LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (**republicată**)privind Statutul funcționarilor publici*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 365 din 29 mai 2007  **) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 251/2006 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 4 iulie 2006, dându-se textelor o nouă numerotare.Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 251 din 22 martie 2004 și ulterior a mai fost modificată prin:– Legea nr. 164/2004 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 123/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 446 din 19 mai 2004;– Legea nr. 344/2004 pentru modificarea art. 27 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 27 iulie 2004;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2004 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.091 din 23 noiembrie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 76/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 18 aprilie 2005;– Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.121 din 29 noiembrie 2004;– Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 512/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.128 din 30 noiembrie 2004;– Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 39/2005 pentru modificarea art. 84 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 20 mai 2005, aprobată prin Legea nr. 228/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 607 din 13 iulie 2005;– Legea bugetului de stat pe anul 2006 nr. 379/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.151 din 19 decembrie 2005;– Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2006 nr. 380/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.150 din 19 decembrie 2005;– Ordonanța Guvernului nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici pentru anul 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 20 ianuarie 2006, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 417/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 951 din 24 noiembrie 2006;– Legea nr. 442/2006 pentru modificarea alin. (2) al art. 15 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 969 din 4 decembrie 2006. Notă
  Articolul 201 din LEGEA nr. 145 din 22 iulie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 631 din 30 iulie 2019, prevede:
  „Articolul 201
  (1) În cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirile „funcționar public cu statut special din sistemul administrației penitenciare“ și „funcționar public cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor“ se înlocuiesc cu cea de „polițist de penitenciare“, iar sintagmele „sistemul penitenciar“ și „sistemul Administrației Naționale a Penitenciarelor“ ori altele similare se înlocuiesc cu sintagma „sistemul administrației penitenciare“, denumit poliție penitenciară.
  (2) Schimbarea denumirilor potrivit prezentei legi nu produce niciun efect asupra statutului profesional, vechimii sau drepturilor personalului”.
   +  Capitolul IAbrogat. (la 05-07-2019, Capitolul I a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 1Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 1 din Capitolul I a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 2Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 2 din Capitolul I a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 3Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 3 din Capitolul I a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 4Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 4 din Capitolul I a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 5Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 5 din Capitolul I a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 ) Notă
  Articolul 207 din LEGEA nr. 145 din 22 iulie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 631 din 30 iulie 2019, prevede:
  „Articolul 207
  La alineatul (1) al articolului 5 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:
  f) poliția și alte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, precum și polițiștii de penitenciare din Ministerul Justiției”.
   +  Articolul 6Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 6 din Capitolul I a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )
   +  Capitolul IIAbrogat. (la 05-07-2019, Capitolul II a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 ) Abrogat. (la 05-07-2019, Paragraful Categorii de funcționari publici din Capitolul II a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 7Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 7 din Capitolul II a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 8Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 8 din Capitolul II a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 9Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 9 din Capitolul II a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 10Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 10 din Capitolul II a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 11Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 11 din Capitolul II a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 12Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 12 din Capitolul II a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 13Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 13 din Capitolul II a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 14Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 14 din Capitolul II a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 15Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 15 din Capitolul II a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Capitolul III Categoria înalților funcționari publici  +  Articolul 16Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 16 din Capitolul III a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 17Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 17 din Capitolul III a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 18Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 18 din Capitolul III a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 19Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 19 din Capitolul III a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 20(1) Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale înalților funcționari publici se face anual, în condițiile legii.(2) Evaluarea generală a înalților funcționari publici se face o dată la 2 ani, în scopul confirmării cunoștințelor profesionale, aptitudinilor și abilităților necesare exercitării funcției publice.(3) Înalții funcționari publici au obligația de a urma anual cursuri de perfecționare profesională, în condițiile legii.(4) Evaluarea anuală prevăzută la alin. (1) și evaluarea generală prevăzută la alin. (2) se fac de către o comisie de evaluare, ai cărei membri sunt numiți prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului dezvoltării regionale și administrației publice. (la 17-01-2019, sintagma: ministrului internelor și reformei administrative a fost înlocuită de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 ) (5) Comisia de evaluare, prevăzută la alin. (4), este formată din 5 membri, numiți pentru un mandat de 3 ani. Îndeplinirea atribuțiilor comisiei de evaluare se realizează cu respectarea principiilor independenței, integrității, obiectivității și imparțialității în luarea deciziilor. (la 17-01-2019, Articolul 20 din Capitolul III a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 ) Notă
  Conform literei b) a alin. (2) al art. 597, Partea a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 5 iulie 2019, la data intrării în vigoare a prezentului cod, se abrogă Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 20, 20^1-20^10, ale art. 60 alin. (3), ale art. 60^1-60^4, 62^1-62^13 și ale anexei nr. 2 care se aplică pentru realizarea evaluării performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pentru activitatea desfășurată în anul 2019.
