HOTĂRÂRE nr. 726 din 4 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrarii în munca a elevilor și studenților
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 17 iulie 2007  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 6 din Legea nr. 72/2007 privind stimularea încadrarii în munca a elevilor și studenților,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrarii în munca a elevilor și studenților, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii,
  familiei și egalității de șanse,
  Paul Pacuraru
  Ministrul educației,
  cercetării și tineretului,
  Cristian Mihai Adomniței
  Ministrul economiei și finanțelor,
  Varujan Vosganian
  București, 4 iulie 2007.Nr. 726.  +  AnexaNORME METODOLOGICEde aplicare a prevederilor Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în munca aelevilor și studenților