HOTĂRÂRE nr. 607 din 20 iunie 2007privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Drum de centură în municipiul Oradea, etapa a II-a", judeţul Bihor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 21 iunie 2007    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Drum de centură în municipiul Oradea, etapa a II-a", judeţul Bihor, prevăzuţi în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.---- Notă *) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.  +  Articolul 2Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programului de investiţii publice aprobat potrivit legii.  +  Articolul 3Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute la art. 1, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul transporturilor,Septimiu Buzaşu,secretar de statMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 20 iunie 2007.Nr. 607.-------