   +  Articolul 20^1(1) Evaluarea prevăzută la art. 20 alin. (1) se realizează în scopul aprecierii performanțelor obținute, prin raportarea rezultatelor obținute în mod efectiv la obiectivele operaționale stabilite, pentru înalții funcționari publici care au desfășurat efectiv activitate minimum 6 luni în anul calendaristic pentru care se realizează evaluarea. Perioada evaluată este 1 ianuarie-31 decembrie a fiecărui an, iar perioada de evaluare este 1 ianuarie-31 martie a anului următor perioadei evaluate.(2) Evaluarea generală prevăzută la art. 20 alin. (2) se realizează prin raportarea rezultatelor obținute în ultimii 2 ani și a criteriilor de performanță la obiectivele strategice stabilite. Perioada evaluată este de 2 ani, începând cu data de 1 ianuarie a primului an de activitate și până la data de 31 decembrie a anului următor, iar perioada de evaluare este 1 ianuarie- 31 martie din anul următor perioadei evaluate.(3) În anul în care se face evaluarea generală, evaluarea performanțelor profesionale individuale face parte din aceasta. (4) Evaluarea anuală prevăzută la art. 20 alin. (1) și evaluarea generală prevăzută la art. 20 alin. (2) se realizează și pentru funcționarii publici care exercită cu caracter temporar o funcție publică corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici. (la 17-01-2019, Capitolul III a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 ) Notă
  Conform literei b) a alin. (2) al art. 597, Partea a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 5 iulie 2019, la data intrării în vigoare a prezentului cod, se abrogă Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 20, 20^1-20^10, ale art. 60 alin. (3), ale art. 60^1-60^4, 62^1-62^13 și ale anexei nr. 2 care se aplică pentru realizarea evaluării performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pentru activitatea desfășurată în anul 2019.
   +  Articolul 20^2(1) Evaluarea performanțelor profesionale individuale și evaluarea generală prevăzute la art. 20 alin. (1) și (2) se realizează pe baza următoarelor documente: a) raportul de activitate întocmit de înaltul funcționar public; b) referatul de evaluare întocmit de către conducătorul autorității sau instituției publice în al cărei stat de funcții se află funcția publică, pentru înalții funcționari publici care ocupă funcțiile publice de secretar general și secretar general adjunct din ministere și alte organe de specialitate ale administrației publice centrale, de către ministrul afacerilor interne pentru înalții funcționari publici care ocupă funcțiile publice de prefect și subprefect, respectiv de către secretarul general al Guvernului pentru înalții funcționari publici care ocupă funcțiile publice de inspector guvernamental; (la 05-07-2019, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 20^2 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 1, Articolul 638, PARTEA a X-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 ) c) fișa postului înaltului funcționar public evaluat; d) documentele prin care se stabilesc obiectivele pentru perioada pentru care se face evaluarea și indicatorii de performanță. (2) Competența de întocmire a referatului de evaluare prevăzut la alin. (1) lit. b) poate fi delegată prin act administrativ către secretarul de stat care coordonează activitatea înaltului funcționar public, cu precizarea condițiilor și limitelor delegării. (la 17-01-2019, Capitolul III a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 ) Notă
  Conform literei b) a alin. (2) al art. 597, Partea a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 5 iulie 2019, la data intrării în vigoare a prezentului cod, se abrogă Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 20, 20^1-20^10, ale art. 60 alin. (3), ale art. 60^1-60^4, 62^1-62^13 și ale anexei nr. 2 care se aplică pentru realizarea evaluării performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pentru activitatea desfășurată în anul 2019.
