporala a persoanelor.  +  Articolul 45Procurarea munitiei de către colectionarii de arme (1) Colectionarii de arme pot procura şi detine, numai la locul unde se afla colectia de arme, cel mult 10 cartuse cu proiectil şi 50 de cartuse fără proiectil, pentru arma prevăzută la art. 29 alin. (4). (2) Înscrierea menţiunilor corespunzătoare în permisul de arma cu privire la detinerea munitiei prevăzute la alin. (1) se face de către organul de politie competent, la cererea colectionarului.5. Suspendarea, revocarea şi anularea dreptului de port şi folosire a armelor letale şi a munitiilor  +  Articolul 46Suspendarea dreptului de port şi folosire a armelor letale (1) Suspendarea dreptului de port şi folosire a armelor letale se dispune de către organul competent care a acordat acest drept, în urmatoarele situaţii: a) titularul dreptului se afla în situaţia prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. d); b) titularul dreptului nu mai indeplineste condiţia prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. e); c) a savarsit una sau mai multe contraventii, pentru care legea prevede sancţiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de port şi folosire a armelor. (2) Suspendarea dreptului de port şi folosire a armelor se dispune pentru întreaga perioadă în care persoana se afla în oricare dintre situaţiile prevăzute la alin. (1). (3) Pe perioada suspendarii dreptului de port şi folosire a armelor, permisul de arma se retrage de către organul de politie care a dispus măsura, iar armele şi întreaga cantitate de munitie deţinute se depun, de îndată, la un armurier autorizat în acest sens, cu excepţia situaţiei în care acestea se ridica de către organele de politie. (4) Suspendarea inceteaza de la data la care titularul dreptului de port şi folosire a armelor nu se mai afla în situaţiile prevăzute la alin. (1), iar permisul de arma, armele şi munitia se restituie acestuia.  +  Articolul 47Revocarea şi anularea dreptului de port şi folosire a armelor letale (1) Revocarea dreptului de port şi folosire a armelor letale se dispune de către organul competent care a acordat acest drept, atunci când titularul dreptului se afla în una dintre urmatoarele situaţii: a) renunta sa mai detina armele inscrise în permisul de arma; b) nu mai are calitatea prevăzută la art. 14 alin. (2) lit. a)-c), alin. (3) şi (4); c) nu mai indeplineste vreuna dintre condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b), c) şi f); d) pleaca definitiv din tara; e) pierde cetatenia română; f) a pierdut armele inscrise în permisul de arma sau acestea i-au fost sustrase în împrejurări imputabile titularului; g) nu se prezinta, fără motive intemeiate, la viza permisului de arma în interval de 1 an de la implinirea termenului prevăzut la art. 27 alin. (1); h) a decedat sau a fost declarat disparut, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă; i) a savarsit una sau mai multe contraventii pentru care legea prevede revocarea dreptului de detinere sau, după caz, de port şi folosire a armelor. (2) Anularea dreptului de port şi folosire a armelor letale se dispune de către organul competent care a acordat acest drept, în urmatoarele situaţii: a) se constată că, la data acordarii permisului de arma, titularul nu indeplinea condiţiile prevăzute de lege pentru port şi folosire a armelor; b) persoanei i s-a acordat dreptul de port şi folosire a armelor, pe baza unor documente sau informaţii false. (3) Măsura revocarii sau anularii dreptului de detinere sau, după caz, de port şi folosire a armelor letale se comunică, în scris, titularului dreptului sau, în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. h), succesorilor acestuia. (4) În termen de 10 zile de la data luării la cunoştinţa cu privire la măsura revocarii sau anularii dreptului de port şi folosire a armelor letale, titularul este obligat să depună permisul de arma la organul de politie competent şi sa faca dovada faptului ca a depus arma şi întreaga cantitate de munitie deţinută la un armurier autorizat, cu excepţia celor care se ridica de către organele de politie. (5) Măsura revocarii sau anularii dreptului de port şi folosire a armelor letale este supusă controlului judecătoresc potrivit Legii contenciosului administrativ.6. Regimul calatoriilor în strainatate cu armele letale şi munitiile deţinute de către cetatenii români  +  Articolul 48Autorizarea calatoriilor în strainatate cu armele letale şi munitia corespunzătoare (1) Persoana care detine, în condiţiile prezentei legi, arme letale şi care doreste sa calatoreasca în strainatate cu acestea poate solicita organului de politie care i-a acordat permisul de arma eliberarea unei autorizaţii în baza careia organele politiei de frontieră permit ieşirea de pe teritoriul României cu armele şi munitia inscrise în autorizatie, facand menţiune despre acestea în documentul de calatorie al titularului. (2) Armele de aparare şi paza pot fi scoase de pe teritoriul României numai de către persoanele prevăzute la art. 43, în condiţiile prevăzute la art. 50. (3) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obligaţia ca, la intoarcerea în România, să prezinte la frontiera toate armele inscrise în documentul de calatorie, pe care le-au detinut la ieşirea din tara. În cazul în care, pe perioada sederii în strainatate, armele inscrise în documentul de calatorie au fost pierdute, furate sau distruse, titularul trebuie să prezinte, la intoarcere, cu ocazia controlului pentru trecerea frontierei de stat române, documente autentice, eliberate de organele de politie competente din statul în care s-a produs evenimentul, care să certifice faptul ca persoana a reclamat pierderea, furtul sau, după caz, distrugerea armei, organele politiei de frontieră având obligaţia sa faca menţiune despre aceasta în documentul de calatorie şi sa informeze în scris Inspectoratul General al Politiei Române. (4) În situaţia în care, pe perioada sederii în strainatate, armele inscrise în documentul de calatorie au fost pierdute, furate sau distruse, titularul are obligaţia ca, în termen de 3 zile de la intrarea în tara, să se prezinte personal la organul de politie care i-a eliberat permisul de arma şi să depună o declaratie cu privire la evenimentul produs, împreună cu o copie autentificata a documentului corespunzător, emis de organele competente din statul în care s-a produs evenimentul.  +  Articolul 49Eliberarea autorizatiei de scoatere de pe teritoriul României a armelor letale (1) Autorizatia prevăzută la art. 48 alin. (1) se acordă dacă solicitantul indeplineste urmatoarele condiţii: a) este titular al unui permis de arma pentru armele şi munitia care urmeaza să fie inscrise în documentul de calatorie; b) prezinta motivele pentru care doreste sa calatoreasca în strainatate cu armele şi munitia pentru care solicită înscrierea în documentul de calatorie. (2) Autorizatia prevăzută la art. 48 alin. (1) trebuie să cuprindă date referitoare la titularul acesteia, data şi punctul de frontieră prin care titularul urmeaza sa iasa din tara, precum şi cu privire la armele şi cantitatea de munitie care urmeaza să fie scoase de pe teritoriul României. (3) Cu ocazia eliberarii autorizatiei, organul de politie competent trebuie să informeze Inspectoratul General al Politiei de Frontiera cu privire la datele prevăzute la alin. (2). (4) Documentele care trebuie să insoteasca cererea pentru înscrierea armelor în documentul de calatorie, procedura de acordare a autorizatiei prevăzute la art. 48 alin. (1), precum şi cea de inscriere a armelor şi munitiei în documentul de calatorie, perioadele şi condiţiile în care titularul poate calatori în strainatate cu armele inscrise în acest document, precum şi termenul de solutionare a cererii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 50Autorizarea calatoriilor în strainatate în interes de serviciu, cu armele letale şi munitia din dotare (1) În cazul persoanelor prevăzute la art. 43 care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, urmeaza să se deplaseze în strainatate împreună cu armele aflate în dotare, înscrierea acestor arme, precum şi a munitiei corespunzătoare se face în pasaportul de serviciu de către organele politiei de frontieră, cu ocazia iesirii din tara a acestor persoane, pe baza adeverintei eliberate titularilor de către instituţiile unde sunt incadrate aceste persoane. (2) Adeverinta prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă date referitoare la calitatea titularului acesteia, data şi punctul de frontieră prin care titularul urmeaza sa iasa din tara, precum şi cu privire la armele şi cantitatea de munitie care urmeaza să fie scoase de pe teritoriul României. (3) Instituţiile la care sunt incadrate persoanele prevăzute la alin. (1) au obligaţia sa informeze, în scris, Inspectoratul General al Politiei Române, precum şi Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, ori de cate ori aceste persoane urmeaza sa calatoreasca în strainatate cu armele inscrise în pasaportul de serviciu. (4) Prevederile art. 48 alin. (3) se aplică în mod corespunzător şi în cazul persoanelor prevăzute la art. 43, în aceasta situaţie organele politiei de frontieră având obligaţia sa anunte în scris şi instituţiile unde sunt incadrate aceste persoane. (5) Condiţiile în care persoanele prevăzute la art. 43 pot calatori în strainatate cu armele aflate în dotare se stabilesc prin ordin al conducătorului fiecarei institutii unde sunt incadrate aceste persoane.7. Furtul, pierderea, distrugerea sau deteriorarea permisului de arma, precum şi a documentului de calatorie în care sunt inscrise arme letale  +  Articolul 51Furtul, pierderea, distrugerea şi deteriorarea permisului de arma (1) Furtul permiselor de arma se declara în termen de 48 de ore de la constatare, la organul de politie în a cărui raza de competenţa teritoriala a fost constatat, iar pierderea, distrugerea sau deteriorarea se declara la organul de politie care le-a eliberat. (2) Eliberarea unui nou document în locul celui declarat pierdut sau furat se face numai după ce titularul prezinta dovada publicarii pierderii ori furtului în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 52Furtul, pierderea, distrugerea şi deteriorarea documentului de calatorie în care sunt inscrise arme letale (1) În cazul declararii furtului, pierderii sau distrugerii, în strainatate, a documentului de calatorie în care sunt inscrise armele şi munitiile cu care titularul a iesit de pe teritoriul României, acesta trebuie să se prezinte cu armele inscrise în document la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din statul unde s-a produs evenimentul, care, după ce verifica la Inspectoratul General al Politiei Române situaţia legala a acestor arme, elibereaza titularului o adeverinta în care se inscriu datele de identitate ale acestuia, precum şi marca, tipul şi seriile armelor. (2) Adeverinta prevăzută la alin. (2) conferă titularului numai dreptul de a introduce pe teritoriul României armele inscrise în aceasta şi se retine de către organele politiei de frontieră, la intrarea în tara. (3) Procedura efectuării verificărilor prevăzute la alin. (1) se stabileste prin ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi ministrului afacerilor externe.  +  Secţiunea a 4-a Condiţii cu privire la procurarea, înstrăinarea, detinerea, portul şi folosirea armelor letale, precum şi a munitiei aferente, de către persoanele fizice straineCondiţii cu privire la procurarea, înstrăinarea, detinerea, portul şi folosirea armelor letale, precum şi a munitiei aferente, de către persoanele fizice straine  +  Articolul 53Procurarea armelor letale de către strainii cu domiciliul sau reşedinţa în România (1) Strainii care au reşedinţa sau domiciliul în România pot fi autorizati sa procure numai arme de vânătoare, de tir sau de colectie. În sensul prezentei legi, sunt considerati ca au reşedinţa sau domiciliul în România strainii titulari ai unui permis de sedere temporara sau, după caz, permanenta, acordat în condiţiile legii privind regimul strainilor în România, precum şi strainii care au dobândit o formă de protecţie în România în condiţiile legii privind statutul şi regimul refugiatilor. (2) Autorizatia de procurare a armelor de vânătoare, de tir sau de colectie se acordă în condiţiile prevăzute la art. 15 persoanelor prevăzute la alin. (1) care poseda permis de sedere valabil. (3) Prevederile art. 16 alin. (1) lit. b) şi alin. (2), art. 17-21, art. 23-25, art. 26 alin. (1) şi (2) lit. b) şi c), art. 27-32, art. 37-42, art. 44 alin. (1), art. 45-47, art. 51 şi, după caz, art. 52 se aplică în mod corespunzător şi persoanelor prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 54Procurarea şi scoaterea de pe teritoriul României a armelor letale de către strainii titulari ai dreptului de scurta sedere (1) Strainii care calatoresc în România pe baza unei vize de scurta sedere ori care beneficiaza de scutire de la obligativitatea acestei vize, potrivit legii, precum şi cei prevăzuţi la art. 53 alin. (1) pot fi autorizati sa procure din România numai arme de vânătoare, de tir sau de colectie, în vederea scoaterii acestora din România. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot fi autorizate sa scoata, personal, de pe teritoriul României, doar cate o singura arma dintre cele procurate în timpul unei calatorii în România. Scoaterea din România a doua sau mai multor arme se poate face numai prin intermediul armurierilor români, autorizati sa comercializeze aceste arme. (3) Inspectoratul General al Politiei Române elibereaza persoanelor prevăzute la alin. (1), la cerere, autorizatia de procurare a armelor, dacă indeplinesc urmatoarele condiţii: a) au implinit vârsta de 18 ani; b) fac dovada intrarii şi sederii legale în România; c) indeplinesc condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. c), d) şi f); d) fac dovada, prin documente certificate sau eliberate de reprezentanta diplomatica sau oficiul consular al statului în care urmeaza sa transporte arma, ca indeplinesc condiţiile prevăzute de legislatia acelui stat pentru detinerea armelor pentru care solicită autorizatia de procurare. (4) În termen de 3 zile de la procurarea armei, strainii trebuie să se prezinte la Inspectoratul General al Politiei Române, care procedeaza la sigilarea armei şi eliberarea autorizatiei de scoatere a armei de pe teritoriul României. (5) Procedura acordarii autorizatiei de procurare a armei şi a autorizatiei de scoatere a armei de pe teritoriul României de către persoanele prevăzute la alin. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 55Introducerea, detinerea, portul şi folosirea armelor letale, pe teritoriul României, (1) Strainii care calatoresc în România pentru a participa la concursuri oficiale de tir sau pentru a practica vanatoarea, în condiţiile legii, pe baza unei vize de scurta sedere ori care beneficiaza de scutire de la obligativitatea acestei vize, potrivit legii, pot fi autorizati să deţină şi, după caz, sa poarte şi sa foloseasca armele de vânătoare sau de tir pe care le deţin, dacă armele şi munitia sunt inscrise în documentele de trecere a frontierei. (2) Avizul de introducere a armelor în tara se poate acorda strainilor de către Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, în urmatoarele condiţii: a) fac dovada detinerii legale a armelor, în statul de unde provin; b) arma sa indeplineasca condiţiile impuse de normele de omologare; c) în cazul armelor de vânătoare, prezinta o invitatie nominala de la o asociaţie de vânătoare din România, legal constituita, ce îşi desfăşoară activitatea conform Legii nr. 103/1996, republicată, cu modificările ulterioare, sau de la Regia Naţionala a Pădurilor - Romsilva, pentru a participa la o vânătoare organizata, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, ori, după caz, prezinta invitaţia unui colectionar de arme român; d) în cazul armelor de tir, fac dovada faptului ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de o asociaţie sau un club de tir sportiv dintre cele recunoscute de Federatia Română de Tir Sportiv sau de Federatia Română de Schi şi Biatlon, ori, după caz, prezinta invitaţia unui colectionar de arme român. (3) În cazul tranzitarii teritoriului României de către straini cu armele prevăzute la alin. (1), avizul prevăzut la alin. (2) se acordă numai cu condiţia prezentarii documentelor care atesta faptul ca introducerea armelor şi munitiei respective este permisa pe teritoriul statului de destinatie. (4) Procedura şi documentele necesare acordarii avizului prevăzut la alin. (2) şi (3), cantitatile de arme care pot fi introduse de straini în România, precum şi punctele de trecere a frontierei de stat prin care strainii pot intră în România cu aceste arme şi munitia aferenta se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 56Regimul aplicabil unor categorii speciale de straini deţinători de arme letale (1) Insotitorii delegatiilor straine, la nivelul sefilor de stat sau de guvern, ai altor demnitari straini care beneficiaza de protecţie, precum şi militarii straini pot introduce, purta şi folosi, pe teritoriul României, arme de aparare şi paza, pe bază de reciprocitate, sau în condiţiile stabilite prin acorduri bilaterale, dacă acestea sunt notificate prin Ministerul Afacerilor Externe şi, respectiv, Ministerul Apararii Naţionale sau Ministerul Administraţiei şi Internelor. (2) Membrii personalului misiunilor diplomatice, ai oficiilor consulare şi ai reprezentantelor organizaţiilor internationale acreditate în România pot purta şi folosi arme de aparare şi paza, pe bază de reciprocitate sau în condiţiile stabilite prin acorduri bilaterale, fără a mai fi necesară obtinerea permisului de arma. (3) Persoanele prevăzute la alin. (2) pot procura din România arme de aparare şi paza, în baza autorizatiei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Române, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe.  +  Articolul 57Achizitionarea de pe teritoriul României a munitiei de către strainiStrainii care se afla în mod legal pe teritoriul României pot procura de la armurierii autorizati munitia aferenta armelor legal deţinute, în condiţiile stabilite la art. 44.  +  Secţiunea a 5-a Condiţii cu privire la procurarea, înstrăinarea, detinerea, portul şi folosirea armelor neletale de către persoanele fiziceCondiţii cu privire la procurarea, înstrăinarea, detinerea, portul şi folosirea armelor neletale de către persoanele fizice  +  Articolul 58Procurarea şi înstrăinarea armelor neletale (1) Cetatenii români şi strainii cu sedere legala în România, care au implinit vârsta de 18 ani, pot sa procure arme neletale, precum şi munitia aferenta, de la orice armurier autorizat sa comercializeze astfel de arme, în condiţiile notificarii prealabile a organelor prevăzute la art. 12 alin. (1). (2) Armele prevăzute la alin. (1) nu pot fi instrainate sau imprumutate de către posesorii acestora, cu excepţia cazului în care acestea sunt depuse la organul de politie competent, la personalul abilitat prin lege sa pastreze şi să asigure securitatea temporara a armelor, la intrarea în instituţiile publice, în mijloacele de transport naval ori aerian, precum şi în alte locuri stabilite prin lege sau la armurieri, în vederea depozitarii sau instrainarii.  +  Articolul 59Certificatul de detinator (1) Persoanele care au procurat arme neletale au obligaţia ca, în termen de 5 zile de la data procurarii, să se prezinte cu acestea la autorităţile prevăzute la art. 12 alin. (1), în vederea eliberarii certificatului de detinator. (2) Certificatul de detinator conferă titularului dreptul de detinere, port şi folosire a armelor inscrise în acest document. (3) Titularii certificatului de detinator pot trece frontiera de stat a României cu armele inscrise în acest document, fără a le putea instraina în afara teritoriului României. (4) Procedura notificarii prealabile, mentionata la art. 58 alin. (1), precum şi a acordarii certificatului de detinator se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 60Pastrarea armelor neletalePosesorii armelor neletale au obligaţia sa ia toate masurile necesare pentru pastrarea armelor la domiciliu sau reşedinţa, astfel încât sa nu permita accesul persoanelor neautorizate la acestea şi sa nu existe pericol de vatamare corporala accidentala.  +  Articolul 61Introducerea armelor neletale pe teritoriul României de către straini (1) Strainii pot introduce în România arme neletale, numai după obtinerea avizului de introducere a armelor în tara, acordat de Inspectoratul General al Politiei Române şi transmis prin intermediul misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare ale României din strainatate. (2) Avizul de introducere a armelor în tara se acordă dacă solicitantul indeplineste urmatoarele condiţii: a) a implinit vârsta de 18 ani; b) face dovada detinerii legale a armelor în statul în care se afla; c) face dovada încadrării armelor în categoria armelor neletale prevăzută în anexa, în conformitate cu normele de omologare stabilite în condiţiile legii. (3) Procedura acordarii avizului prevăzut la alin. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 62Portul armelor neletale destinate pentru autoaparare (1) Persoanele prevăzute la art. 58 alin. (1) au dreptul sa poarte asupra lor doar o singura arma neletala destinata pentru autoaparare, dintre cele procurate în mod legal. (2) Este interzis portul armelor neletale, destinate pentru autoaparare, în urmatoarele condiţii: a) în locuri aglomerate, stadioane, sali de spectacol şi adunări publice, precum şi în alte locuri în care folosirea acestor arme este interzisa prin lege; b) dacă deţinătorul se afla sub influenţa bauturilor alcoolice, produselor sau substanţelor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansată de oboseala sau sufera de afecţiuni temporare, de natura sa genereze o stare de pericol în condiţiile în care poarta arma asupra sa.  +  Articolul 63Uzul de arma neletala destinata pentru autoaparare (1) Titularii dreptului de a purta şi folosi arme neletale, destinate pentru autoaparare, pot face uz de arma numai în poligoanele autorizate în condiţiile prezentei legi sau în caz de legitima aparare ori stare de necesitate. (2) Folosirea armelor prevăzute la alin. (1) în poligoanele autorizate se poate face numai în condiţiile stabilite prin regulamentele de ordine interioara ale acestora.  +  Articolul 64Folosirea armelor utilitareArmele cu tranchilizante, harpoanele de pescuit şi armele de asomare pot fi folosite în condiţiile legii doar împotriva animalelor, iar armele cu destinatie industriala, pistoalele de alarma şi semnalizare şi pistoalele de start, folosite în competitiile sportive, numai în scopul pentru care sunt destinate, în astfel de condiţii încât sa nu cauzeze vatamari corporale altor persoane.  +  Articolul 65Procurarea munitiei pentru armele neletaleMunitia aferenta armelor neletale poate fi procurata numai în baza certificatului de detinator al armei, de la armurierii autorizati sa o comercializeze.  +  Capitolul III Procurarea, detinerea şi folosirea armelor şi munitiilor de către persoanele juridiceProcurarea, detinerea şi folosirea armelor şi munitiilor de către persoanele juridice  +  Secţiunea 1 Dispozitii generaleDispozitii generale  +  Articolul 66Categoriile de persoane juridice care pot procura, detine şi folosi arme şi munitii (1) Instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apararii, ordinii publice şi sigurantei naţionale sunt autorizate sa procure, sa instraineze, să deţină şi sa foloseasca arme letale şi arme neletale, precum şi munitia corespunzătoare, pentru inarmarea personalului propriu, în condiţiile stabilite prin legi speciale. (2) Persoanele juridice de drept public, altele decat cele prevăzute la alin. (1), precum şi persoanele juridice şi unitatile subordonate sau aflate în coordonarea acestora sunt autorizate sa procure, să deţină şi sa foloseasca arme letale şi arme neletale, precum şi munitia corespunzătoare, în condiţiile prezentei legi, pentru exercitarea atribuţiilor specifice stabilite prin actele normative de organizare şi functionare a acestora. (3) Persoanele juridice de drept privat, care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice, pot fi autorizate în condiţiile prezentei legi, în functie de obiectul lor de activitate, sa procure, să deţină şi sa foloseasca arme letale şi arme neletale, precum şi munitia corespunzătoare, pentru: a) inarmarea personalului abilitat sa desfasoare activităţi de paza, dacă aceasta se justifica pentru asigurarea pazei sediilor, imobilelor sau obiectivelor care le apartin sau cărora le asigura protecţie, precum şi a pazei persoanelor, bunurilor, valorilor sau transportului ori depozitarii de valori importante, în cazul societatilor al caror obiect de activitate îl constituie prestarea de servicii în domeniul pazei ori al celor care îşi pot asigura paza proprie, în condiţiile legii; b) desfăşurarea activităţilor de executare a tragerilor cu arme în poligoane special amenajate, pentru antrenament sau divertisment, precum şi organizarea şi desfăşurarea cursurilor prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. g); c) desfăşurarea activităţilor artistice, în centrele de productie cinematografica şi televiziune, precum şi în cadrul spectacolelor de circ şi teatru. (4) Muzeele pot fi autorizate, în condiţiile prezentei legi, sa procure şi să deţină arme de colectie, precum şi arme neletale, după caz. (5) Persoanele juridice straine nu pot fi autorizate să deţină sau sa foloseasca, pe teritoriul României, arme militare şi arme letale, precum şi munitia corespunzătoare acestora.  +  Articolul 67Autorităţile competente sa acorde autorizari de procurare, detinere şi folosire a armelor şi munitiilorAutorizarile prevăzute la art. 66 alin. (3) şi (4) se acordă de către Directia Generală de Politie a Municipiului Bucureşti, inspectoratele judetene de politie în a caror raza de competenţa se afla sediul social al persoanei juridice, precum şi de către Inspectoratul General al Politiei Române, în condiţiile prezentei legi.  +  Secţiunea a 2-a Regimul procurarii, detinerii şi folosirii armelor şi munitiilor de către persoanele juridice de drept public şi persoanele juridice sau unitatile subordonate sau aflate în coordonarea acestoraRegimul procurarii, detinerii şi folosirii armelor şi munitiilor de către persoanele juridice de drept public şi persoanele juridice sau unitatile subordonate sau aflate în coordonarea acestora  +  Articolul 68Condiţiile procurarii, detinerii, pastrarii şi dotarii personalului propriu cu arme şi munitii (1) Persoanele juridice de drept public, precum şi persoanele juridice şi unitatile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora, altele decat cele prevăzute la art. 66 alin. (1), care, în exercitarea atribuţiilor prevăzute de actele normative de organizare şi functionare, desfăşoară activităţi specifice care necesita dotarea personalului cu arme letale şi arme neletale, precum şi cu munitia corespunzătoare, pot procura şi, după caz, instraina asemenea arme şi munitie, în condiţiile prezentei legi, prin armurierii autorizati în acest sens. (2) Tipurile şi cantitatea de arme şi munitie care pot fi procurate se stabilesc, în functie de activităţile specifice care urmeaza să fie desfăşurate, precum şi de numărul de posturi care trebuie incadrate cu personal inarmat, de către conducatorul persoanei juridice prevăzute la alin. (1), cu avizul autorităţilor prevăzute la art. 67. (3) Pastrarea armelor şi munitiei prevăzute la alin. (1) se face în spatii special destinate şi omologate în condiţiile prevăzute de lege, asigurate în permanenta cu paza inarmata, în condiţiile legii. (4) Dotarea cu arme a personalului specializat se face în baza ordinelor de serviciu individuale, emise de conducatorul persoanei juridice prevăzute la alin. (1) sau, după caz, al unităţii subordonate sau aflate în coordonarea acesteia, în care se menţionează datele de identificare ale armei, datele de identificare ale deţinătorului, sarcinile în executarea cărora deţinătorul poate purta şi folosi armele, locurile în care deţinătorul poate purta şi folosi armele, precum şi condiţiile în care acesta poate face uz de arma. (5) Persoana juridica şi unitatile prevăzute la alin. (1) au obligaţia sa constituie, la nivel central, un registru în care se tine evidenta armelor şi munitiei procurate, deţinute şi instrainate, a munitiei consumate, precum şi a personalului care este dotat cu acestea. Aceasta evidenta se pune la dispoziţia autorităţilor care au acordat avizul prevăzut la alin. (2), ori de cate ori se solicita aceasta. (6) Evidenta prevăzută la alin. (5) se păstrează timp de 15 ani, în cazul armelor letale, şi timp de 10 ani, în cazul armelor neletale. (7) Persoanele juridice şi unitatile prevăzute la alin. (1) au obligaţia de a prezenta registrele, cu ocazia constituirii acestora, la autorităţile prevăzute la art. 67, în vederea înregistrării. Evidenta registrelor prevăzute la alin. (5) se tine de către autorităţile prevăzute la art. 67.  +  Articolul 69Dotarea personalului propriu cu arme letale şi munitii (1) Pot fi dotate, în condiţiile prevăzute la art. 68 alin. (4), cu arme letale, persoanele care: a) au cetatenia română; b) au implinit 18 ani; c) sunt angajate, în baza unui contract individual de muncă, la persoana juridica sau unitatile prevăzute la art. 68 alin. (1); d) indeplinesc condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. c)-f), h) şi i); e) urmeaza un instructaj, desfăşurat de angajator, cu privire la scopul pentru care sunt dotate cu arme, precum şi la condiţiile în care trebuie purtata şi folosita arma, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 33 alin. (3), art. 34, art. 37-39, art. 62 alin. (2), art. 63 şi art. 64, după caz, la sfârşitul caruia semneaza un angajament, prin care se obliga sa poarte şi sa foloseasca armele şi munitia din dotare numai în scopurile şi condiţiile stabilite în instructaj. (2) Conţinutul instructajului prevăzut la alin. (1) lit. e) se stabileste de angajator şi se avizeaza de către autorităţile prevăzute la art. 67. (3) Prevederile alin. (1) se aplică şi personalului cu atribuţii de gestionare, administrare şi întreţinere a armelor deţinute de persoana juridica sau unitatile prevăzute la art. 68 alin. (1). (4) Armele aflate în dotare pot fi purtate şi folosite numai în intervalul de timp zilnic stabilit de angajator, în care persoanele prevăzute la alin. (1) şi (3) exercita atribuţiile de serviciu care necesita portul şi folosirea acestora, precum şi numai în condiţiile şi locurile prevăzute în ordinul de serviciu. La sfârşitul acestui interval de timp, armele se depun în locurile prevăzute la art. 68 alin. (3), iar ordinul de serviciu se depune la sediul persoanei juridice sau al unităţilor prevăzute la art. 68 alin. (1), cu excepţia celor deţinute de padurari şi paznicii de vânătoare, care pot fi pastrate de acestia în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Sunt interzise detinerea, portul şi folosirea armelor de către persoanele dotate cu acestea în afara orelor de program. (5) Folosirea armelor şi munitiei de către personalul dotat cu acestea se face numai în scopurile stabilite de angajator, cu avizul autorităţilor prevăzute la art. 67, în conformitate cu atribuţiile prevăzute la art. 66 alin. (2). (6) În vederea dotarii cu arme, angajatorul solicita pentru fiecare persoana în parte avizul autorităţilor prevăzute la art. 67, prin care se atesta indeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d). (7) Semnarea contractului individual de muncă presupune şi acordul implicit al persoanelor, care urmeaza să fie dotate cu arme de aparare şi paza, pentru testarea integritatii lor profesionale şi morale, prin efectuarea unor verificări de specialitate ale autorităţilor prevăzute la art. 67, care au ca scop prevenirea şi combaterea cazurilor în care aceste persoane pot folosi armele din dotare şi în alte scopuri decat cele prevăzute în prezenta lege. (8) Dotarea cu arme de tir a cluburilor sportive care au dobândit Certificat de identitate sportiva şi sunt afiliate la federatiile sportive naţionale de specialitate, precum şi folosirea acestor arme de către sportivi şi antrenori se fac în condiţiile stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Naţionale pentru Sport, cu avizul Inspectoratului General al Politiei Române.  +  Articolul 70Dotarea personalului propriu cu arme neletale (1) Pot fi dotate, în conformitate cu art. 68 alin. (4), cu arme neletale persoanele care indeplinesc condiţiile prevăzute la art. 69 alin. (1) lit. b), c) şi e), precum şi sportivii şi antrenorii de tir, în condiţiile prevăzute la art. 69 alin. (8). (2) Condiţiile prevăzute la alin. (1) se aplică şi personalului cu atribuţii de gestionare, administrare şi întreţinere a armelor deţinute de persoana juridica sau unitatile prevăzute la art. 68 alin. (1).  +  Articolul 71Verificarea personalului dotat cu arme şi munitii, precum şi a stării tehnice a armelor şi munitiei (1) Persoanele juridice şi unitatile prevăzute la art. 68 alin. (1) au obligaţia sa desfasoare, periodic, la intervale stabilite de către autorităţile prevăzute la art. 67 sau ori de cate ori acestea solicita, urmatoarele activităţi: a) verificarea indeplinirii de către personalul dotat cu arme şi munitie a condiţiei prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. e), a cunoasterii instructajului prevăzut la art. 69 alin. (1) lit. e), precum şi a modului în care sunt respectate prevederile acestuia; b) verificarea stării tehnice a armelor şi munitiei, precum şi a condiţiilor în care acestea sunt pastrate, prin armurierii autorizati în acest sens. (2) Autorităţile prevăzute la art. 67 pot solicita sa li se comunice rezultatele verificărilor prevăzute la alin. (1) sau pot participa, în mod efectiv, la efectuarea acestor verificări, ori de cate ori considera necesar.  +  Articolul 72Poligoanele pentru antrenament şi pentru verificarea armelor (1) Persoanele juridice şi unitatile prevăzute la art. 68 alin. (1) pot construi şi amenaja poligoane pentru antrenamentul personalului dotat cu arme, precum şi pentru verificarea armelor şi munitiilor deţinute, în condiţiile prevăzute de prezenta lege. (2) Personalul desemnat cu administrarea, întreţinerea şi supravegherea poligoanelor trebuie să indeplineasca condiţiile prevăzute la art. 69 alin. (1) şi alin. (4). (3) Personalul care urmeaza sa desfasoare în incinta poligonului activităţi permanente de supraveghere a activităţilor care se desfăşoară în aceasta incinta, precum şi activităţi de instruire şi indrumare a persoanelor care desfăşoară activităţi de antrenament trebuie să deţină atestatul de instructor, acordat de Inspectoratul General al Politiei Române, în condiţiile stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (4) Activităţile care se pot desfăşura în poligon se stabilesc prin regulamentul de organizare şi functionare a acestuia, care se avizeaza de către autorităţile prevăzute la art. 67.  +  Articolul 73Categorii de persoane juridice şi unităţi care pot detine şi folosi diferite tipuri de arme şi munitii (1) Urmatoarele persoane juridice şi unităţi aflate în subordinea, autoritatea sau, după caz, coordonarea acestora pot detine şi folosi arme şi munitii, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 68-72, după cum urmeaza: a) autoritatea publică centrala care raspunde de silvicultura, prin Regia Naţionala a Pădurilor, şi subunitatile aparţinând acesteia pot detine şi folosi arme de foc cu destinatie utilitara şi munitia corespunzătoare, pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu ale organelor de control, în domeniul pazei fondului forestier şi ocrotirii animalelor, precum şi arme de vânătoare şi munitia corespunzătoare, pentru recoltarea planificata a vanatului şi combaterea animalelor dăunătoare; b) Asociaţia Generală a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi din România şi asociaţiile de vânători sportivi, legal constituite, ce îşi desfăşoară activitatea conform Legii nr. 103/1996, republicată, cu modificările ulterioare, pot detine şi folosi, prin personalul anume desemnat, arme de foc cu destinatie utilitara şi munitia corespunzătoare, pentru paza fondurilor de vânătoare, precum şi arme de vânătoare şi munitia corespunzătoare, pentru recoltarea planificata a vanatului şi combaterea animalelor dăunătoare; c) unitatile de invatamant superior cu profil cinegetic pot detine şi folosi arme de vânătoare şi arme cu destinatie utilitara, pentru exercitarea activităţii didactice; d) autoritatea publică centrala care raspunde de piscicultura şi unitatile aflate în subordinea sau coordonarea acesteia pot detine şi folosi arme cu destinatie utilitara cu munitie fără proiectil, pentru dotarea personalului propriu insarcinat cu indepartarea pasarilor dăunătoare; e) administraţiile aeroporturilor pot detine şi folosi arme cu destinatie utilitara cu munitie fără proiectil, pentru indepartarea pasarilor care pot periclita securitatea aeronavelor; f) autoritatea publică centrala care raspunde de protectia mediului şi unitatile aflate în subordinea sau coordonarea acesteia pot detine şi folosi arme de foc cu destinatie utilitara, precum şi munitia corespunzătoare, necesare pentru desfăşurarea activităţilor specifice în domeniul protectiei şi conservarii habitatelor naturale, a diversitatii biologice şi a retelei naţionale de arii protejate; g) Federatia Română de Tir Sportiv, Federatia Română de Schi şi Biatlon şi cluburile sportive care au sectii de tir sportiv şi biatlon afiliate pot detine şi folosi arme de tir şi munitia corespunzătoare, în functie de necesităţi, pentru desfăşurarea antrenamentelor sau concursurilor de tir aprobate de aceste federatii; h) instituţiile de cultura şi arta, asociaţiile cultural-artistice şi sportive pot detine şi folosi arme de panoplie pentru activităţile pe care le desfăşoară; i) centrele de productie cinematografica, circurile, teatrele şi alte asemenea institutii de cultura, arta şi sport pot detine şi folosi arme de recuzita pentru activităţile pe care le desfăşoară. (2) În cazul armelor deţinute în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. e), dotarea sportivilor cu arme de tir şi munitia corespunzătoare în vederea desfăşurării antrenamentelor şi concursurilor se poate face numai în incinta poligoanelor, fără indeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 69 alin. (1) lit. a)-d), în conformitate cu regulamentul de organizare şi functionare a acestora. (3) În cazul armelor deţinute în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. f) şi g), dotarea persoanelor desemnate să le foloseasca, în vederea desfăşurării activităţilor specifice, se poate face fără indeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 69 alin. (1) lit. a)-d), iar în cazul armelor de panoplie, şi fără indeplinirea condiţiei prevăzute la art. 68 alin. (4).  +  Secţiunea a 3-a Regimul procurarii, detinerii şi folosirii armelor şi munitiilor de către persoanele juridice de drept privat, care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publiceRegimul procurarii, detinerii şi folosirii armelor şi munitiilor de către persoanele juridice de drept privat, care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice1. Dispozitii generale privind autorizarea pentru procurarea, detinerea şi folosirea armelor şi munitiilor  +  Articolul 74Autorizatiile pentru procurarea, detinerea şi folosirea armelor şi munitiilor (1) În vederea procurarii de arme şi munitii sau a construirii şi amenajarii de poligoane, persoanele juridice prevăzute la art. 66 alin. (3) trebuie să depună o cerere la autorităţile prevăzute la art. 67, în vederea eliberarii autorizatiei corespunzătoare. (2) Autorităţile prevăzute la art. 67 elibereaza, vizeaza o dată la 2 ani, preschimba, retrag sau anulează autorizatiile pentru procurarea, detinerea şi folosirea armelor şi munitiilor, precum şi autorizatiile pentru construirea şi amenajarea poligoanelor. (3) Procedura de eliberare, vizare, preschimbare, retragere sau anulare a autorizatiei pentru procurarea, detinerea şi folosirea armelor şi munitiei se stabileste în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 75Preschimbarea autorizaţiilor pentru procurarea, detinerea şi folosirea armelor şi munitiilor (1) Autorizatiile prevăzute la art. 74 alin. (1) se preschimba în urmatoarele situaţii: a) în cazul schimbarii denumirii ori sediului persoanei juridice; b) când autorizatia a fost pierduta, furata, distrusa sau deteriorata; c) când au fost folosite în intregime spatiile destinate vizei sau menţiunilor. (2) Pentru eliberarea unei noi autorizaţii, persoana juridica este obligata să depună, în acest sens, o cerere la autorităţile prevăzute la art. 67, în termen de 10 zile de la data când a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi b). Eliberarea unei noi autorizaţii în locul celei declarate pierdute sau furate se face numai după publicarea pierderii sau furtului în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 76Retragerea şi anularea autorizaţiilor pentru procurarea, detinerea şi folosirea armelor şi munitiilor (1) Autorizatiile prevăzute la art. 74 alin. (1) se retrag în urmatoarele situaţii: a) titularul inceteaza activitatea care a determinat autorizarea; b) titularul a savarsit contraventii pentru care legea prevede încetarea dreptului de procurare, detinere şi folosire a armelor; c) titularul a savarsit mai mult de doua contraventii prevăzute de prezenta lege, altele decat cele prevăzute la lit. b). (2) Anularea autorizaţiilor prevăzute la art. 74 alin. (1) se dispune în urmatoarele situaţii: a) se constată că, la data acordarii autorizatiei, titularul nu indeplinea condiţiile prevăzute de lege pentru procurare, detinere sau folosire a armelor şi munitiei sau, după caz, condiţiile privind construirea, amenajarea şi functionarea poligonului; b) titularului i s-a acordat autorizatia pe baza unor documente sau informaţii false.  +  Articolul 77Oblibaţiile persoanelor juridice autorizate să deţină şi sa foloseasca arme şi munitiePersoanele juridice autorizate sa procure, să deţină şi sa foloseasca arme şi munitie au urmatoarele obligaţii: a) să se prezinte în perioada stabilita de Inspectoratul General al Politiei Române la autorităţile prevăzute la art. 67, pentru vizarea autorizatiei; b) sa anunte schimbarea sediului, cu cel puţin 10 zile înainte de aceasta, la organul de politie în a cărui raza de competenţa este situat noul sediu, pentru efectuarea menţiunilor corespunzătoare în autorizatie; c) sa anunte pierderea, furtul sau distrugerea autorizatiei, la autorităţile prevăzute la art. 67, în termen de 24 de ore de la constatarea evenimentului; d) în cazul în care persoana juridica inceteaza activitatea, trebuie să comunice aceasta autorităţilor prevăzute la art. 67 în termen de 10 zile de la acea data; e) să prezinte, la autorităţile prevăzute la art. 67, documentele care dovedesc procurarea sau înstrăinarea armelor şi munitiei, în termen de 10 zile de la procurare sau, după caz, instrainare, în vederea efectuării menţiunilor corespunzătoare în conţinutul autorizatiei.  +  Articolul 78Condiţiile pentru pastrarea armelor şi munitiilor, precum şi pentru dotarea personalului angajatPrevederile art. 68 alin. (3) şi ale art. 69-72 se aplică în mod corespunzător şi persoanelor juridice de drept privat, care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice, în ceea ce priveste condiţiile în care acestea pot pastra şi dota personalul angajat cu arme şi munitia corespunzătoare, precum şi cele în care persoanele inarmate aparţinând acestor persoane juridice le pot purta şi folosi.2. Procurarea, detinerea şi folosirea armelor şi munitiilor de către societăţile specializate de paza  +  Articolul 79Autorizarea procurarii armelor şi munitiei de către societăţile specializate de paza (1) Societăţile specializate de paza, constituite potrivit Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protectia persoanelor, pot fi autorizate, la cerere, sa procure de la armurierii autorizati în acest sens: a) numai prin închiriere, arme letale, precum şi munitia corespunzătoare, cu excepţia situaţiilor în care aceste societăţi sunt constituite în armurieri autorizati să efectueze operaţiuni cu arme din această categorie; b) sub orice formă prevăzută de lege, arme neletale, precum şi munitia corespunzătoare. (2) În functie de activităţile legale de paza pe care le desfăşoară, societăţile prevăzute la alin. (1) pot fi autorizate sa procure arme şi munitie, după cum urmeaza: a) în cazul activităţilor de protecţie a persoanelor: arme de aparare şi paza - numai pentru protectia persoanelor prevăzute la art. 14 alin. (2), iar arme de autoaparare - pentru protectia celorlalte categorii de persoane; b) în cazul activităţilor de paza a obiectivelor, bunurilor şi valorilor: arme letale cu destinatie utilitara - numai pentru paza sediilor băncilor, partidelor parlamentare, santierelor arheologice, sediilor şi punctelor de lucru ale societatilor care desfăşoară activităţi ce constituie monopol de stat, a sediilor armurierilor, depozitelor de arme, munitii, materii explozive, substante toxice, substante stupefiante şi medicamente care conţin substante stupefiante, metale pretioase şi pietre pretioase, obiectivelor la care se asigura paza cu jandarmi în cooperare cu societăţile specializate de paza, poligoanelor în care se desfăşoară activităţi cu arme letale, precum şi a altor locuri prevăzute de lege în acest sens, iar arme neletale cu destinatie utilitara - pentru activităţile de paza a celorlalte obiective, bunuri şi valori, desfăşurate potrivit legii; c) în cazul activităţilor de paza a transporturilor unor valori importante: arme letale cu destinatie utilitara - numai pentru paza transporturilor cu arme, munitii, materii explozive, substante toxice, substante stupefiante şi medicamente care conţin substante stupefiante, metale pretioase şi pietre pretioase, inscrisuri de valoare, sume de bani, titluri de credit, cecuri, precum şi cu alte valori prevăzute de lege, iar arme neletale cu destinatie utilitara - pentru activităţile de paza a celorlalte categorii de transporturi. (3) Inspectoratul General al Politiei Române tine evidenta centralizata a tuturor societatilor specializate de paza autorizate sa procure, să deţină şi sa foloseasca arme şi munitie.  +  Articolul 80Acordarea autorizatiei de procurare, detinere şi folosire a armelor letale şi a munitiilorAutorizatia de procurare, detinere şi folosire a armelor letale şi a munitiei pentru societăţile specializate de paza se acordă pentru fiecare contract de prestări servicii incheiat de acestea potrivit Legii nr. 333/2003, valabilitatea autorizatiei neputand depăşi durata contractului.  +  Articolul 81Interzicerea portului altor arme pe durata indeplinirii atributiunilor de serviciuPersoanelor angajate în cadrul societatilor specializate de paza, care sunt dotate cu arme, le este interzis ca, pe durata indeplinirii atributiunilor de serviciu, sa poarte asupra lor alte arme în afară de arma de serviciu.3. Procurarea, detinerea şi folosirea armelor şi munitiei de către persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice, pentru paza proprie  +  Articolul 82Autorizarea procurarii, detinerii şi folosirii armelor şi munitiei pentru paza propriePersoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unei institutii publice şi care îşi asigura paza proprie în condiţiile Legii nr. 333/2003 pot fi autorizate, la cerere, sa procure, să deţină şi sa foloseasca pentru desfăşurarea activităţilor de paza numai arme neletale şi munitia corespunzătoare.  +  Articolul 83Condiţiile privind pastrarea şi dotarea personalului, precum şi portul şi folosirea armelor destinate pentru paza propriePrevederile art. 68 alin. (3) şi ale art. 69-72 se aplică în mod corespunzător şi persoanelor juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice, în ceea ce priveste condiţiile în care acestea pot pastra şi dota personalul angajat cu arme destinate pentru paza proprie şi cu munitia corespunzătoare, precum şi cele în care persoanele inarmate aparţinând acestor persoane juridice le pot purta şi folosi.4. Procurarea, detinerea şi folosirea armelor şi munitiei pentru activităţi cultural-artistice  +  Articolul 84Procurarea, detinerea şi folosirea armelor şi munitiei pentru activităţi cultural-artistice (1) Persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea unor institutii publice şi care desfăşoară activităţi artistice în centrele de productie cinematografica şi televiziune, precum şi în cadrul unor spectacole de circ şi teatru pot fi autorizate, la cerere, de către autorităţile prevăzute la art. 67, sa procure arme de panoplie şi, după caz, de recuzita, în condiţiile stabilite pentru persoanele prevăzute la art. 73 alin. (1) lit. f) şi g). (2) Prevederile art. 68 alin. (3) şi alin. (5)-(7), ale art. 69 alin. (1) lit. e) şi alin. (2)-(4) şi ale art. 70-72 se aplică în mod corespunzător în cazul persoanelor juridice prevăzute la alin. (1) în ceea ce priveste condiţiile în care acestea pot pastra şi dota personalul angajat cu arme şi munitia corespunzătoare, precum şi cele în care persoanele inarmate aparţinând acestor persoane juridice le pot purta şi folosi.5. Regimul funcţionarii poligoanelor de tragere aparţinând persoanelor juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea instituţiilor publice  +  Articolul 85Autorizarea funcţionarii poligoanelor de tragere (1) În functie de obiectul lor de activitate, persoanele juridice de drept privat care nu sunt subordonate sau aflate în coordonarea instituţiilor publice pot construi şi amenaja poligoane de tragere pentru arme letale, care, la cerere, pot fi autorizate de către autorităţile prevăzute la art. 67 sa functioneze, după cum urmeaza: a) poligoane de tragere pentru pregătirea personalului propriu - în cazul societatilor specializate de paza; b) poligoane de tragere pentru verificarea armelor şi munitiilor - în cazul armurierilor autorizati sa produca şi sa repare arme; c) poligoane de tragere pentru antrenament şi agrement - în cazul persoanelor juridice autorizate sa organizeze activităţi de tragere pentru antrenament şi divertisment. (2) Autorizatia prevăzută la alin. (1) se poate acorda dacă sunt indeplinite urmatoarele condiţii: a) poligoanele de tragere sunt omologate de către Autoritatea Naţionala pentru Omologarea Armelor şi Munitiilor; b) personalul desemnat pentru administrarea, întreţinerea şi supravegherea poligoanelor de tragere trebuie să indeplineasca condiţiile prevăzute la art. 69 alin. (1) şi (4); c) personalul desemnat pentru supravegherea activităţilor care se desfăşoară în incinta poligoanelor de tragere, precum şi pentru desfăşurarea activităţilor de instruire şi indrumare a persoanelor care executa trageri de verificare a armelor, antrenamente de tragere sau, după caz, urmeaza cursurile de instruire teoretica şi practica prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. g) trebuie să indeplineasca condiţia prevăzută la art. 72 alin. (3); d) sa existe personal specializat, angajat permanent, desemnat pentru a acorda primul ajutor şi asistenţa medicală de urgenta în cazul eventualelor accidente produse în incinta poligonului. (3) Activităţile care se pot desfăşura în poligoanele de tragere se stabilesc prin regulamentul de organizare şi functionare a acestora, care se avizeaza de autorităţile prevăzute la art. 67.  +  Articolul 86Condiţiile procurarii armelor şi munitiilor destinate folosirii în incinta poligoanelor de tragere (1) Persoanele juridice ale caror poligoane au fost autorizate sa functioneze în condiţiile stabilite la art. 85 alin. (1) lit. a) şi c) pot fi autorizate, la cerere, sa procure de la armurierii autorizati în acest sens: a) numai prin închiriere, arme letale, precum şi munitia corespunzătoare; b) sub orice formă prevăzută de lege, arme neletale, precum şi munitia corespunzătoare. (2) În vederea acordarii autorizatiei pentru procurarea, detinerea şi folosirea armelor şi munitiei de către autorităţile prevăzute la art. 67, persoanele juridice prevăzute la art. 85 alin. (1) intocmesc planul de dotare cu arme şi munitie, care se depune la aceste autorităţi împreună cu cererea de autorizare. (3) Poate fi autorizata numai procurarea acelor arme şi munitii care corespund celor pentru care poligonul a fost omologat să fie folosite în incinta acestuia. Cantitatea de arme şi munitie care poate fi procurata se stabileste de către autoritatea care acorda autorizatia, în raport cu necesarul de arme şi munitie inscris în planul de dotare prevăzut la alin. (2).  +  Articolul 87Condiţiile accesului diferitelor categorii de persoane în incinta poligoanelor de tragere (1) În functie de destinaţia poligoanelor de tragere, în incinta acestora sunt admise accesul şi desfăşurarea activităţilor de tragere cu arma, pentru urmatoarele categorii de persoane: a) în cazul poligoanelor prevăzute la art. 85 alin. (1) lit. a) - numai personalul angajat la societatea specializata de paza, desemnat sa poarte şi sa foloseasca arme şi munitie; b) în cazul poligoanelor prevăzute la art. 85 alin. (1) lit. b) - numai personalul specializat pentru repararea şi testarea armelor, din cadrul armurierilor autorizati sa repare arme; c) în cazul poligoanelor prevăzute la art. 85 alin. (1) lit. c) - numai titularii unui permis de arma sau, după caz, persoanele care au absolvit sau urmeaza cursul de instruire prevăzut la art. 15 alin. (1) lit. g). (2) Persoanele care au acces în incinta poligoanelor de tragere în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c) pot executa trageri numai cu arme de acelasi fel cu cele care le sunt date în dotare, respectiv cele inscrise în permisul de arma sau pentru procurarea cărora urmeaza cursul de instruire prevăzut la art. 15 alin. (1) lit. g). (3) În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c), accesul în incinta poligonului de tragere este permis şi cu armele aflate în dotarea persoanei sau, după caz, în permisul de arma al cărui titular este, în vederea executarii tragerilor cu aceste arme. În cazul titularilor dreptului de detinere a armelor inscrise în permisul de arma, accesul este permis numai dacă acestia prezinta autorizatia prevăzută la art. 29. (4) În cazul în care poligoanele prevăzute la art. 85 alin. (1) lit. c) sunt destinate exclusiv pentru tragerile cu arme neletale, accesul în incinta acestora este permis oricarei persoane care a implinit vârsta de 14 ani, cu condiţia ca, în cazul minorilor sub 18 ani, acestia să fie însoţiţi de o persoană majoră. Accesul acestor persoane în incinta poligonului este permis şi cu armele şi munitia deţinute de acestea numai dacă sunt titulare ale certificatelor de detinator în care armele să fie inscrise. (5) În cazul aparitiei unor incidente în incinta poligoanelor de tragere, în urma cărora au rezultat victime sau pagube materiale neplanificate, administratorul poligonului are obligaţia sa actioneze în condiţiile prevăzute la art. 35 alin. (1) şi (2).  +  Capitolul IV Regimul circulaţiei armelor şi munitiilorRegimul circulaţiei armelor şi munitiilor  +  Secţiunea 1 Dispozitii generaleDispozitii generale  +  Articolul 88Condiţiile pe care trebuie să le indeplineasca armele şi munitiile pentru a putea fi deţinute sau comercializate (1) Armele şi munitiile fabricate pe teritoriul României pot fi deţinute sau comercializate numai dacă indeplinesc urmatoarele condiţii: a) sunt marcate de armurierul autorizat să le produca; b) sunt omologate de Autoritatea Naţionala pentru Omologarea Armelor şi Munitiilor; c) armele sunt înregistrate în Registrul Naţional al Armelor şi sunt insotite de cartea de identitate a armei. (2) Armele şi munitiile fabricate în strainatate, introduse pe teritoriul României, pot fi comercializate sau, după caz, deţinute de persoane fizice sau juridice din România, numai dacă: a) sunt marcate de producătorul din strainatate; b) sunt avizate de Autoritatea Naţionala pentru Omologarea Armelor şi Munitiilor, pentru conformitate cu normele de omologare; c) armele au fost înregistrate în Registrul Naţional al Armelor şi s-a eliberat cate o carte de identitate pentru fiecare arma. (3) Sunt exceptate de la indeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2) armele şi munitiile care tranziteaza, în condiţiile legii, teritoriul României.  +  Secţiunea a 2-a Marcarea armelor şi munitiilorMarcarea armelor şi munitiilor  +  Articolul 89Marcarea armelor şi munitiilor produse de armurierii români (1) Armurierii români autorizati sa produca arme şi munitii au obligaţia ca, în procesul de fabricatie a acestora, să aplice pe arme şi munitii marcaje destinate identificarii acestora. (2) Marcajele prevăzute la alin. (1) trebuie să cuprindă urmatoarele elemente: a) indicativul de tara al României; b) indicativul armurierului care le produce; c) indicativul corespunzător categoriei prevăzute în anexa din care face parte arma sau, după caz, munitia pe care se aplică; d) anul de fabricatie al armelor şi munitiilor şi numărul de ordine al fiecarei arme, stabilit pentru fiecare categorie dintre cele prevăzute în anexa. (3) Forma şi conţinutul elementelor prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 90Evidenta armelor şi munitiilor fabricate (1) Armurierii care produc arme şi munitii au obligaţia de a tine evidenta armelor şi munitiilor fabricate, în registre constituite cu avizul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucureşti sau al inspectoratelor de politie judetene în a caror raza teritoriala de competenţa îşi au sediile sociale. (2) Registrele constituite în conformitate cu alin. (1) se înregistrează la Inspectoratul General al Politiei Române care tine evidenta registrelor tuturor armurierilor autorizati sa produca arme şi munitii. (3) Evidenta care se tine în registrele prevăzute la alin. (1) se constituie după criteriul elementelor prevăzute la art. 89 alin. (2) lit. b)-d). (4) Evidenta armelor militare, a armelor de aparare şi paza, precum şi a munitiilor corespunzătoare constituie informaţii secrete de stat, se tine în registre separate constituite potrivit legii, iar evidenta celorlalte arme letale, a armelor neletale, precum şi a munitiilor corespunzătoare, constituie informaţii secrete de serviciu.  +  Articolul 91Pastrarea registrelor de evidenta a armelor şi munitiilor fabricate (1) Registrele prevăzute la art. 90 alin. (1) se păstrează de armurierii autorizati sa produca arme şi munitii, timp de 10 ani, după care se depun, pentru arhivare, la Inspectoratul General al Politiei Române. (2) În situaţia în care armurierii îşi inceteaza activitatea de producere a armelor şi munitiilor, registrele prevăzute la art. 90 alin. (1) se depun la Inspectoratul General al Politiei Române, în termen de 10 zile de la încetarea activităţii.  +  Secţiunea a 3-a Omologarea armelor şi munitiilorOmologarea armelor şi munitiilor  +  Articolul 92Activitatea de omologare a armelor şi munitiilor (1) Activitatea de omologare a armelor şi munitiilor se desfăşoară prin Autoritatea Naţionala pentru Omologarea Armelor şi Munitiilor şi structurile specializate ale acesteia şi are ca scop instituirea unui regim de impunere şi respectare a criteriilor de siguranţă stabilite prin normele de omologare a armelor şi munitiilor. (2) Scopul activităţii de omologare prevăzute la alin. (1) se realizează prin indeplinirea urmatoarelor obiective: a) caracteristicile tehnice ale armelor şi munitiei sa corespunda destinatiilor stabilite prin prezenta lege; b) detinerea şi folosirea armelor şi munitiilor sa indeplineasca asemenea criterii de siguranţă, încât sa nu implice riscul producerii de accidente prin care să se pericliteze viaţa, sănătatea, integritatea fizica a deţinătorului sau a persoanelor care nu sunt implicate în situaţiile care impun folosirea legala a armelor, precum şi a producerii de accidente prin care pot fi produse pagube materiale; c) detinerea şi folosirea armelor şi munitiilor sa indeplineasca asemenea criterii de siguranţă, încât sa nu fie pus în pericol mediul înconjurător. (3) În scopul indeplinirii obiectivelor prevăzute la alin. (2), sunt supuse omologării urmatoarele: a) armele, munitiile şi componentele acestora; b) liniile tehnologice de producere a armelor şi munitiilor, precum şi spatiile în care acestea funcţionează; c) instrumentele destinate repararii armelor şi munitiilor, precum şi spatiile în care urmeaza să se desfăşoare activităţile de reparatii; d) spatiile destinate depozitarii şi pastrarii armelor şi munitiilor; e) poligoanele de tragere cu arme; f) mijloacele de transport destinate transportului armelor şi munitiilor. (4) Indeplinirea criteriilor stabilite prin normele de omologare de către elementele prevăzute la alin. (3) se atesta prin certificat de omologare eliberat de Autoritatea Naţionala pentru Omologarea Armelor şi Munitiilor. (5) În cazul armelor şi munitiilor prevăzute la art. 88 alin. (2), indeplinirea criteriilor stabilite în normele de omologare se atesta prin certificat de atestare a indeplinirii condiţiilor de omologare, eliberat de Autoritatea Naţionala pentru Omologarea Armelor şi Munitiilor.  +  Articolul 93Regimul normelor şi certificatelor de omologare (1) Normele de omologare prevăzute la art. 92 alin. (1) se stabilesc prin ordin al conducătorului Autorităţii Naţionale pentru Omologarea Armelor şi Munitiilor şi se publică în Monitorul Oficial al României, cu excepţia celor referitoare la armele militare, precum şi a munitiilor corespunzătoare, care constituie informaţii secrete de stat şi se comunică numai instituţiilor interesate. (2) Certificatele de omologare pentru elementele prevăzute la art. 92 alin. (3) lit. a)-d), corespunzătoare armelor militare şi munitiilor aferente, precum şi certificatele de atestare a indeplinirii condiţiilor de omologare pentru aceste arme şi munitii constituie informaţii secrete de stat.  +  Articolul 94Inspecţia tehnica periodica (1) Autoritatea Naţionala pentru Omologarea Armelor şi Munitiilor efectueaza, prin structurile sale specializate, inspecţia tehnica periodica a elementelor prevăzute la art. 92 alin. (3), în vederea verificării indeplinirii de către acestea a condiţiilor de omologare. (2) În cazul în care se constata, cu ocazia efectuării inspecţiei prevăzute la alin. (1), ca elementele verificate indeplinesc condiţiile de omologare, structurile specializate ale Autorităţii Naţionale pentru Omologarea Armelor şi Munitiilor elibereaza persoanei fizice sau juridice careia îi apartin, certificatul de efectuare a inspecţiei tehnice periodice. (3) Autoritatea Naţionala pentru Omologarea Armelor şi Munitiilor poate autoriza anumiti armurieri legal constituiti să efectueze inspecţia tehnica periodica a armelor şi sa elibereze certificatul prevăzut la alin. (2). (4) Armurierii prevăzuţi la alin. (3) nu pot fi autorizati să efectueze inspecţia tehnica periodica a elementelor prevăzute la art. 92 alin. (3) care le apartin. (5) Cheltuielile ocazionate de efectuarea inspecţiei tehnice prevăzute la alin. (1) se suporta de către deţinătorul legal al elementelor verificate.  +  Articolul 95Regimul armelor care au devenit improprii folosirii (1) Armele care datorita unor defectiuni iremediabile au devenit improprii folosirii se examineaza de către o comisie specializata din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Omologarea Armelor şi Munitiilor. Piesele ce pot fi refolosite din acestea se redau la armurieri, care, după ce le valorifica, ramburseaza contravaloarea proprietarilor de drept împreună cu o copie a facturii. (2) Armele care nu mai pot fi aduse în stare de functionare se pot pastra ca arme de colectie ori panoplie, iar cele nevandabile scoase din uz sau părţi componente din acestea se predau armurierilor autorizati sa desfasoare operaţiuni de distrugere a acestora.  +  Articolul 96Metodologia de omologareProcedura acordarii certificatelor de omologare, a certificatelor de atestare a indeplinirii condiţiilor de omologare, precum şi a certificatelor de efectuare a inspecţiei tehnice periodice se stabileste prin metodologia de omologare, care se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Autorităţii Naţionale pentru Omologarea Armelor şi Munitiilor.  +  Secţiunea a 4-a Registrul Naţional al ArmelorRegistrul Naţional al Armelor  +  Articolul 97Organizarea şi functionarea Registrului Naţional al Armelor (1) În cadrul Inspectoratului General al Politiei Române se constituie Registrul Naţional al Armelor, ca sistem complex de prelucrare a datelor cu privire la evidenta armelor, a deţinătorilor de arme, precum şi a operaţiunilor cu arme şi munitii, necesar pentru indeplinirea atribuţiilor legale privind gestionarea aplicarii dispoziţiilor prezentei legi. (2) Inspectoratul General al Politiei Române exercita, prin structura care administreaza Registrul Naţional al Armelor, urmatoarele atribuţii în domeniul gestionarii regimului circulaţiei armelor şi munitiei: a) emite, preschimba şi, după caz, retrage sau anulează cartile de identitate ale armelor prevăzute la art. 88 alin. (1) şi (2); b) gestioneaza evidenta operaţiunilor cu arme şi munitii, introducand menţiunile corespunzătoare în cartile de identitate ale armelor cu privire la aceste operaţiuni, precum şi cu privire la persoanele care le-au procurat şi către care s-au înstrăinat acestea; c) gestioneaza evidenta armurierilor care desfăşoară operaţiuni cu arme; d) gestioneaza evidenta etapelor procedurale parcurse de autorităţile competente în cazurile de declarare a pierderii, furtului sau distrugerii armelor şi munitiilor aflate în circulatie, operand menţiunile corespunzătoare în evidente; e) coopereaza cu instituţiile similare din strainatate şi cu reprezentantele diplomatice şi oficiile consulare ale României din strainatate, pentru monitorizarea operaţiunilor cu arme. (3) Organizarea şi functionarea Registrului Naţional al Armelor se aproba prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.  +  Articolul 98Emiterea cartilor de identitate ale armelor (1) Cartile de identitate ale armelor prevăzute la art. 88 alin. (1) se emit după incheierea procesului de productie a acestora, pe baza datelor inscrise în registrele prevăzute la art. 90 alin. (1), precum şi a certificatelor de omologare. (2) Cartile de identitate ale armelor prevăzute la art. 88 alin. (2) se emit pe baza documentelor de procurare, a elementelor de marcare aplicate pe arme, precum şi a certificatelor de atestare a indeplinirii condiţiilor de omologare. (3) Armurierul care a procurat armele prevăzute la art. 88 alin. (2) este obligat să solicite Inspectoratului General al Politiei Române eliberarea cartilor de identitate, în termen de 5 zile de la data obtinerii certificatelor de atestare a indeplinirii condiţiilor de omologare. (4) Înstrăinarea armelor de către armurierul producător, respectiv de către cel care le-a procurat din strainatate, se poate face numai după obtinerea cartilor de identitate pentru fiecare arma produsa sau, după caz, procurata.  +  Articolul 99Regimul cartii de identitate a armei (1) Cartea de identitate a armei trebuie să insoteasca în permanenta arma, indiferent de deţinătorul legal al acesteia. Nu pot fi supuse operaţiunilor prevăzute de prezenta lege armele care nu sunt insotite de cartile de identitate ale acestora. (2) În cazul scoaterii armelor de pe teritoriul României în vederea instrainarii acestora în condiţiile legii, armurierul autorizat să le comercializeze are obligaţia să depună cartile de identitate ale acestor arme la Inspectoratul General al Politiei Române.  +  Articolul 100Pierderea, furtul, distrugerea şi deteriorarea cartilor de identitate (1) Pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea cartilor de identitate ale armelor se declara în termen de 48 de ore de la constatarea evenimentului sau de îndată ce este posibil, la autoritatea care le-a eliberat. (2) Eliberarea unor noi cărţi de identitate ale armelor în locul celor declarate pierdute sau furate se poate face numai după publicarea pierderii sau, după caz, a furtului, în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 101Excepţii în cazul armelor militareSunt exceptate de la prevederile art. 94-98 armele militare, a caror evidenta se tine de către instituţiile care au dreptul să le procure, să le detina, să le foloseasca şi să le instraineze, în condiţiile stabilite prin ordin al conducătorului fiecareia dintre instituţiile respective.  +  Articolul 102Procedurile de aplicare a regimului cartii de identitate a armeiProcedurile de aplicare a prevederilor art. 98-100 se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Capitolul V Regimul operaţiunilor cu arme şi munitiiRegimul operaţiunilor cu arme şi munitii  +  Secţiunea 1 Dispozitii generaleDispozitii generale  +  Articolul 103Efectuarea operaţiunilor cu arme (1) Operaţiunile cu arme şi munitii pe teritoriul României pot fi efectuate numai de către sau prin intermediul armurierilor autorizati în acest sens, în condiţiile stabilite prin prezenta lege, cu excepţia persoanelor fizice care, în baza autorizatiei de procurare, pot cumpara din strainatate şi introduce în tara, în condiţiile legii, arme letale şi neletale. (2) Producerea, confectionarea, modificarea, prelucrarea, experimentarea, casarea şi distrugerea armelor letale şi armelor neletale pot fi efectuate numai de către armurierii constituiti în subordonarea sau coordonarea instituţiilor care au competente în domeniul apararii, sigurantei naţionale şi ordinii publice, în condiţiile stabilite prin ordine ale conducătorilor fiecareia dintre aceste institutii. (3) Operaţiunile cu arme letale şi cu arme neletale, cu excepţia producerii, confectionarii, modificarii, prelucrarii, experimentarii, casării şi distrugerii, pot fi efectuate de către armurierii autorizati în acest sens. (4) Procedura autorizarii persoanelor fizice desemnate sa desfasoare operaţiuni cu arme şi munitii în structura armurierilor menţionaţi în art. 104 alin. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 104Armurierii (1) Sunt armurieri de drept urmatoarele categorii de persoane juridice: a) instituţiile publice care au competente în domeniul apararii, ordinii publice şi sigurantei naţionale, precum şi persoanele juridice aflate, potrivit legii, în subordonarea sau coordonarea acestora; b) instituţiile publice şi unitatile aflate în subordonarea sau coordonarea celor prevăzute la lit. a), care, prin competentele conferite de lege, desfăşoară activităţi ce necesita detinerea şi folosirea armelor şi munitiilor, precum şi Federatia Română de Tir Sportiv, Federatia Română de Schi şi Biatlon, cluburile sportive afiliate acestora şi gestionarii fondurilor de vânătoare. (2) Se pot constitui în armurieri, la cerere, dacă indeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege, societăţile comerciale care nu se afla în subordonarea sau coordonarea persoanelor juridice prevăzute la alin. (1) lit. a).  +  Articolul 105Categorii de operaţiuni care pot fi desfăşurate de către armurieri (1) Persoanele juridice prevăzute la art. 104 alin. (1) sunt autorizate să efectueze operaţiuni cu arme şi munitii, după cum urmeaza: a) instituţiile publice care au competente în domeniul apararii, ordinii publice şi sigurantei naţionale, precum şi persoanele juridice aflate, potrivit legii, în subordonarea sau coordonarea acestora, pentru toate categoriile de operaţiuni cu arme şi munitii; b) instituţiile publice şi unitatile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora, care, prin competentele conferite de lege, desfăşoară activităţi ce necesita detinerea şi folosirea armelor şi munitiilor, pentru operaţiuni de procurare, instrainare în scop necomercial, reparare şi depozitare. (2) Persoanele juridice prevăzute la art. 104 alin. (2) pot fi autorizate, la cerere, sa desfasoare urmatoarele operaţiuni cu arme letale şi arme neletale: reparare, vanzare, cumparare, închiriere, schimb, donatie, import, export, transfer, transport, transbordare şi depozitare. (3) Constituirea şi activitatea persoanelor juridice care au ca obiect de activitate importul sau exportul de arme şi munitii sunt supuse controlului autorităţilor cu atribuţii în domeniul exporturilor strategice.  +  Secţiunea a 2-a Regimul constituirii armurierilorRegimul constituirii armurierilor  +  Articolul 106Constituirea armurierilor (1) Societăţile comerciale prevăzute la art. 104 alin. (2) se pot constitui ca armurieri, cu avizul structurii specializate din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române, prin includerea în obiectul de activitate a operaţiunilor cu arme şi munitii. (2) Avizul prevăzut la alin. (1) se solicita de către asociaţii societatii comerciale, cu ocazia indeplinirii procedurilor legale de înfiinţare sau, după caz, de schimbare a obiectului de activitate al societatii. (3) Avizul prevăzut la alin. (1) se acordă numai dacă toţi asociaţii şi administratorii indeplinesc condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. c) şi d), iar cei care desfăşoară activităţi ce implica accesul efectiv la arme şi munitii indeplinesc şi condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a) şi lit. e)-g).  +  Articolul 107Reinnoirea şi retragerea avizului de constituire a armurierilor (1) Societăţile comerciale constituite ca armurieri sunt obligate să solicite reinnoirea avizului ori de cate ori se schimba asociaţii sau administratorii acestora, precum şi cu ocazia schimbarii sediului social. (2) Avizul prevăzut la art. 106 alin. (1) se retrage de către autoritatea care l-a acordat, în situaţia în care aceasta constata ca asociaţii şi administratorii armurierului legal constituit nu mai indeplinesc condiţiile prevăzute la art. 106 alin. (3). Retragerea avizului are ca efect pierderea calităţii de armurier a societatii comerciale.  +  Secţiunea a 3-a Regimul efectuării operaţiunilor cu arme şi munitiiRegimul efectuării operaţiunilor cu arme şi munitii  +  Articolul 108Autorizarea desfăşurării operaţiunilor cu arme şi munitii de către armurieri (1) Armurierii constituiti în condiţiile prevăzute la art. 106 pot efectua operaţiuni cu arme şi munitii, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor Legii nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat, cu modificările şi completările ulterioare, numai după obtinerea autorizatiei pentru operaţiuni cu arme şi munitii, acordată de autorităţile competente pentru fiecare categorie de operaţiuni dintre cele prevăzute la alin. (3). (2) Autorităţile competente sa acorde autorizatia prevăzută la alin. (1) sunt Directia Generală de Politie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala îşi are sediul social armurierul sau, după caz, punctul de lucru unde urmeaza să se desfăşoare operaţiunile pentru care se solicita autorizarea, precum şi Inspectoratul General al Politiei Române. (3) Autorizatia pentru desfăşurarea operaţiunilor de comercializare sau, după caz, depozitare a armelor şi munitiilor se acordă armurierului care indeplineste urmatoarele condiţii: a) detine spatii corespunzătoare, destinate efectuării operaţiunilor cu arme şi munitii, care sunt omologate în condiţiile prezentei legi şi sunt asigurate cu amenajari tehnice de protecţie şi sisteme electronice de alarmare, avizate de organele de politie şi conectate la dispecerate de alarmare şi interventie specializate; b) detine spatii corespunzătoare, destinate depozitarii armelor, precum şi spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor, capselor sau pulberilor pentru munitie, omologate în condiţiile prezentei legi şi asigurate în condiţiile stabilite la lit. a). (4) Autorizatia pentru desfăşurarea operaţiunilor de reparare a armelor se acordă numai dacă armurierul indeplineste urmatoarele condiţii: a) spatiile în care urmeaza să se desfăşoare activităţile de reparatii sunt omologate în condiţiile prezentei legi şi asigurate în condiţiile stabilite la alin. (3) lit. a); b) detine spatii corespunzătoare destinate depozitarii armelor, precum şi spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor, capselor sau pulberilor pentru munitie, omologate în condiţiile prezentei legi şi asigurate în condiţiile stabilite la alin. (3) lit. a); c) detine instrumente destinate repararii armelor şi munitiilor, omologate în condiţiile prezentei legi; d) detine, după caz, poligoane pentru verificarea armelor, omologate în condiţiile prezentei legi. (5) Autorizatia pentru desfăşurarea operaţiunilor de transport se acordă numai dacă armurierul indeplineste urmatoarele condiţii: a) detine în mod legal şi utilizeaza mijloace de transport omologate în condiţiile legii de Registrul Auto Roman şi de Autoritatea Naţionala pentru Omologarea Armelor şi Munitiilor; b) detine, după caz, spatii corespunzătoare, destinate depozitarii armelor, precum şi spatii destinate exclusiv depozitarii munitiilor, capselor sau pulberilor pentru munitie, omologate în condiţiile prezentei legi şi asigurate în condiţiile stabilite la alin. (3) lit. a). (6) Este interzisa amenajarea depozitelor de arme şi munitii în incinta imobilelor de locuinte. (7) În autorizatia prevăzută la alin. (1) se menţionează în mod expres categoriile de operaţiuni cu arme şi munitii care pot fi efectuate de către armurier, iar în functie de spatiul destinat acestora şi de nivelul de securitate, numărul armelor şi cantitatea de munitie ce poate fi depozitata în acestea.  +  Articolul 109Categorii de operaţiuni care pot fi desfăşurate de armurierii autorizatiArmurierii autorizati în condiţiile art. 108 pot desfăşura urmatoarele activităţi: a) cei autorizati sa desfasoare operaţiuni de comercializare a armelor şi munitiilor: cumparare, vanzare, închiriere, schimb, import, export şi transfer de arme şi munitii, precum şi intermedierea efectuării acestor operaţiuni; b) cei autorizati sa desfasoare operaţiuni de reparare a armelor: reparare şi verificare a armelor, efectuarea inspecţiilor tehnice periodice în baza autorizarii acordate de Autoritatea Naţionala pentru Omologarea Armelor şi Munitiilor, în condiţiile prevăzute la art. 94 alin. (3), precum şi confectionarea munitiei pentru arme de vânătoare cu alice; c) cei autorizati sa desfasoare operaţiuni de transport: să efectueze transporturi de arme şi munitii în tara, în şi din strainatate, cu mijloace de transport proprii sau inchiriate, omologate în condiţiile legii.  +  Articolul 110Oblibaţiile armurierilor autorizati sa desfasoare operaţiuni de comert cu arme şi munitii (1) Armurierii autorizati sa desfasoare operaţiuni de comert cu arme şi munitii au urmatoarele obligaţii: a) să introducă în circuitul comercial numai armele şi munitiile care indeplinesc condiţiile prevăzute la art. 88 alin. (1) şi (2); b) sa comercializeze armele şi munitiile numai către persoanele fizice şi juridice autorizate să le procure; c) sa procure arme şi munitii numai de la persoane juridice române sau straine, autorizate sa desfasoare asemenea operaţiuni, precum şi de la persoane fizice care le deţin şi le instraineaza în condiţii de legalitate; d) să îşi constituie registre în care să tina evidenta operaţiunilor cu arme şi munitii, conform modelelor aprobate prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, care au regim special şi se înregistrează la autorităţile prevăzute la art. 108 alin. (2) şi să le prezinte, pentru control, politistilor anume desemnaţi; e) să prezinte la control organelor de politie abilitate documentele de efectuare a operaţiunilor cu arme şi munitii, precum şi documentele în baza cărora au vandut armele; f) sa comunice lunar autorităţilor prevăzute la art. 108 alin. (2) lista persoanelor fizice şi juridice care au procurat sau, după caz, de la care au procurat arme şi munitii, precum şi datele de identificare ale acestor arme şi munitii; g) să asigure condiţiile de securitate deplina a armelor şi munitiilor aflate în gestiune, sa nu expuna în vitrina arme autentice, iar cumparatorii sau vizitatorii sa nu aiba posibilitatea de a lua o arma din rastel sau raft; h) sa inscrie în autorizatia de procurare, eliberata de organele de politie şi prezentată de cumparator, datele necesare identificarii armei vandute, numărul facturii şi pozitia din registrul de evidenta a armelor depuse spre vanzare; i) sa elibereze deponentului o dovadă de primire a armelor şi munitiilor, iar după vanzare, o copie de pe factura; j) sa anunte imediat organul de politie când constata ca la armele primite în consignaţie de la persoanele fizice şi juridice sunt modificari vizibile sau prezinta alte caracteristici decat cele originale; k) să solicite avizul politiei pentru persoanele angajate sa faca operaţiuni cu arme şi munitii. (2) Registrele prevăzute la alin. (1) lit. d) se păstrează de către armurieri timp de 5 ani şi trebuie să cuprindă date necesare pentru identificarea fiecarei arme, respectiv: tipul, marca, modelul, calibrul, conţinutul marcajului, precum şi datele de identitate ale furnizorului şi ale destinatarului fiecarei operaţiuni. După implinirea termenului de 5 ani, registrele se depun, pentru arhivare, la autorităţile prevăzute la art. 108 alin. (2). (3) În vederea desfăşurării operaţiunilor comerciale de import şi export cu arme şi munitii, care sunt condiţionate, potrivit legii, de obtinerea prealabila a licentelor automate de import sau export, armurierii sunt obligati să solicite avizul structurii specializate din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române, pe aceasta licenta. (4) Licenta de import-export se elibereaza individual, pentru fiecare transport şi numai pentru tipul, marca şi cantitatile de arme şi munitii care fac obiectul fiecarei operaţiuni. Termenul de valabilitate a avizului este de 3 luni de la data acordarii. Neefectuarea în acest termen a operaţiunii pentru care s-a acordat avizul, indiferent de motiv, duce la pierderea licentei respective. (5) În termen de 30 de zile de la efectuarea importului sau exportului, persoana juridica trebuie să depună la autoritatea prevăzută la art. 108 alin. (2) documentele în baza cărora s-a efectuat operaţiunea.  +  Articolul 111Oblibaţiile armurierilor autorizati sa desfasoare operaţiuni de reparare a armelorArmurierii autorizati sa desfasoare operaţiuni de reparare a armelor au urmatoarele obligaţii: a) sa comunice la inspectoratele de politie judetene sau Directia Generală de Politie a municipiului Bucureşti lista armelor primite la reparat ori cărora le-au schimbat una sau mai multe piese, precum şi a posesorilor acestor arme; b) sa tina evidenta reparatiilor efectuate în registrele constituite potrivit art. 110 alin. (1) lit. d) şi să le prezinte organelor de politie competente pentru control; c) sa nu primeasca spre reparare decat arme pentru care se face dovada ca sunt deţinute legal; d) în cazul în care posesorul armei nu face dovada ca o detine legal, sa instiinteze de îndată organul de politie cel mai apropiat.  +  Articolul 112Oblibaţiile armurierilor autorizati sa desfasoare operaţiuni de transport al armelor şi munitiilor (1) Armurierii autorizati sa desfasoare operaţiuni de transport al armelor şi munitiilor au urmatoarele obligaţii: a) să asigure paza transporturilor cu arme pe care le efectueaza, precum şi condiţiile de siguranţă ale acestora; b) sa tina evidenta operaţiunilor de transport efectuate, a rutelor urmate, a cantităţilor de arme şi munitii transportate, precum şi a beneficiarilor operaţiunii efectuate, în registre constituite potrivit art. 110 alin. (1) lit. d); c) să se asigure de scopurile licite ale beneficiarilor operaţiunilor de transport, precum şi de provenienţă legala a armelor transportate; d) sa comunice organelor de politie în a caror raza de competenţa se afla locul de destinatie al transportului, cu 5 zile înainte de efectuarea acestuia, o copie a planului de paza al transportului de arme şi munitii sau a ordinului de transport. (2) Condiţiile minime de securitate a transportului de arme şi munitii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Articolul 113Procedura acordarii avizelor şi autorizaţiilor pentru armurieriProcedura acordarii avizelor şi autorizaţiilor prevăzute în prezenta secţiune se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Capitolul VI Regimul procurarii, detinerii, portului şi folosirii armelor şi munitiilor de către rezidentii statelor membre pe teritoriul României şi de către cetatenii români pe teritoriile statelor membre. Regimul operaţiunilor cu arme şi munitii desfăşurate între armurierii români şi cei ai statelor membreRegimul procurarii, detinerii, portului şi folosirii armelor şi munitiilor de către rezidentii statelor membre pe teritoriul României şi de către cetatenii români pe teritoriile statelor membre. Regimul operaţiunilor cu arme şi munitii desfăşurate între armurierii români şi cei ai statelor membre  +  Articolul 114Procurarea armelor letale de pe teritoriul României (1) Procurarea unei arme letale, precum şi a munitiilor corespunzătoare, de pe teritoriul României, de către rezidentii statelor membre, în scopul scoaterii acesteia din tara, se poate face, în condiţiile prezentei legi, numai în baza autorizatiei de procurare a armei sau, după caz, a munitiei, eliberata de Directia Generală de Politie a m municipiului Bucureşti, de inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala de competenţa îşi desfăşoară activitatea de comercializare a armelor armurierul de la care urmeaza să fie procurata arma, precum şi de către Inspectoratul General al Politiei Române. (2) Autorizatia prevăzută la alin. (1) se elibereaza la cerere, dacă solicitantul indeplineste urmatoarele condiţii: a) a implinit vârsta de 18 ani; b) face dovada faptului ca este rezident al unui stat membru; c) prezinta autorizatia de procurare a armei sau, după caz, a munitiei, eliberata de autorităţile competente ale statului al cărui rezident este, cu excepţia cazului în care în acel stat procurarea armei nu este condiţionată de obtinerea unei autorizaţii prealabile; d) nu prezinta pericol pentru ordinea publică, siguranţa naţionala, viaţa şi integritatea corporala a persoanelor, conform datelor şi informaţiilor existente la organele competente. (3) Este interzisa detinerea pe teritoriul României a armelor de aparare şi paza de către rezidentii statelor membre, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 56 şi art. 129 alin. (2). Procurarea acestor arme este permisa numai prin intermediul armurierilor români autorizati să le transfere în afara teritoriului României. (4) În cazul în care procurarea armelor letale, precum şi a munitiilor corespunzătoare se face prin intermediul armurierilor români autorizati să le transfere în afara teritoriului României, nu mai este necesară obtinerea de către solicitant a autorizatiei prevăzute la alin. (1). (5) Armele procurate de către rezidentii statelor membre în timpul unei calatorii în România, în condiţiile prevăzute la alin. (1), nu pot fi folosite pe teritoriul României. În termen de 3 zile de la procurarea armei, persoanele trebuie să se prezinte la Directia Generală de Politie a Municipiului Bucureşti, la inspectoratele judetene de politie în a caror raza teritoriala de competenţa îşi desfăşoară activitatea de comercializare a armelor armurierul de la care a fost procurata arma, sau la Inspectoratul General al Politiei Române, care procedeaza la sigilarea armei şi eliberarea autorizatiei de scoatere a armei de pe teritoriul României. (6) Inspectoratul General al Politiei Române informeaza de îndată autorităţile competente ale statelor membre ai caror rezidenti au procurat arme şi munitii în condiţiile alin. (1), despre fiecare achizitie efectuata.  +  Articolul 115Introducerea armelor şi munitiilor pe teritoriul României (1) Rezidentii statelor membre pot intra pe teritoriul României, în condiţiile prezentei legi, numai cu armele şi munitiile a caror procurare şi detinere este permisa în România. (2) Pot intra pe teritoriul României cu armele de foc legal deţinute numai rezidentii statelor membre care sunt titulari ai unui pasaport european pentru arme de foc în care sunt inscrise aceste arme, dacă sunt indeplinite urmatoarele condiţii: a) documentul să fie valabil; b) sa nu existe în acest document menţiunea ca introducerea armei este interzisa pe teritoriul României; c) în cazul armelor de vânătoare, titularul să prezinte la intrarea pe teritoriul României o invitatie din partea unei asociaţii de vânătoare române legal constituite, iar în cazul armelor de tir, titularul să prezinte dovada ca urmeaza sa participe la un concurs de tir organizat de Federatia Română de Tir Sportiv sau, după caz, de Federatia Română de Schi şi Biatlon; d) în cazul armelor de vânătoare, de tir sau al armelor de colectie functionale, cu excepţia situaţiilor prevăzute la lit. c), sa existe în document menţiunea referitoare la existenta autorizatiei de introducere a armelor respective în România; e) persoana sa nu prezinte pericol pentru ordinea publică, siguranţa naţionala, viaţa şi integritatea corporala a persoanelor, conform datelor şi informaţiilor existente la organele competente. (3) Inspectoratul General al Politiei Române întocmeşte şi transmite autorităţilor competente ale statelor membre lista armelor letale şi a munitiilor a caror introducere pe teritoriul României este condiţionată de obtinerea prealabila a autorizatiei prevăzute la alin. (2) lit. d). (4) Rezidentii statelor membre pot intra pe teritoriul României cu armele neletale legal deţinute, numai dacă indeplinesc urmatoarele condiţii: a) au implinit vârsta de 18 ani; b) motiveaza organelor politiei de frontieră, în scris, necesitatea introducerii armei pe teritoriul României. (5) În cazul în care rezidentii statelor membre intra sau ies pe/de pe teritoriul României cu armele deţinute, în condiţiile prevăzute la alin. (2) şi (4), organele politiei de frontieră procedeaza după cum urmeaza: a) în cazul armelor de foc, fac menţiuni în pasaportul european pentru arme de foc cu privire la data intrarii, respectiv a iesirii cu aceste arme; b) în cazul armelor neletale, la intrarea în tara elibereaza persoanei o adeverinta de introducere în tara a acestor arme, iar la iesire retin aceasta adeverinta. (6) În situaţia în care, pe timpul sederii în România, rezidentii statelor europene instraineaza, pierd, li se fura sau li se distrug armele cu care au intrat în condiţiile prevăzute la alin. (2) şi (4), acestia au obligaţia sa anunte, în condiţiile legii, organele de politie în a caror raza de competenţa s-a produs evenimentul, acestea eliberandu-le cu aceasta ocazie o dovadă în acest sens care va fi prezentată organelor politiei de frontieră la ieşirea din tara.  +  Articolul 116Informarea autorităţilor statelor membre cu privire la armele şi munitiile a caror detinere este interzisa sau condiţionată de obtinerea unei autorizaţiiÎn vederea inscrierii în pasaportul european pentru arme de foc a menţiunilor prevăzute la art. 115 alin. (2) lit. b) şi d) de către autorităţile care elibereaza acest document, Inspectoratul General al Politiei Române informeaza autorităţile competente ale statelor membre cu privire la armele de foc a caror procurare şi detinere este interzisa pe teritoriul României sau, după caz, este condiţionată de obtinerea unei autorizari prealabile.  +  Articolul 117Autorizatia de introducere a armelor de foc pe teritoriul României (1) Rezidentii statelor membre care doresc sa calatoreasca în România cu armele de foc pe care le deţin trebuie să obţină, în prealabil, o autorizatie de introducere pe teritoriul României a acestor arme, cu excepţia cazului în care se afla în situaţia prevăzută la art. 115 alin. (2) lit. c). (2) În functie de motivele pentru care se solicita eliberarea autorizatiei de introducere pe teritoriul României a armelor de foc, aceasta se poate acorda pentru o perioadă de până la un an, cu posibilitatea prelungirii acesteia, valabila pentru una sau mai multe calatorii, după caz.  +  Articolul 118Regimul detinerii, portului şi folosirii armelor de către rezidentii statelor membre pe teritoriul României (1) Rezidentii statelor membre, titulari ai pasaportului european pentru arme de foc, pot detine sau, după caz, purta şi folosi armele introduse în România în condiţiile prevăzute la art. 115 alin. (2) şi (4), numai în scopurile pentru care sunt destinate aceste arme, în condiţiile stabilite de lege pentru cetatenii români. (2) Rezidentii statelor membre care au reşedinţa sau, după caz, domiciliul în România, şi care doresc sa procure arme de foc de la un armurier român, în scopul detinerii sau, după caz, al portului şi folosirii armelor pe teritoriul României, pot fi autorizati în acest sens de către organele de politie competente, în aceleasi condiţii ca şi cetatenii români, numai sub rezerva comunicarii acordului prealabil al autorităţilor statelor membre ai caror rezidenti sunt, în cazul în care procurarea armei este supusă autorizarii în acel stat. În situaţia în care procurarea armelor este supusă doar declararii în statele respective, este necesară numai informarea autorităţilor competente ale acelor state. (3) Rezidentilor statelor membre care au reşedinţa sau, după caz, domiciliul în România li se poate acorda, în condiţiile stabilite de lege pentru cetatenii români, dreptul de detinere sau, după caz, de port şi folosire pe teritoriul României a armelor legal procurate, cu condiţia informării autorităţilor competente ale statului ai cărui rezidenti sunt. (4) Rezidentii statelor membre pot instraina arme de foc pe teritoriul României în aceleasi condiţii prevăzute de lege pentru cetatenii români, cu condiţia informării autorităţilor competente ale statului ai cărui rezidenti sunt. În situaţia în care aceste arme au fost procurate din afara teritoriului României, înstrăinarea este permisa numai dacă, atunci când este cazul, a fost autorizata în prealabil de autorităţile statului ai cărui rezidenti sunt.  +  Articolul 119Regimul pasaportului european pentru arme de foc care se elibereaza cetatenilor români (1) Cetatenii români care deţin, în condiţiile prezentei legi, arme letale şi care doresc sa calatoreasca cu acestea în statele membre pot solicita organului de politie care le-a acordat permisul de arma eliberarea unui pasaport european pentru arme de foc. (2) Pasaportul european pentru arme de foc conferă titularului dreptul de a circula pe teritoriul statelor membre împreună cu armele şi, după caz, munitia aferenta inscrise în acest document, numai în măsura în care detinerea armelor inscrise în acest document este permisa în statul în care urmeaza sa calatoreasca sau, după caz, dacă este autorizat de autorităţile competente ale acelui stat să introducă pe teritoriul sau armele respective. (3) În pasaportul european pentru arme de foc, organele de politie au obligaţia sa inscrie menţiunile corespunzătoare, referitoare la statele membre pe teritoriul cărora este interzisa detinerea armelor inscrise în document, precum şi cu privire la statele membre pe teritoriul cărora se pot introduce armele respective, numai după obtinerea unei autorizaţii prealabile acordate în acest sens de autorităţile competente ale acestor state.  +  Articolul 120Condiţiile acordarii, prelungirii şi retragerii pasaportului european pentru arme de foc (1) Pasaportul european pentru arme de foc se acordă dacă solicitantul indeplineste urmatoarele condiţii: a) este titular al unui permis de arma pentru armele care urmeaza să fie inscrise în pasaportul european pentru arme de foc; b) prezinta motivele pentru care doreste sa calatoreasca pe teritoriul statelor membre cu armele pentru care solicită pasaportul european pentru arme de foc. (2) Pasaportul european pentru arme de foc se acordă cu o valabilitate de 5 ani, perioada care poate fi prelungita cu inca 5 ani. (3) În cazul anularii autorizarii şi al retragerii permisului de arma al titularului, se va retrage şi pasaportul european pentru arme de foc. (4) Modificările legate de detinerea sau de caracteristicile armelor, la fel ca şi pierderea, furtul sau înstrăinarea acestora, sunt menţionate în pasaportul european pentru arme de foc de către organul de politie emitent. (5) Este interzisa înstrăinarea de către titular a pasaportului european pentru arme de foc, cu excepţia cazului când acesta este depus la autorităţile competente sau, după caz, este retinut de acestea.  +  Articolul 121Furtul, pierderea, distrugerea şi deteriorarea pasaportului european pentru arme de foc (1) Furtul pasaportului european pentru arme de foc se declara, în termen de 48 de ore de la constatare, la organul de politie în a cărui raza teritoriala de competenţa a fost constatat, iar pierderea, distrugerea sau deteriorarea se declara la organul de politie care le-a eliberat. (2) Eliberarea unui nou document în locul celui declarat pierdut sau furat se face numai după ce titularul prezinta dovada publicarii pierderii ori furtului în Monitorul Oficial al României. (3) În strainatate, cetatenii români trebuie să declare furtul pasaportului european pentru arme de foc la autorităţile de politie competente, iar pierderea sau distrugerea acestui document, la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din statul în care s-a produs evenimentul. (4) În cazul declararii furtului, pierderii sau distrugerii pasaportului european pentru arme de foc în strainatate, în condiţiile prevăzute la alin. (3), titularul trebuie să se prezinte cu armele inscrise în acest document la misiunea diplomatica sau oficiul consular al României din statul unde s-a produs evenimentul, care, după ce verifica la Inspectoratul General al Politiei Române situaţia legala a acestor arme, elibereaza titularului o adeverinta în care se inscriu datele de identitate ale acestuia, precum şi marca, tipul şi seriile armelor. (5) Adeverinta prevăzută la alin. (4) conferă titularului numai dreptul de a introduce pe teritoriul României armele inscrise în aceasta şi trebuie depusa la organul de politie competent, cu ocazia solicitarii eliberarii unui nou pasaport european pentru arme de foc. (6) Procedura efectuării verificărilor prevăzute la alin. (4) se stabileste prin ordin comun al ministrului administraţiei şi internelor şi ministrului afacerilor externe.  +  Articolul 122Permisul de transfer al armelor în strainatate (1) Persoanele care doresc sa calatoreasca în strainatate cu arme de foc procurate din România cu scopul de a le instraina ulterior sunt obligate să solicite, în prealabil, organelor de politie competente eliberarea unui permis de transfer în strainatate, document care trebuie să insoteasca armele până la locul de destinatie. (2) În vederea obtinerii documentului prevăzut la alin. (1), persoanele interesate trebuie să comunice organelor de politie competente urmatoarele informaţii: a) numele şi adresa vânzătorului sau persoanei care cedeaza şi ale cumparatorului sau beneficiarului, respectiv ale proprietarului; b) adresa destinatarului către care armele vor fi trimise sau transportate; c) numărul armelor care urmeaza să fie transportate; d) caracteristicile care permit identificarea fiecarei arme şi indicarea armei de foc care a facut obiectul unui control cu privire la marcajele de identificare a armelor de foc; e) mijloacele de transfer; f) data plecarii şi data estimativa a sosirii. (3) Cel mai tarziu până la data iesirii din tara a persoanei care urmeaza sa instraineze armele, Inspectoratul General al Politiei Române trebuie să comunice la autorităţile competente ale statului unde urmeaza să fie instrainata arma informaţiile prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 123Transferul armelor letale şi al munitiilor din România într-un alt stat membru (1) Armurierii de pe teritoriul României pot efectua operaţiuni de transfer de arme letale şi munitii corespunzătoare acestora către o persoană dintr-un stat membru, cu condiţia obtinerii prealabile a cate unui permis de transfer pentru fiecare dintre aceste operaţiuni. (2) Permisul de transfer al armelor se acordă, la cerere, de către organul de politie în a cărui raza de competenţa îşi desfăşoară activitatea armurierul, în urmatoarele condiţii: a) armurierul comunică organului de politie informaţiile prevăzute la art. 122 alin. (2), precum şi scopul transferului; b) destinatarul este autorizat de autorităţile competente din statul în care se afla sa procure şi să deţină armele care vor fi transferate către acesta. (3) Permisul de transfer al armelor trebuie să conţină informaţiile prevăzute la art. 122 alin. (2), care au fost comunicate de armurier, şi este valabil numai pentru armele şi perioada de timp inscrise în acesta. Documentul trebuie să insoteasca armele pe tot parcursul transferului, până la destinatie, şi este supus controlului autorităţilor competente ale statelor membre tranzitate. (4) Inspectoratul General al Politiei Române trebuie să comunice autorităţilor competente ale statului de destinatie datele inscrise în permisul de transfer al armelor, până cel tarziu la data începerii operaţiunii de transfer.  +  Articolul 124Autorizatia de transfer fără acord prealabil (1) Armurierii de pe teritoriul României care sunt autorizati sa desfasoare operaţiuni de import-export pot solicita acordarea unei autorizaţii de transfer fără acord prealabil, în baza careia pot efectua operaţiuni de transfer al armelor de foc către armurieri din alte state membre, în care nu se condiţioneaza aceste transferuri de acordarea unei autorizari prealabile, pe toata perioada de valabilitate a documentului, numai cu tipurile de arme şi către statele membre inscrise în autorizatie. (2) Autorizatia de transfer fără acord prealabil se acordă, la cerere, de către organul de politie în a cărui raza de competenţa îşi desfăşoară activitatea armurierul, pentru o perioadă de 3 ani, numai pentru tipurile de arme pentru care s-a solicitat autorizarea. (3) În autorizatia de transfer se inscriu de către organul de politie care o elibereaza urmatoarele: a) datele de identificare ale armurierului; b) tipurile de arme care fac obiectul operaţiunilor de transfer; c) statele care permit fără acord prealabil introducerea pe teritoriul lor a tipurilor de arme care urmeaza sa faca obiectul transferului; d) perioada de valabilitate a autorizatiei. (4) Efectuarea oricarei operaţiuni de transfer în baza autorizatiei prevăzute la alin. (1) este condiţionată de informarea de către armurier a organului de politie competent, cel tarziu până la data începerii operaţiunii, cu privire la datele prevăzute la art. 122 alin. (2). (5) Inspectoratul General al Politiei Române trebuie să transmita de îndată autorităţilor competente ale statului de destinatie a transferului datele comunicate de armurieri în condiţiile alin. (4). (6) Autorizarea efectuării transferurilor temporare de arme între România şi un alt stat membru se realizează în condiţiile stabilite prin acord bilateral incheiat între Guvernul României şi guvernul statului respectiv.  +  Articolul 125Permisul de transfer al armelor (1) Armurierii de pe teritoriile statelor membre care doresc sa transfere arme letale şi, după caz, munitie în România trebuie să obţină, în prealabil, un permis de transfer pe teritoriul României al acestor arme, din partea Inspectoratului General al Politiei Române. (2) Permisul de transfer se acordă, la cerere, în urmatoarele condiţii: a) armurierul face dovada faptului ca este autorizat de către autorităţile statului membru pe teritoriul caruia se afla să efectueze transferul armelor şi, după caz, al munitiilor respective; b) destinatarul de pe teritoriul României sa indeplineasca condiţiile prevăzute de prezenta lege pentru procurarea şi detinerea armelor care fac obiectul transferului; c) sa existe avizul Autorităţii Naţionale pentru Omologarea Armelor şi Munitiilor cu privire la faptul ca armele respective corespund normelor de omologare; d) exista garantii cu privire la faptul ca transportul armelor pe teritoriul României urmeaza să se desfăşoare în condiţii de securitate, potrivit legii. (3) Permisul de transfer al armelor, respectiv al munitiilor, se acordă pentru fiecare transfer în parte şi cuprinde datele prevăzute la art. 124 alin. (3). (4) Inspectoratul General al Politiei Române întocmeşte şi transmite autorităţilor competente ale statelor membre lista armelor şi a munitiilor al caror transfer pe teritoriul României poate fi efectuat numai în baza unei autorizaţii fără acord prealabil.  +  Articolul 126Introducerea pe teritoriul României a armelor care fac obiectul unui transfer autorizatIntroducerea pe teritoriul României a armelor care fac obiectul unui transfer autorizat în condiţiile art. 125 este permisa de către organele politiei de frontieră, numai dacă acestea sunt insotite de permisul de transfer.  +  Articolul 127Autorizatia de transfer fără acord prealabil pentru armele care sunt introduse în România (1) Armurierii de pe teritoriile statelor membre care doresc sa transfere arme neletale şi, după caz, munitie în România trebuie să obţină, în prealabil, o autorizatie de transfer fără acord prealabil din partea Inspectoratului General al Politiei Române. (2) Autorizatia prevăzută la alin. (1) se acordă, la cerere, cu o valabilitate de cel mult 3 ani şi trebuie să insoteasca armele care fac obiectul transferului, până la destinatie. (3) Inspectoratul General al Politiei Române întocmeşte şi transmite autorităţilor competente ale statelor membre lista armelor neletale şi a munitiilor al caror transfer pe teritoriul României poate fi efectuat în baza unei autorizaţii fără acord prealabil.  +  Articolul 128Anularea şi suspendarea autorizaţiilor de transfer fără acord prealabilAutorizatiile de transfer fără acord prealabil pot fi anulate sau, după caz, suspendate de către organele de politie competente, prin decizie motivata, ori de cate ori exista date certe ca operaţiunile de transfer prezinta pericol pentru ordinea publică, siguranţa naţionala, viaţa şi integritatea corporala a persoanelor.  +  Capitolul VII Regimul juridic al detinerii, portului şi folosirii armelor şi munitiilor de către membrii fortelor armate straine stationate pe teritoriul României şi de către membrii de familie ai acestoraRegimul juridic al detinerii, portului şi folosirii armelor şi munitiilor de către membrii fortelor armate straine stationate pe teritoriul României şi de către membrii de familie ai acestora  +  Articolul 129Procurarea, detinerea, portul şi folosirea armelor şi munitiilor de către membrii fortelor armate straine stationate pe teritoriul României, precum şi de către membrii de familie ai acestora (1) Regimul juridic al armelor de foc şi munitiilor de serviciu deţinute de membrii fortelor armate straine stationate în condiţiile legii pe teritoriul României se reglementeaza prin lege speciala. (2) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot fi autorizate sa procure, să deţină şi, după caz, sa poarte şi sa foloseasca arme de aparare şi paza, în condiţiile stabilite de prezenta lege, pentru persoanele prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a), precum şi alte arme şi munitii, în condiţiile stabilite de lege pentru cetatenii români. (3) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot face uz de arma în condiţiile prevăzute de legea română. (4) Membrii de familie ai persoanelor prevăzute la alin. (1), care au reşedinţa sau domiciliul în România, pot fi autorizati sa procure, să deţină şi sa foloseasca arme şi munitii în condiţiile prevăzute de prezenta lege pentru persoanele fizice straine.  +  Articolul 130Condiţii privind autorizarea detinerii şi folosirii armelor şi munitiilor de către membrii fortelor armate straine stationate pe teritoriul României şi de către membrii de familie ai acestora (1) Autorizarea persoanelor prevăzute la art.129 alin. (1), cat şi a membrilor de familie, precum şi evidenta armelor şi munitiilor se efectueaza de către organele de politie competente în a caror raza de competenţa locuieste solicitantul. (2) La solicitarea organelor de politie române, persoanele prevăzute la art. 129 alin. (1), cat şi membrii de familie ai acestora sunt obligati să prezinte la control armele şi munitiile deţinute în condiţiile prezentei legi, precum şi documentele care atesta dreptul de detinere sau, după caz, de port şi folosire a acestor arme şi munitii. (3) Procedura autorizarii prevăzută la alin. (1) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Capitolul VIII Contraventii şi infractiuniContraventii şi infractiuni  +  Secţiunea 1 ContraventiiContraventii  +  Articolul 131Raspunderea juridica pentru incalcarea dispoziţiilor prezentei legiIncalcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, raspunderea penala, civila, contraventionala sau administrativa a persoanei vinovate.  +  Articolul 132ContraventiiSunt considerate contraventii urmatoarele fapte:1. nerespectarea obligaţiei de anuntare a pierderii, furtului sau disparitiei armelor letale în termenul prevăzut la art. 8 alin. (1);2. neindeplinirea obligaţiei de a nu instraina documentele prevăzute la art. 8 alin. (2);3. neindeplinirea obligaţiei de a preda o arma letala sau munitii gasite, în termenul prevăzut la art. 9 alin. (2);4. neindeplinirea obligaţiei de depunere la politie a armelor sau munitiilor al caror detinator legal a decedat, în termenul prevăzut la art. 9 alin. (3);5. nedeclararea informaţiilor prevăzute la art. 13 şi art. 19 în termenul stabilit;6. neindeplinirea obligaţiei de prezentare la politie în vederea solicitarii acordarii permisului de arma, în termenul prevăzut la art. 24 alin. (1);7. neprezentarea la politie în vederea vizarii permisului de arma în condiţiile stabilite la art. 27 alin. (2);8. neindeplinirea obligaţiei de pastrare a armelor în condiţiile prevăzute la art. 28 alin. (1) şi (2);9. pastrarea sau portul armei fără indeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 33 alin. (2) sau, după caz, alin. (3);10. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 35 alin. (1) şi (2);11. transportul armelor de vânătoare fără indeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 38 alin. (1);12. portul armelor de vânătoare fără indeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 38 alin. (2);13. nerespectarea obligaţiei de a nu lasă arma de vânătoare în gaj sau în alte forme de garantie, prevăzută la art. 40 alin. (2);14. transportul armelor de tir fără indeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 42 alin. (1);15. nerespectarea interdictiilor prevăzute la art. 44 alin. (4) şi (5);16. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 48 alin. (3);17. neindeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 48 alin. (4) în termenul stabilit;18. nedeclararea furtului, pierderii, deteriorării sau distrugerii permisului de arma ori a pasaportului european pentru arme de foc, în termenul prevăzut la art. 51 alin. (1), respectiv la art. 121 alin. (1);19. neprezentarea la autorităţile competente, în termenul prevăzut la art. 54 alin. (4);20. neprezentarea la politie în vederea solicitarii eliberarii certificatului de detinator, în termenul prevăzut la art. 59 alin. (1);21. neindeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 60 cu privire la pastrarea armelor la domiciliu;22. neindeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 62 cu privire la portul de arma;23. uzul de arma neletala în alte situaţii decat cele prevăzute la art. 63;24. folosirea armelor utilitare fără respectarea condiţiilor prevăzute la art. 64;25. pastrarea armelor fără indeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 68 alin. (3);26. nerespectarea obligaţiilor privind registrele de evidenta a armelor, munitiei şi personalului dotat cu acestea, stabilite la art. 68 alin. (5)-(7);27. nerespectarea obligaţiei de a desfăşura activităţile prevăzute la art. 71 alin. (1);28. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 77;29. nerespectarea prevederilor art. 91;30. nedeclararea pierderii, furtului, distrugerii sau deteriorării cartii de identitate a armei în termenul prevăzut la art. 100 alin. (1);31. nerespectarea prevederilor art. 107 alin. (1);32. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 110 alin. (1) lit. d), f) şi g);33. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 110 alin. (1) lit. a)-c) şi k);34. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 110 alin. (1) lit. e), h)-j);35. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 110 alin. (5);36. nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 111;37. nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 112 alin. (2);38. pierderea armelor letale;39. pierderea munitiei corespunzătoare armelor letale.  +  Articolul 133Sancţiuni (1) Contraventiile prevăzute la art. 132 se sancţionează după cum urmeaza: a) cu amendă de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei, cele prevăzute la punctele 1, 5, 16, 17, 18 şi 30; b) cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, cele prevăzute la punctele 2, 6, 7, 20 şi 21; c) cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei, cele prevăzute la punctele 3, 4, 15 şi 22; d) cu amendă de la 20.000.000 lei la 50.000.000 lei, cele prevăzute la punctele 8, 11, 12, 13, 14, 19, 23, 24, 29 şi 31; e) cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, cele prevăzute la punctele 9, 10, 28, 34, 35, 38 şi 39; f) cu amendă de la 100.000.000 lei la 150.000.000 lei, cele prevăzute la punctele 25-27; g) cu amendă de la 150.000.000 lei la 300.000.000 lei, cele prevăzute la punctele 32, 36 şi 37; h) cu amendă de la 300.000.000 lei la 500.000.000 lei, cele prevăzute la punctul 33. (2) Urmatoarelor contraventii prevăzute la art. 132 li se aplică sancţiuni complementare, după cum urmeaza: a) suspendarea dreptului de detinere a armelor pentru o perioadă de 6 luni, celei prevăzute la punctul 8; b) suspendarea dreptului de port şi folosire a armelor pentru o perioadă de 6 luni, celor prevăzute la punctele 11 şi 14; c) suspendarea dreptului de port şi folosire a armelor pentru o perioadă de 12 luni, celor prevăzute la punctele 12 şi 39; d) confiscarea armei, celei prevăzute la punctul 23; e) revocarea definitivă a dreptului de port şi folosire a armelor, celor prevăzute la punctele 9, 10 şi 38; f) retragerea definitivă a avizului prevăzut la art. 106 alin. (1), celor prevăzute la punctele 32-37.  +  Articolul 134Constatarea contraventiilorConstatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor se fac de către lucratorii anume desemnaţi din Ministerul Administraţiei şi Internelor.  +  Articolul 135Regimul contraventiilorContraventiilor prevăzute la art. 132 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.  +  Secţiunea a 2-a InfractiuniInfractiuni  +  Articolul 136Uzul de arma letala, fără dreptUzul de arma letala, fără drept, constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani.  +  Articolul 137Stergerea sau modificarea, fără drept, a marcajelor de pe arme letaleStergerea sau modificarea, fără drept, a marcajelor de pe arme letale constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani.  +  Articolul 138Efectuarea, fără drept, a operaţiunilor cu arme sau munitiiEfectuarea oricăror operaţiuni cu arme sau munitii, fără drept, constituie infractiune şi se pedepseste potrivit art. 279 alin. (1) din Codul penal.  +  Capitolul IX Dispozitii tranzitorii şi finaleDispozitii tranzitorii şi finale  +  Articolul 139Excepţii la eliberarea cartilor de identitate ale armelor şi la inspecţia tehnica a armelor (1) Până la data intrarii în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 96, eliberarea cartilor de identitate ale armelor se face fără indeplinirea condiţiei prevăzute la art. 98 alin. (1) referitoare la certificatele de omologare, iar omologarea poligoanelor de tir şi a celor destinate pregatirii deţinătorilor legali de arme de vânătoare se face pe baza normelor stabilite de Federatia Română de Tir, cu autorizarea organelor de politie în a caror raza teritoriala de competenţa sunt amplasate acestea. (2) Până la data intrarii în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 96, inspecţia tehnica a armelor se face de către personalul anume desemnat din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române, cu ocazia avizarii permisului de arma. (3) Posesorii armelor letale au obligaţia ca, în termen de 3 ani de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, să solicite eliberarea cartilor de identitate ale armelor. (4) Persoanele fizice sau juridice care deţin arme au obligaţia ca, în termen de 2 ani de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, să se prezinte la organele de politie în a caror raza de competenţa îşi au domiciliul, reşedinţa sau, după caz, sediul, în vederea verificării indeplinirii condiţiilor necesare pentru detinerea ori, după caz, portul şi folosirea armelor respective, precum şi pentru eliberarea documentelor corespunzătoare, în condiţiile prevăzute de lege.  +  Articolul 140Excepţii la procedura de omologare a armelor (1) Până la data adoptarii normelor de omologare a armelor şi munitiilor prevăzute la art. 92 alin. (1), procedura de verificare a indeplinirii criteriilor tehnice de omologare şi autorizare şi a celor privind destinatiile armelor se efectueaza de organele competente sa omologheze şi sa autorizeze aceste arme, în condiţiile legii în vigoare până la acea data. (2) Armele care, la data adoptarii normelor de omologare a armelor şi munitiilor prevăzute la art. 92 alin. (1), sunt deţinute de persoane fizice şi juridice române vor fi supuse procedurii de omologare în condiţiile prevăzute la art. 92 alin. (5). (3) Armele cu privire la care, cu ocazia efectuării procedurilor prevăzute la alin. (1) şi (2), se constată că nu indeplinesc criteriile stabilite în normele de omologare şi autorizare, în functie de destinaţia acestora, se depun la armurieri autorizati, în scopul modificarii acestora sau pentru a fi transformate în arme de colectie, ori, după caz, se instraineaza sau se depun, spre pastrare, la armurieri autorizati în acest scop, în condiţiile prezentei legi.  +  Articolul 141Obligaţia societatilor comerciale de a se conforma anumitor interdictii prevăzute în prezenta legeSocietatilor comerciale care, în termen de 1 an de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, nu au luat masurile necesare pentru a se conforma interdicţiei prevăzute la art. 108 alin. (6), li se retrage autorizatia pentru desfăşurarea de operaţiuni cu arme şi munitii.  +  Articolul 142Aplicarea în timp a anumitor dispozitii din prezenta lege (1) Prevederile art. 114-126 se aplică de la data aderarii României la Uniunea Europeana. (2) Normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 114-126 se aproba prin hotărâre a Guvernului, până la data aderarii României la Uniunea Europeana. (3) De la data aderarii României la Uniunea Europeana, prevederile art. 53-57 vor inceta să fie aplicabile cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene.  +  Articolul 143Aprobarea normelor metodologice de aplicare a prezentei legiNormele metodologice de aplicare a prezentei legi se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor, în termen de 6 luni de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 144Anexa la prezenta lege (1) Anexa face parte integrantă din prezenta lege. (2) Anexa poate fi completata sau modificata prin hotărâre a Guvernului, în baza modificarilor şi completarilor aduse legislaţiei Uniunii Europene în domeniu.  +  Articolul 145Intrarea în vigoare (1) Prezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I.*) (2) Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc şi al munitiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 74 din 11 aprilie 1996, cu excepţia prevederilor art. 46-52, care rămân în vigoare pentru fiecare institutie care are incadrate persoane ce ocupa functii care implica exercitiul autorităţii publice, inarmate cu arme de aparare şi paza, până la stabilirea în legile prevăzute la art. 43 a condiţiilor în care acestea pot purta şi folosi armele din dotare.------------------Prezenta lege transpune Directiva nr. 91/477/CEE din 18 iunie 1991 privind controlul achizitionarii şi detinerii armelor, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 256 din 13 septembrie 1991.Această lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORVALER DORNEANUPRESEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUBucureşti, 28 iunie 2004.Nr. 295.  +  AnexăCLASIFICAREA ARMELOR*)───┬───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐   │ │ Destinaţia armei │   │ ├──┬────┬────┬────┬──┬────┬────┬───┤   │ │8.│ 7. │ 6. │ 5 │4.│ 3. │ 2. │ 1.│Nr │ Caracteristicile armei/munitiei │m │apa-│ v │tir │c │ a- │des-│ a │c │ │i │rare│ a │por │o │uto-│ti- │ g │r │ │l │ şi │ n │iv │l │apa-│na- │ r │t. │ │i │pa- │ a │ │e │ra- │tie │ e │   │ │t │za │ t │ │c │re │uti-│ m │   │ │a │ │ o │ │t │ │li- │ e │   │ │r │ │ a │ │i │ │ta- │ n │   │ │e │ │ r │ │e │ │ra │ t │   │ │ │ │ e │ │ │ │ │ │───┼───────────────────────────────────────┴──┴────┴────┴────┴──┴────┴────┴───┤   │ I. ARME INTERZISE │───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤   │ Categoria A │───┼───────────────────────────────────────┬──┬────┬────┬────┬────┬───┬───┬───┤ 1.│instrumente şi lansatoare militare cu │ │ │ │ │ │ │ │ │   │efect exploziv sau incendiar, precum │X │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │   │şi munitia corespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │───┼───────────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┤ 2.│armele de foc automate, precum şi │X │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │   │munitia corespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │───┼───────────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┤ 3.│armele de foc camuflate sub forma unui │X │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │   │alt obiect │ │ │ │ │ │ │ │ │───┼───────────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┤ 4.│munitiile cu proiectile perforante, │ │ │ │ │ │ │ │ │   │explozive sau incendiare, la fel ca │X │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │   │şi proiectilele pentru aceste munitii │ │ │ │ │ │ │ │ │───┼───────────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┤ 5.│munitiile pentru pistolete şi revolvere│ │ │ │ │ │ │ │ │   │cu proiectile expansive, ca şi aceste │ │ │ │ │ │ │ │ │   │proiectile, mai puţin în ceea ce │ │ │ │ │ │ │ │ │   │priveste armele de vânătoare sau de │ X│ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │   │tir cu ţinta, pentru persoanele care │ │ │ │ │ │ │ │ │   │au dreptul de a folosi aceste arme │ │ │ │ │ │ │ │ │───┼───────────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┤ 6.│armele cu aer comprimat sau gaze sub │ │ │ │ │ │ │ │ │   │presiune care pentru aruncarea │ │ │ │ │ │ │ │ │   │proiectilului folosesc forta de │ │ │ │ │ │ │ │ │   │expansiune a aerului comprimat sau a │ -│ - │ - │ X │ - │ - │ - │ - │   │gazelor sub presiune aflate într-un │ │ │ │ │ │ │ │ │   │recipient şi care dezvolta o viteză a │ │ │ │ │ │ │ │ │   │proiectilului mai mare decat cea admisa│ │ │ │ │ │ │ │ │   │în Uniunea Europeana │ │ │ │ │ │ │ │ │───┼───────────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┤ 7.│armele care prezinta caracteristicile │ │ │ │ │ │ │ │ │   │tehnice ale armelor letale sau, după │ │ │ │ │ │ │ │ │   │caz, ale armelor neletale, dar care nu │ X│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │   │corespund normelor de omologare │ │ │ │ │ │ │ │ │   │specifice destinatiei şi categoriei │ │ │ │ │ │ │ │ │   │din care fac parte │ │ │ │ │ │ │ │ │───┼───────────────────────────────────────┴──┴────┴────┴────┴────┴───┴───┴───┤   │ II. ARME ŞI MUNITII LETALE - arme supuse autorizarii │───┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤   │ Categoria B │───┼───────────────────────────────────────┬──┬────┬────┬────┬────┬───┬───┬───┤ 8.│arme de foc scurte, semiautomate sau │ │ │ │ │ │ │ │ │   │cu repetitie (pistoale sau revolvere), │X │ X │ - │ - │ - │ - │ X │ - │   │precum şi munitia corespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │───┼───────────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┤ 9.│armele de foc lungi semiautomate ale │ │ │ │ │ │ │ │ │   │caror încărcătoare şi camere conţin │X │ - │ X │ - │ X │ - │ - │ - │   │mai mult de trei cartuse, precum şi │ │ │ │ │ │ │ │ │   │munitia corespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │───┼───────────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┤10.│armele de foc lungi semiautomate ale │ │ │ │ │ │ │ │ │   │caror încărcătoare şi camere ale │ │ │ │ │ │ │ │ │   │cartusului nu pot tine mai mult de trei│ │ │ │ │ │ │ │ │   │cartuse, la care mecanismul incarca- │- │ - │ X │ - │ X │ - │ - │ - │   │torului este mobil sau pentru care nu │ │ │ │ │ │ │ │ │   │exista garantia că nu pot fi transfor- │ │ │ │ │ │ │ │ │   │mate cu ajutorul unui utilaj obisnuit │ │ │ │ │ │ │ │ │   │intr-o alta arma ale carei incarcator │ │ │ │ │ │ │ │ │   │şi camera a cartusului pot tine │ │ │ │ │ │ │ │ │   │mai mult de trei cartuse, precum şi │ │ │ │ │ │ │ │ │   │munitia corespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │───┼───────────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┤11.│arme de foc lungi cu repetitie şi │ │ │ │ │ │ │ │ │   │semiautomate cu teava lisa, care │- │ - │ X │ - │ X │ - │ - │ - │   │nu depăşeşte 60 cm, precum şi munitia │ │ │ │ │ │ │ │ │   │corespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │───┼───────────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┤12.│armele de foc lungi semiautomate care │ │ │ │ │ │ │ │ │   │au aparenta unei arme de foc automate, │- │ - │ X │ - │ X │ - │ X │ - │   │precum şi munitia corespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │───┼───────────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┤13.│arme de foc scurte, cu tragere foc cu │ │ │ │ │ │ │ │ │   │foc, cu percutie centrala, precum şi │- │ - │ - │ X │ X │ - │ - │ - │   │munitia corespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │───┼───────────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┤14.│arme de foc scurte, cu tragere foc cu │ │ │ │ │ │ │ │ │   │foc, cu percutie pe rama, cu o lungime │- │ - │ - │ X │ X │ - │ - │ - │   │totala sub 28 cm, precum şi munitia │ │ │ │ │ │ │ │ │   │corespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │───┼───────────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┤15.│arme de foc scurte semiautomate sau cu │ │ │ │ │ │ │ │ │   │repetitie, cu percutie pe rama, precum │- │ - │ - │ X │ X │ - │ - │ - │   │şi munitia corespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │───┼───────────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┤16.│arme de foc scurte cu o lovitura cu │ │ │ │ │ │ │ │ │   │percutie centrala sau pe rama, │- │ - │ - │ X │ X │ - │ - │ - │   │precum şi munitia corespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │───┼───────────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┤17.│arme de foc lungi semiautomate sau cu │ │ │ │ │ │ │ │ │   │repetitie, precum şi munitia │- │ - │ X │ X │ X │ - │ X │ - │   │corespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │───┼───────────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┤18.│armele de foc lungi cu o singura │ │ │ │ │ │ │ │ │   │lovitura cu percutie pe rama, │- │ - │ - │ X │ X │ - │ - │ - │   │precum şi munitia corespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │───┼───────────────────────────────────────┴──┴────┴────┴────┴────┴───┴───┴───┤   │ Categoria C │───┼───────────────────────────────────────┬──┬────┬────┬────┬────┬───┬───┬───┤19.│arme de foc lungi cu repetitie, altele │ │ │ │ │ │ │ │ │   │decat cele menţionate la categoria B, │- │ - │ X │ - │ X │ - │ - │ - │   │precum şi munitia corespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │───┼───────────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┤20.│arme de foc lungi cu tragere foc cu foc│ │ │ │ │ │ │ │ │   │prin teava ghintuita lovitura cu │ │ │ │ │ │ │ │ │   │percutie centrala sau laterala, precum │- │ - │ X │ - │ X │ - │ - │ - │   │şi munitia corespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │───┼───────────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┤21.│arme de foc lungi semiautomate, altele │ │ │ │ │ │ │ │ │   │decat cele cuprinse în categoria B, │- │ - │ X │ - │ X │ - │ - │ - │   │precum şi munitia corespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │───┼───────────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┤22.│arme de foc scurte cu tragere foc cu │ │ │ │ │ │ │ │ │   │foc cu percutie pe rama de o lungime │- │ - │ - │ X │ X │ - │ - │ - │   │totala mai mare sau egala cu 28 cm, │ │ │ │ │ │ │ │ │   │precum şi munitia corespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │───┼───────────────────────────────────────┴──┴────┴────┴────┴────┴───┴───┴───┤   │ Categoria D │───┼───────────────────────────────────────┬──┬────┬────┬────┬────┬───┬───┬───┤23.│arme de foc lungi cu tragere foc cu foc│ │ │ │ │ │ │ │ │   │prin teava lisa, precum şi munitia │- │ - │ X │ - │ X │ - │ - │ - │   │corespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │───┼───────────────────────────────────────┴──┴────┴────┴────┴────┴───┴───┴───┤   │ III. ARME ŞI MUNITII NELETALE - arme supuse declaraţiei │───┼───────────────────────────────────────┬──┬────┬────┬────┬────┬───┬───┬───┤24.│arme scurte (pistol sau revolver) - │ │ │ │ │ │ │ │ │   │confectionate special pentru a │ │ │ │ │ │ │ │ │   │imprastia gaze nocive, iritante sau de │ │ │ │ │ │ │ │ │   │neutralizare şi proiectile din cauciuc,│- │ - │ - │ - │ X │X │X │- │   │ precum şi munitia corespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │───┼───────────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┤25.│arme scurte sau lungi (cu aer │ │ │ │ │ │ │ │ │   │comprimat) care pentru aruncarea │ │ │ │ │ │ │ │ │   │proiectilului folosesc forta de │- │ - │ - │ X │ X │ - │ - │ - │   │expansiune a aerului comprimat sau │ │ │ │ │ │ │ │ │   │a gazelor sub presiune aflate într-un │ │ │ │ │ │ │ │ │   │recipient şi care dezvolta o viteză a │ │ │ │ │ │ │ │ │   │proiectilului admisa în Uniunea │ │ │ │ │ │ │ │ │   │Europeana, precum şi munitia │ │ │ │ │ │ │ │ │   │corespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │───┼───────────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┤26.│arme cu destinatie industriala, precum │- │ - │ - │ - │ - │ - │ X │ - │   │şi munitia corespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │───┼───────────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┤27.│arme de asomare, precum şi munitia │- │ - │ - │ - │ - │ - │ X │ - │   │corespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │───┼───────────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┤28.│arme cu tranchilizante, precum şi │- │ - │ - │ - │ - │ - │ X │ - │   │munitia corespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │29.│harpoane destinate pescuitului, precum │ │ │ │ │ │ │ │ │   │şi munitia corespunzătoare │- │ - │ - │ - │ - │ - │ X │ - │───┼───────────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┤30.│arbalete şi arcurile destinate tirului │- │ - │ - │ X │ X │ - │ - │ X │   │sportiv, precum şi munitia │ │ │ │ │ │ │ │ │   │corespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │───┼───────────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┤31.│pistoale de alarma şi semnalizare, │X │ - │ - │ - │ - │ - │ X │ - │   │precum şi munitia corespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │───┼───────────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┤32.│pistoale de start folosite în │- │ - │ - │ - │ - │ - │ X │ - │   │competitiile sportive, precum şi │ │ │ │ │ │ │ │ │   │munitia corespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │33.│arme de panoplie, precum şi munitia │ │ │ │ │ │ │ │ │   │corespunzătoare │- │ - │ - │ - │ X │ - │ - │ X │───┼───────────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┤34.│arme de recuzita, precum şi munitia │- │ - │ - │ - │ X │ - │ X │ - │   │corespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │───┼───────────────────────────────────────┼──┼────┼────┼────┼────┼───┼───┼───┤35.│arme vechi, precum şi munitia │- │ - │ - │ - │ X │ - │ - │ - │   │corespunzătoare │ │ │ │ │ │ │ │ │───┴───────────────────────────────────────┴──┴────┴────┴────┴────┴───┴───┴───┘------------*) Componentele esentiale ale armelor interzise şi ale armelor letale, respectiv mecanismul inchizatorului, camera cartusului şi teava, urmeaza regimul armei careia îi sunt destinate.---------------