ORDIN nr. 391 din 2 mai 2007pentru aprobarea Normativului privind organizarea activităţii de intervenţie şi salvare la unităţi industriale cu pericol potenţial de emisii de gaze toxice şi/sau explozive
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
  • Nr. 1.637 din 25 aprilie 2007
  • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
  • Nr. 391 din 2 mai 2007
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 19 iunie 2007    În baza prevederilor art. 51 alin. (2), art. 6 alin. (1), art. 9 alin. (1) lit. a), art. 10 alin. (1) lit. a) şi art. 20 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006,în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale,ministrul economiei şi finanţelor şi ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normativul privind organizarea activităţii de intervenţie şi salvare la unităţi industriale cu pericol potenţial de emisii de gaze toxice şi/sau explozive, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianMinistrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul Păcuraru  +  AnexăNORMATIV 02/05/2007