   +  Articolul 20^3(1) Obiectivele pentru perioada pentru care se face evaluarea sunt obiective strategice și obiective operaționale. (2) Obiectivele prevăzute la alin. (1) se stabilesc la începutul perioadei pentru care se face evaluarea de către:a) Abrogată. (la 05-07-2019, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 20^3 , Capitolul III a fost abrogată de Punctul 2, Articolul 638, PARTEA a X-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 ) b) conducătorul autorității sau instituției publice în al cărei stat de funcții se află funcția publică, pentru funcțiile publice de secretar general și secretar general adjunct din ministere și alte organe de specialitate ale administrației publice centrale; (la 05-07-2019, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 20^3 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 3, Articolul 638, PARTEA a X-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 ) c) ministrul afacerilor interne, pentru funcțiile publice de prefect și subprefect; (la 05-07-2019, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 20^3 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 3, Articolul 638, PARTEA a X-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 ) d) secretarul general al Guvernului pentru funcțiile publice de inspector guvernamental. (la 05-07-2019, Litera d) din Alineatul (2) , Articolul 20^3 , Capitolul III a fost modificată de Punctul 3, Articolul 638, PARTEA a X-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 ) (3) Competența de stabilire a obiectivelor pentru perioada pentru care se face evaluarea poate fi delegată prin act administrativ către secretarul de stat care coordonează activitatea înaltului funcționar public. (la 05-07-2019, Alineatul (3) din Articolul 20^3 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 4, Articolul 638, PARTEA a X-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 ) (4) Obiectivele se consemnează într-un document datat și semnat de persoana care are competența de a stabili obiectivele potrivit alin. (2), respectiv alin. (3) și de înaltul funcționar public.(5) Obiectivele operaționale, împreună cu termenele de realizare și indicatorii de performanță corespunzători, se stabilesc pentru perioada 1 ianuarie-31 decembrie a anului pentru care se face evaluarea.(6) Obiectivele strategice, împreună cu termenele de realizare și indicatorii de performanță corespunzători, se stabilesc pentru o perioadă de 2 ani, respectiv de la data de 1 ianuarie a primului an și până la data de 31 decembrie a anului următor.(7) Obiectivele operaționale și obiectivele strategice, precum și termenele de realizare și indicatorii de performanță corespunzători pot fi revizuiți trimestrial sau ori de câte ori intervin modificări în activitatea sau structura organizatorică a autorității ori instituției publice. În acest caz, prevederile alin. (4) se aplică în mod corespunzător. (8) Indicatorii de performanță prevăzuți la alin. (5) și (6) se stabilesc pentru fiecare obiectiv în conformitate cu nivelul atribuțiilor, prin raportare la cerințele privind cantitatea și calitatea muncii prestate. (la 17-01-2019, Capitolul III a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 ) Notă
  Conform literei b) a alin. (2) al art. 597, Partea a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 5 iulie 2019, la data intrării în vigoare a prezentului cod, se abrogă Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 20, 20^1-20^10, ale art. 60 alin. (3), ale art. 60^1-60^4, 62^1-62^13 și ale anexei nr. 2 care se aplică pentru realizarea evaluării performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pentru activitatea desfășurată în anul 2019.
   +  Articolul 20^4(1) Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale înalților funcționari publici, prevăzută la art. 20 alin. (1), se face cu parcurgerea următoarelor etape:a) analizarea documentelor prevăzute la art. 20^2 alin. (1) de către fiecare membru al Comisiei de evaluare;b) aprecierea îndeplinirii fiecărui obiectiv operațional de către fiecare membru al Comisiei de evaluare cu note de la 1 la 5, nota exprimând gradul de îndeplinire a obiectivului respectiv, în raport cu termenele de realizare și cu indicatorii de performanță. (2) În cadrul etapei de analizare a documentelor, prevăzută la alin. (1) lit. a), Comisia de evaluare poate solicita completarea raportului de activitate sau/și a referatului de evaluare, în măsura în care consideră că sunt incomplete sau conțin date eronate, stabilind și un termen pentru transmiterea raportului de activitate sau/și a referatului de evaluare modificat(e).(3) Nota acordată pentru îndeplinirea obiectivelor operaționale reprezintă media aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui obiectiv, inclusiv a obiectivelor operaționale revizuite, dacă s-a impus revizuirea acestora pe parcursul perioadei evaluate. (4) Nota finală a evaluării performanțelor profesionale individuale este media aritmetică a notelor acordate pentru obiectivele operaționale potrivit alin. (1) lit. b).(5) Semnificația notelor prevăzute la alin. (1) lit. b) este următoarea: nota 1 - nivel minim și nota 5 - nivel maxim. (la 17-01-2019, Capitolul III a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 ) Notă
  Conform literei b) a alin. (2) al art. 597, Partea a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 5 iulie 2019, la data intrării în vigoare a prezentului cod, se abrogă Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 20, 20^1-20^10, ale art. 60 alin. (3), ale art. 60^1-60^4, 62^1-62^13 și ale anexei nr. 2 care se aplică pentru realizarea evaluării performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pentru activitatea desfășurată în anul 2019.
