ORDIN nr. 884 din 16 mai 2007pentru ajustarea preţurilor la medicamentele cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România, cu modificările şi completările ulterioare
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 1 iunie 2007    Având în vedere prevederile art. 851 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 140 alin. 2 lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, cu modificările ulterioare,văzând Referatul de aprobare al Direcţiei farmaceutice nr. EN 5.156 din 16 mai 2007,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice,ministrul sănătăţii publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă ajustarea preţurilor la medicamentele de uz uman cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România, ediţia a XXI-a, în conformitate cu Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 612/2002 pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 22 august 2002, cu modificările şi completările ulterioare, începând cu data de 1 iunie 2007. (2) Se menţin nemodificate preţurile de decontare stabilite în conformitate cu anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 569/2007 pentru aprobarea Listei preţurilor de decontare ale medicamentelor eliberate prin farmaciile cu circuit deschis pentru tratamentul bolnavilor incluşi în unele subprograme de sănătate din cadrul Programului naţional cu scop curativ, nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 292/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 din 30 martie 2007, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 2Cursurile de schimb ce au stat la baza ajustării preţurilor pentru medicamente sunt cele comunicate de Banca Naţională a României, valabile în vamă pentru luna mai.  +  Articolul 3Preţurile cu ridicata, precum şi preţurile cu amănuntul maximale ajustate sunt valabile până în data de 31 august 2007.  +  Articolul 4Este interzisă practicarea altor preţuri peste nivelurile preţurilor cu ridicata şi amănuntul maximale prevăzute în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 6Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu data de 1 iunie 2007.  +  Articolul 7Direcţia farmaceutică, precum şi celelalte direcţii din Ministerul Sănătăţii Publice, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, agenţii economici importatori şi distribuitori, Compania Naţională "Unifarm" S.A., precum şi unităţile sanitare publice şi private vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 8Prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuBucureşti, 16 mai 2007.Nr. 884.----