ORDIN nr. 1.136 din 27 iunie 2007privind aprobarea Normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumusețare corporală
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 19 iulie 2007    Având în vedere prevederile titlului I din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice,văzând Referatul de aprobare al Inspecției sanitare de stat nr. E.N. 6.848/2007,ministrul sănătății publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele de igienă pentru cabinetele de înfrumusețare corporală, prevăzute în anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Autoritatea de sănătate publică din Ministerul Sănătății Publice și Inspecția sanitară de stat din cadrul Ministerului Sănătății Publice, autoritățile de sănătate publică județene și a municipiului București, inspecțiile sanitare de stat județene și a municipiului București, ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie, unitățile publice și private din domeniu vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.  +  Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă art. 78-83 din Ordinul ministrului sănătății nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 3 iulie 1997, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte dispoziții contrare.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare în termen de 60 de zile de la publicare.
    Ministrul sănătății publice,
    Gheorghe Eugen Nicolăescu
    București, 27 iunie 2007.Nr. 1.136.  +  Anexa nr. 1DISPOZIȚII GENERALE  +  Articolul 1În sensul prezentului ordin, termenii de mai jos au următoarele înțelesuri:a) procedură - activitate de piercing, tatuare artistică, tatuare cosmetică, implantare dermală, tratament și machiaj cosmetic, manichiură, pedichiură, epilare, frizerie, coafură și bărbierit;--------Lit. a) a art. 1 din anexa 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 930 din 14 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 20 august 2014.b) operator - persoană care este instruită și execută operațiunile de piercing, tatuaj, în condițiile legii;c) estetician - persoană calificată să execute operațiunile de îngrijire și înfrumusețare;d) client - persoană care solicită servicii de piercing, tatuare artistică, tatuare cosmetică, de tratament și machiaj cosmetic, manichiură, pedichiură și epilare, de frizerie, coafură, bărbierit;--------Lit. d) a art. 1 din anexa 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 930 din 14 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 20 august 2014.e) cabinet - locul în care se desfășoară activitățile de piercing, tatuare artistică, tatuare cosmetică, de tratament și machiaj cosmetic, manichiură, pedichiură și epilare, de frizerie, coafură și bărbierit;--------Lit. e) a art. 1 din anexa 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 930 din 14 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 20 august 2014.f) piercing - înțeparea pielii și a straturilor sale în scopul de a crea o breșă pentru a insera o bijuterie sau un alt ornament;g) piercingul urechii - piercingul lobului și/sau al zonei superioare cartilaginoase a urechii;h) tatuare cosmetică - procedură aplicată prin înțeparea și introducerea unui pigment special în stratul dermic al pielii la nivelul feței, contur buze, pleoape, sprâncene, păr capilar, cu caracter permanent sau semipermanent;--------Lit. h) a art. 1 din anexa 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 930 din 14 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 20 august 2014.i) tatuare artistică - procedură aplicată prin înțeparea și introducerea unui pigment special în stratul dermic al pielii cu caracter permanent sau semipermanent;--------Lit. i) a art. 1 din anexa 1 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 930 din 14 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 20 august 2014.j) epilare - proces prin care se îndepărtează temporar sau definitiv părul nedorit din diferite zone ale corpului;k) machiaj - aplicare temporară a unui produs cosmetic care are această funcție, pe zona feței, gâtului și bustului;l) tratament cosmetic - procedură de curățare, masaj și îngrijire a pielii de un anumit tip al tenului sau având o anumită afecțiune;m) manichiură - proceduri de îngrijire și înfrumusețare a mâinilor și a unghiilor de la mâini;n) pedichiură - proceduri de îngrijire și înfrumusețare a picioarelor și a unghiilor de la picioare;o) aplicarea unghiilor artificiale - modalitate de extensie a unghiilor naturale cu ajutorul diferitelor produse și tehnici;p) bărbierit - procedeu de îndepărtare a părului de pe față și gât cu ajutorul unui instrument sau obiect tăios;q) frizat, coafat - procedură de scurtare, aranjare și îngrijire a părului;r) anestezice - medicamente prin administrarea cărora este diminuată sau suprimată sensibilitatea la durere;s) timp de vindecare - timpul necesar vindecării canalului în care a fost inserată bijuteria sau a zonei în care s-a efectuat tatuajul, după lezarea țesutului.