HOTĂRÂRE nr. 638 din 20 iunie 2007privind deschiderea integrală a pieţei de energie electrică şi de gaze naturale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 427 din 27 iunie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 26 alin. (2) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 69 din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Începând cu data de 1 iulie 2007, piaţa de energie electrică şi piaţa de gaze naturale se deschid integral pentru toţi consumatorii.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 644/2005 privind majorarea gradului de deschidere a pieţei de energie electrică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 din 29 iulie 2005, şi Hotărârea Guvernului nr. 1.397/2005 privind stabilirea gradului de deschidere a pieţei interne a gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.036 din 22 noiembrie 2005.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Şeful Cancelariei Primului-Ministru,Ion-Mircea Plângup. Preşedintele AutorităţiiNaţionale de Reglementare înDomeniul Energiei,Carmen FilipescuMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 20 iunie 2007.Nr. 638.-----------