HOTĂRÂRE nr. 715 din 4 iulie 2007privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.505/2004 pentru aprobarea Listei cuprinzând 345 de obiective de investiţii din cadrul programului "38.000 de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii", derulat prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, şi a Hotărârii Guvernului nr. 1.506/2004 pentru aprobarea Listei cuprinzând 112 obiective de investiţii şi a indicatorilor tehnico-economici din cadrul programului "38.000 de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii", derulat prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 477 din 17 iulie 2007    În temeiul art. 18, din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IHotarârea Guvernului nr. 1.505/2004 pentru aprobarea Listei cuprinzând 345 de obiective de investiţii din cadrul programului "38.000 de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii", derulat prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 23 septembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Anexa nr. 2/86 se înlocuieşte cu anexa nr. 1*) la prezenta hotărâre.2. Anexa nr. 2/101 se înlocuieşte cu anexa nr. 2*) la prezenta hotărâre.  +  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 1.506/2004 pentru aprobarea Listei cuprinzând 112 obiective de investiţii şi a indicatorilor tehnico-economici din cadrul programului "38.000 de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii", derulat prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 23 septembrie 2004, se modifică după cum urmează:- Anexa nr. 2/37 se înlocuieşte cu anexa nr. 3*) la prezenta hotărâre._________ Notă *) Anexele nr. 1-3 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.  +  Articolul IIIAnexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Ministrul dezvoltării,lucrărilor publice şi locuinţelor,Laszlo Borbelyp. Ministrul internelorşi reformei administrative,Liviu Radu,secretar de statMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 4 iulie 2007.Nr. 715._________