ș) implantare dermală - procedură asemănătoare piercingului, dar fără a crea o breșă, se montează în stratul de piele dermal și cu modelul la suprafața pielii.--------Lit. ș) a art. 1 din anexa 1 a fost introdusă de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 930 din 14 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 20 august 2014.  +  Articolul 2(1) Cabinetul trebuie să aibă incinte separate pentru fiecare dintre următoarele activități:a) accesul, înregistrarea și așteptarea clienților;b) desfășurarea procedurilor;c) păstrarea echipamentului, instrumentarului și a articolelor curate, dezinfectate și sterile, în dulapuri separate și închise, în spații lipsite de praf și umiditate, la care au acces numai persoanele autorizate;d) depozitarea echipamentelor și materialelor utilizate pentru curățenie.(2) Se acceptă amenajarea cel puțin a unui spațiu pentru curățarea, dezinfecția, sterilizarea instrumentarului și a materialelor refolosibile, în camera de desfășurare a procedurilor.(3) Pereții, podelele și tavanele din fiecare cameră trebuie să fie bine întreținute, netede, lavabile, confecționate din materiale neabsorbante, care să poată fi ușor spălate și curățate, iar culorile acestor suprafețe trebuie să fie deschise; în cazul finisajelor nelavabile, curățarea se face prin aspirare.(4) Incintele trebuie să fie adecvat luminate cu lumină artificială și naturală.(5) Incintele trebuie să fie bine ventilate, pentru a se elimina fumul, praful sau vaporii.(6) Cabinetul trebuie să fie dotat cu grup sanitar, întreținut corespunzător din punct de vedere igienico-sanitar și bine ventilat.(7) Este obligatoriu să existe chiuvetă pentru spălarea materialelor rezultate ca urmare a efectuării procedurilor, precum și chiuvetă separată pentru spălarea și dezinfecția mâinilor, situată în camera de desfășurare a procedurii. Se asigură obligatoriu apă potabilă curentă rece și caldă, în cantități suficiente, săpun antibacterian, periuță de unghii și prosop de hârtie de unică folosință sau dispozitive pentru uscarea mâinilor.(8) Numărul optim de dotări sanitare se va stabili conform normelor de proiectare, în funcție de numărul de operatori și clienți ai unității.(9) Toate suprafețele trebuie menținute în perfectă stare de curățenie și întreținere. Suprafețele pe care se desfășoară tratamentele sau cele aflate în zona de sterilizare trebuie să fie confecționate din materiale neporoase, neabsorbante.(10) Cabinetul trebuie să fie dotat cu mijloace pentru precolectarea și colectarea deșeurilor periculoase, precum și a celor menajere: recipient cu capac, pubelă, containere și saci colectori de unică folosință; colectarea, depozitarea, transportul și neutralizarea deșeurilor se fac conform prevederilor legale în vigoare.(11) Încăperile sau platformele impermeabilizate amenajate pentru depozitarea recipientelor de colectare a reziduurilor solide sunt racordate la un hidrant și la rețeaua de canalizare, pentru a fi curățate când este necesar, cât și pentru spălarea și dezinfecția recipientelor.(12) Dezinsecția periodică se va face la 3 luni, iar deratizarea periodică se va face la intervale de maximum 6 luni sau ori de câte ori este nevoie; între operațiunile periodice se vor aplica proceduri de dezinsecție și deratizare curente, de întreținere, în funcție de prezența vectorilor.(13) Se interzic fumatul, consumul de băuturi alcoolice, de substanțe stupefiante, precum și accesul animalelor în cabinet; este obligatorie afișarea acestor interdicții la loc vizibil.(14) La amenajarea cabinetului este obligatoriu să se ia măsuri de protecție a locației împotriva insectelor și rozătoarelor.(15) Cabinetul trebuie să fie dotat cu trusă sanitară de prim ajutor, ușor accesibilă, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 3Asigurarea igienei mâinilor operatorului/ esteticianului se face respectându-se următoarele reguli:a) spălarea mâinilor se face cu săpun antibacterian și apă curentă potabilă;b) uscarea se face cu prosoape sau șervete de unică folosință sau prin folosirea unui aparat de uscare a mâinilor; este interzisă folosirea prosoapelor textile de multifolosință;c) dezinfecția mâinilor se face cu un produs biocid, destinat dezinfecției mâinilor.  +  Articolul 4(1) Igiena mâinilor este obligatorie în următoarele situații, respectându-se condițiile prevăzute la art. 3:a) înainte și după efectuarea procedurii;b) când se contaminează accidental cu sânge, fluide corporale sau secreții;c) după îndepărtarea mănușilor de protecție;d) după folosirea toaletei;e) înainte și după servirea mesei;f) după efectuarea unor operațiuni care duc la contaminarea mâinilor.(2) Unghiile operatorului vor fi tăiate scurt și curate.(3) În situația în care operatorul/esteticianul prezintă la nivelul mâinilor leziuni, iritații sau orice altă afecțiune dermatologică, se interzice practicarea procedurii până la vindecarea acestora.(4) În timpul desfășurării procedurii de piercing, tatuare și implantare dermală îi este interzisă operatorului purtarea de inele, brățări, ceasuri sau alte obiecte decorative pe mâini.--------Alin. (4) a art. 4 din anexa 1 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 930 din 14 august 2014, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 615 din 20 august 2014.  +  Articolul 5(1) Cabinetelor în care se desfășoară activități de înfrumusețare li se aplică dispozițiile Ordinului ministrului sănătății publice nr. 261/2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 21 februarie 2007, cu modificările ulterioare.(2) Suprafețele, instrumentele, echipamentele și accesoriile utilizate trebuie curățate, dezinfectate și/sau sterilizate, conform prevederilor legale în vigoare, respectându-se recomandările producătorului.(3) Materialele, instrumentele, accesoriile și echipamentele de unică folosință se folosesc pentru un singur client.(4) Toate echipamentele, instrumentele și materialele de unică folosință trebuie îndepărtate imediat după ce au fost folosite la un client.(5) Procedurile pentru operațiile de sterilizare, recomandate de către producătorul aparatului utilizat în acest scop, trebuie să fie disponibile în cursul acțiunilor de inspecție.(6) Se admite posibilitatea sterilizării instrumentarului într-o unitate sanitară specializată. Dacă sterilizarea se efectuează în altă parte decât locația cabinetului, trebuie să se facă dovada sterilizării prin următoarele documente:a) contractul încheiat între cele două părți;b) data sterilizării și numele persoanei care a executat sterilizarea;c) cantitatea și tipul de instrumentar sterilizat;d) tipul de sterilizare folosit, parametrii de sterilizare, tipul de aparat folosit;e) condițiile de transport al instrumentarului sterilizat.(7) Se utilizează doar produse biocide, autorizate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide, cu modificările ulterioare.(8) Soluțiile de lucru din produse biocide, utilizate pentru dezinfecție, se prepară, se păstrează și se utilizează conform instrucțiunilor producătorului.(9) Toate recipientele și containerele, altele decât ambalajul original al producătorului, folosite pentru dezinfecție, trebuie etichetate adecvat în privința conținutului, concentrației și datei la care soluțiile de lucru au fost preparate.(10) Echipamentul electric, care nu poate fi imersat în lichid, trebuie curățat prin ștergere și pulverizat cu un produs biocid.(11) Instrumentarul care necesită sterilizare trebuie să fie împachetat individual în ambalaje aprobate pentru sterilizare sau în seturi care sunt folosite pentru o singură procedură. Ambalajele trebuie inscripționate cu data sterilizării și numele persoanei care a efectuat sterilizarea. Ambalajele cu instrumentele sterilizate trebuie menținute în condiții corespunzătoare de asigurare a sterilizării și depozitate într-un loc închis, lipsit de umiditate și praf, la care există acces controlat. Este obligatorie afișarea interdicției de acces al persoanelor străine în locul/camera de păstrare a obiectelor și echipamentelor curate, sterile sau dezinfectate.(12) Fiecare pachet cu instrumentar sterilizat trebuie monitorizat în privința sterilizării, utilizându-se indicatorii chimici sau biologici.(13) Procedurile de sterilizare efectuate conform recomandărilor producătorului aparatului se înregistrează și trebuie să fie disponibile în cursul acțiunilor de inspecție.(14) Înregistrările scrise cu privire la procedurile zilnice de sterilizare și dezinfectare, efectuate conform prevederilor Ordinului ministrului sănătății publice nr. 261/2007, cu modificările ulterioare, se păstrează de către persoana responsabilă.(15) Înregistrările procedurii sterilizării trebuie să cuprindă următoarele:a) metoda și parametrii de sterilizare;b) data sterilizării;c) cantitatea și tipul de instrumentar sterilizat;d) numele sau inițiala persoanei care a sterilizat instrumentarul;e) monitorizarea sterilizării prin indicatorii chimici sau biologici.