PROTOCOL din 27 iunie 1997armonizand Convenţia internationala privind cooperarea pentru siguranţa navigatiei aeriene EUROCONTROL din 13 decembrie 1960, după efectuarea unor modificari*)
EMITENT
  • ACT INTERNAŢIONAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 41 din 29 ianuarie 1999    -------- Notă *) Traducere.Republica Federala Germania, Republica Austria, Regatul Belgiei, Republica Bulgaria, Republica Cipru, Republica Croatia, Regatul Danemarcei, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Republica Grecia, Republica Ungaria, Irlanda, Republica Italia, Marele Ducat de Luxemburg, Republica Malta, Principatul Monaco, Regatul Norvegiei, Regatul Olandei, Republica Portugalia, România, Republica Slovacia, Republica Slovenia, Regatul Suediei, Confederatia Elvetiana, Republica Ceha, Republica Turcia,considerand ca marirea traficului aerian, necesitatea de a centraliza la nivel european actiunile politice naţionale ale fiecarui stat european şi ca evolutia tehnologica a traficului aerian fac necesară o revizuire a Convenţiei internationale EUROCONTROL privind cooperarea pentru siguranţa navigatiei aeriene din 13 decembrie 1960, asa cum a fost amendata prin Protocolul de modificare din 12 februarie 1981, în scopul crearii unui sistem european uniform de gestionare a traficului aerian pentru controlul traficului aerian general în spatiul european, precum pe şi în imprejurimile aeroporturilor,considerand ca este de dorit să se intareasca cooperarea între statele din cadrul EUROCONTROL, în vederea organizarii eficace şi a gestionarii în deplina siguranţa a spatiului aerian pentru utilizatorii atât civili, cat şi militari, pornind de la principiul fundamental ca spatiul aerian ar trebui considerat, din punctul de vedere al utilizatorilor lui, ca un sistem omogen, în special prin elaborarea unor politici, obiective, planuri, standarde şi specificatii comune, precum şi printr-o politica comuna în domeniul tarifelor de ruta, în stransa consultare cu utilizatorii serviciilor de trafic aerian şi ţinând seama de imperativele apararii,considerand necesitatea de a asigura tuturor utilizatorilor spatiului aerian maximum de eficacitate la un cost minim compatibil cu nivelul necesar de siguranţă şi cu necesitatea de a minimiza efectele negative asupra mediului prin armonizarea şi integrarea serviciilor insarcinate cu managementul traficului aerian în Europa,considerand ca părţile contractante recunosc necesitatea de a armoniza şi integra sistemele lor de management al circulaţiei aeriene în scopul crearii unui sistem european uniform de management al traficului aerian,considerand importanţa initiativelor locale în materie de gestionare a traficului aerian, în special la nivelul aeroporturilor,considerand ca punerea în aplicare, în conformitate cu recomandarile Organizaţiei Aviaţiei Civile Internationale, în special în ceea ce priveste echitatea şi transparenta, a unui sistem comun de tarife de ruta consolideaza bazele financiare ale sistemului european uniform de management al traficului aerian şi faciliteaza consultarea utilizatorilor,considerand ca EUROCONTROL constituie pentru părţile contractante organul de cooperare în domeniul gestiunii traficului aerian,dorind sa largeasca şi sa intareasca cooperarea cu instituţiile europene sau internationale care sunt interesate în realizarea obiectivelor încredinţate EUROCONTROL în vederea îmbunătăţirii eficacitatii sale,considerand, în consecinţa, ca este oportuna crearea unui sistem european de management al traficului aerian, a cărui functionare să se intinda dincolo de limitele teritoriale ale fiecarei părţi contractante, la intregul spatiu aerian acoperit prin convenţie,considerand ca este important pentru părţile contractante să ofere Organizaţiei mijloacele juridice necesare pentru buna indeplinire a obiectivelor sale, în special în domeniul recuperării tarifelor de ruta şi al gestiunii fluxului traficului aerian,recunoscand ca ar fi benefic să se separe, în măsura posibilitatilor, functiile sale de prestări de servicii pentru a permite Organizaţiei să se achite de sarcini în bune condiţii de siguranţă şi eficacitate,dorind sa încurajeze alte state europene sa devina membre ale acestei organizaţii internationale,au cazut de acord asupra urmatoarelor dispozitii:  +  Articolul 1Convenţia internationala privind cooperarea pentru siguranţa navigatiei aeriene EUROCONTROL, din 13 decembrie 1960, asa cum a fost amendata prin Protocolul din 6 iulie 1970, el insusi modificat prin Protocolul din 21 noiembrie 1978, şi toate amendate prin Protocolul din 12 februarie 1981, denumita în continuare Convenţia este inlocuita cu versiunea armonizata a textului convenţiei, anexat la prezenta, care regrupeaza textele rămase în vigoare ale convenţiei şi modificările introduse de Conferinta diplomatica din 27 iunie 1997.  +  Articolul 21. Prezentul protocol este deschis spre semnare de către toate statele care sunt părţi la convenţie la data de 27 iunie 1997.El este, de asemenea, deschis, înainte de data intrarii în vigoare, spre semnare de către oricare stat invitat la Conferinta diplomatica, în cursul careia a fost adoptat, şi de către oricare alt stat autorizat de către Comisia permanenta printr-o decizie unanima sa îl semneze.2. Prezentul protocol va fi supus ratificarii, acceptarii sau aprobării. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la Guvernul Regatului Belgiei.3. Prezentul protocol va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2000, sub rezerva ca toate statele-părţi la convenţie sa îl fi ratificat, acceptat sau aprobat până la acea data. Dacă aceasta condiţie nu poate fi indeplinita, el va intra în vigoare fie la 1 iulie fie la 1 ianuarie, care vor urma depunerii ultimului instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare, după cum depunerea va avea loc în primul sau în al doilea semestru al anului.4. Pentru oricare stat semnatar al prezentului protocol care nu este parte la convenţie şi pentru care instrumentul de ratificare, de acceptare sau de aprobare este depus după intrarea în vigoare a prezentului protocol, acesta va intra în vigoare pentru acel stat în prima zi a celei de a doua luni de la data depunerii instrumentului sau de ratificare, de acceptare sau de aprobare.5. Orice stat semnatar al prezentului protocol care nu este parte la convenţie devine, prin ratificarea, acceptarea sau aprobarea acestui protocol, de asemenea, parte la convenţie.6. Guvernul Regatului Belgiei va notifica guvernelor celorlalte state-părţi la convenţie şi oricărui stat semnatar al acestui protocol despre fiecare semnare, fiecare depunere a unui instrument de ratificare, de acceptare sau de aprobare şi despre fiecare data de intrare în vigoare a prezentului protocol, în conformitate cu paragrafele 3 şi 4.  +  Articolul 3Începând cu data intrarii în vigoare a prezentului protocol, Protocolul din 6 iulie 1970, asa cum a fost modificat prin Protocolul din 21 noiembrie 1978 şi de art. XXXVIII al Protocolului din 12 februarie 1981, este inlocuit de Anexa III (intitulata "Dispozitii fiscale") la versiunea coordonata a textului convenţiei anexate.  +  Articolul 4Începând cu intrarea în vigoare a prezentului protocol, Acordul multilateral privind tarifele de ruta din 12 februarie 1981 este abrogat şi inlocuit cu dispozitiile pertinente ale versiunii armonizate a textului convenţiei anexate la protocol, inclusiv cu Anexa IV (intitulata "Dispozitii privind sistemul comun de tarife de ruta") la versiunea coordonata a textului convenţiei anexate.  +  Articolul 5Guvernul Regatului Belgiei va inregistra prezentul protocol la secretarul general al Organizaţiei Natiunilor Unite, în conformitate cu art. 102 al Cartei Natiunilor Unite, şi la Consiliul Organizaţiei Aviaţiei Civile Internationale, conform art. 83 al Convenţiei privind Aviatia Civila Internationala, semnata la Chicago la 7 decembrie 1944.Drept care, subsemnatii plenipotentiari, după prezentarea imputernicirilor lor depline care au fost recunoscute ca valide, au semnat prezentul protocol.Incheiat la Bruxelles la 27 iunie 1997, în limbile germana, engleza, bulgara, croata, daneza, spaniola, franceza, greaca, ungara, italiana, olandeza, norvegiana, portugheza, română, slovaca, slovena, suedeza, ceha şi turca, într-un singur exemplar care va rămâne depus la arhivele Guvernului Regatului Belgiei, care va trimite copii autentificate guvernelor celorlalte state semnatare. În caz de nepotrivire între texte, textul în limba franceza prevaleaza.Pentru Republica Federala Germania,Pentru Republica Austria,Pentru Regatul Belgiei,Pentru Republica Bulgaria,Pentru Republica Cipru,Pentru Republica Croatia,Pentru Regatul Danemarcei,Pentru Regatul Spaniei,Pentru Republica Franceza,Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord,Pentru Republica Grecia,Pentru Republica Ungaria,Pentru Irlanda,Pentru Republica Italia,Pentru Marele Ducat de Luxemburg,Pentru Republica Malta,Pentru Principatul Monaco,Pentru Regatul Norvegiei,Pentru Regatul Olandei,Pentru Republica Portugheza,Pentru România,Pentru Republica Slovacia,Pentru Republica Slovenia,Pentru Regatul Suediei,Pentru Confederatia Elvetiana,Pentru Republica Ceha,Pentru Republica Turcia,----