(16) Instrumentarul sterilizat și depozitat conform prevederilor legale în vigoare, care nu a fost folosit în decurs de 24 de ore de la data sterilizării, trebuie resterilizat înainte de folosire, excepție făcându-se pentru instrumentarul presterilizat.(17) Persoana responsabilă cu sterilizarea instrumentarului trebuie să demonstreze în cadrul inspecției că procedurile de sterilizare au fost executate corect și optim.(18) Dacă se folosesc instrumente presterilizate, trebuie să existe documentația furnizată de producător în care să fie descrisă metoda de sterilizare și precizate recomandările de depozitare și menținere a sterilității. Această documentație trebuie furnizată în cursul acțiunilor de inspecție. Persoanele responsabile cu depozitarea și manipularea instrumentarului sterilizat trebuie să respecte instrucțiunile producătorului de menținere a sterilității.(19) Fiecare cabinet sau locație temporară trebuie să mențină înregistrările privind dezinfecția și sterilizarea disponibile în timpul acțiunilor de inspecție și acestea trebuie să cuprindă următoarele:a) date despre produsul biocid folosit (denumire comercială, aviz sanitar, fișă de securitate);b) domeniul pentru care produsul biocid este folosit;c) data, frecvența dezinfecției;d) numele persoanelor care sunt responsabile cu dezinfecția.(20) Curățenia trebuie efectuată la sfârșitul sau la începutul programului de lucru, precum și ori de câte ori este necesar, de către personal calificat.(21) Deșeurile periculoase rezultate în urma activităților se colectează separat, se depozitează, se transportă și se neutralizează, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitățile medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activitățile medicale, cu modificările ulterioare.  +  Articolul 6Controlul substanțelor și al preparatelor chimice periculoase se face cu respectarea următoarelor condiții:a) anumite substanțe și preparate chimice periculoase folosite în practica curentă trebuie să fie însoțite de fișa de siguranță a produsului, eliberată de către producător, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și preparatelor chimice periculoase, cu modificările ulterioare; fișa de siguranță trebuie înmânată beneficiarului înainte sau odată cu prima livrare a substanței sau preparatului chimic respectiv;b) personalul care manipulează astfel de substanțe sau preparate chimice periculoase trebuie să fie instruit și să semneze fișa de instruire pentru protecția muncii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;c) substanțele și preparatele chimice și cosmetice trebuie să fie folosite în conformitate cu instrucțiunile producătorului, în condițiile legii.  +  Articolul 7Este interzisă folosirea creioanelor hemostatice sau a alaunului pentru a opri sângerarea.  +  Articolul 8Înainte de începerea tratamentului se efectuează evaluarea stării pielii, cu respectarea următoarelor condiții:a) înainte de începerea tratamentului de înfrumusețare, zona respectivă de piele sau unghie trebuie evaluată;b) dacă clientul prezintă în zona care urmează a fi tratată leziuni deschise, infecții, inflamații sau boli dermatologice, tratamentul trebuie amânat.  +  Articolul 9(1) Angajatorul trebuie să asigure angajaților săi cursuri periodice de instruire, conform reglementărilor Ministerului Sănătății Publice și Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului, astfel încât prin activitățile desfășurate de aceștia să nu fie afectată sănătatea lor și a clienților.(2) Personalul angajat are obligația de a efectua controale medicale la angajare și controale periodice, conform prevederilor legislației în vigoare; documentele care dovedesc efectuarea acestor controale medicale se pun la dispoziția inspectorilor sanitari, în timpul acțiunilor de inspecție.(3) Personalul angajat trebuie să cunoască toate reglementările domeniului său de activitate.(4) Personalul angajat trebuie să demonstreze competență în folosirea materialelor și a procedurilor, în conformitate cu responsabilitățile atribuite, astfel încât să prevină orice pericol pentru sănătate.(5) Pentru acordarea primului ajutor în caz de accidente, angajații trebuie să aibă la dispoziție trusă de prim ajutor, facilități și personal instruit pentru acordarea primului ajutor.  +  Anexa nr. 2NORME DE IGIENĂpentru serviciile din cabinetele de piercing și tatuaj (Anexa nr. 2)  +  Anexa nr. 3NORME DE IGIENĂpentru serviciile din cabinetele de tratament și machiaj cosmetic, epilare, manichiură,pedichiură, coafură, frizerie și bărbierit