   +  Articolul 20^5(1) Evaluarea generală a înalților funcționari publici, prevăzută la art. 20 alin. (2), are următoarele componente: a) evaluarea performanțelor profesionale individuale pentru ultimul an din perioada evaluată, realizată potrivit dispozițiilor art. 20^4; b) evaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor strategice pentru ultimii 2 ani din perioada evaluată.(2) Evaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor strategice se realizează astfel: a) îndeplinirea fiecărui obiectiv strategic se apreciază de către fiecare membru al Comisiei de evaluare cu note de la 1 la 5, nota exprimând gradul de îndeplinire a obiectivului strategic respectiv, în raport cu termenele de realizare și indicatorii de performanță;b) îndeplinirea fiecărui criteriu de performanță se notează de către fiecare membru al Comisiei de evaluare de la 1 la 5, nota exprimând aprecierea îndeplinirii criteriului de performanță în realizarea obiectivelor strategice stabilite.(3) Criteriile de performanță pentru evaluarea îndeplinirii obiectivelor strategice ale înalților funcționari publici sunt prevăzute la pct. I din anexa nr. 2.(4) Pentru a obține nota acordată pentru îndeplinirea obiectivelor se face media aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui obiectiv strategic. (5) Pentru a obține nota acordată pentru îndeplinirea criteriilor de performanță se face media aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui criteriu. (6) Nota finală a evaluării obiectivelor strategice este media aritmetică a notelor obținute prin aplicarea prevederilor alin. (4) și (5). (7) Nota finală a evaluării generale este media aritmetică a notelor obținute prin aplicarea prevederilor alin. (1) lit. a) și alin. (6). (8) Semnificația notelor prevăzute la alin. (2) este următoarea: nota 1 - nivel minim și nota 5 - nivel maxim. (la 17-01-2019, Capitolul III a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 ) Notă
  Conform literei b) a alin. (2) al art. 597, Partea a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 5 iulie 2019, la data intrării în vigoare a prezentului cod, se abrogă Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 20, 20^1-20^10, ale art. 60 alin. (3), ale art. 60^1-60^4, 62^1-62^13 și ale anexei nr. 2 care se aplică pentru realizarea evaluării performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pentru activitatea desfășurată în anul 2019.
   +  Articolul 20^6(1) În mod excepțional, evaluarea prevăzută la art. 20 alin. (1) și (2) se poate face și în cursul perioadei evaluate, caz în care reprezintă evaluare parțială, cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor art. 20^2-20^5, în următoarele cazuri: a) atunci când pe parcursul perioadei evaluate, raportul de serviciu al înaltului funcționar public evaluat încetează, se suspendă sau se modifică, în condițiile legii. În aceste situații, înaltul funcționar public va fi evaluat pentru perioada de până la încetarea, suspendarea sau modificarea raporturilor de serviciu, după caz;b) la expirarea perioadei pentru care un funcționar public a exercitat cu caracter temporar o funcție publică din categoria înalților funcționari publici;c) atunci când pe parcursul perioadei evaluate, raportul juridic în baza căruia este exercitată funcția de către persoanele care au competența de întocmire a referatului de evaluare potrivit art. 20^2 alin. (1) lit. b) încetează, se suspendă sau se modifică, în condițiile legii. În aceste situații, referatul de evaluare se întocmește în termen de 10 zile lucrătoare de la data încetării, suspendării sau modificării, după caz. (2) Pe baza documentelor transmise, Comisia de evaluare realizează evaluarea parțială a performanțelor profesionale ale înaltului funcționar public. Nota finală a evaluării parțiale, respectiv nota finală a evaluării obiectivelor strategice este media aritmetică a notelor finale acordate pentru evaluarea parțială. Calificativul acordat la evaluarea parțială se va lua în considerare la evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale, respectiv la evaluarea generală, prevăzute la art. 20 alin. (1), respectiv alin. (2). (la 17-01-2019, Capitolul III a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 ) Notă
  Conform literei b) a alin. (2) al art. 597, Partea a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 5 iulie 2019, la data intrării în vigoare a prezentului cod, se abrogă Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 20, 20^1-20^10, ale art. 60 alin. (3), ale art. 60^1-60^4, 62^1-62^13 și ale anexei nr. 2 care se aplică pentru realizarea evaluării performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pentru activitatea desfășurată în anul 2019.
   +  Articolul 20^7Calificativul final al evaluării se stabilește pe baza notei finale, după cum urmează: a) între 1,00 și 2,00 - nesatisfăcător; b) între 2,01 și 3,50 - satisfăcător; c) între 3,51 și 4,50 - bine; d) între 4,51 și 5,00 - foarte bine. (la 17-01-2019, Capitolul III a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 ) Notă
  Conform literei b) a alin. (2) al art. 597, Partea a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 5 iulie 2019, la data intrării în vigoare a prezentului cod, se abrogă Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 20, 20^1-20^10, ale art. 60 alin. (3), ale art. 60^1-60^4, 62^1-62^13 și ale anexei nr. 2 care se aplică pentru realizarea evaluării performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pentru activitatea desfășurată în anul 2019.
   +  Articolul 20^8(1) În situația în care există diferențe între informațiile cuprinse în raportul de activitate al înaltului funcționar public și referatul de evaluare, este obligatorie organizarea unui interviu cu înaltul funcționar public, care are rolul de a furniza informațiile necesare finalizării evaluării. (2) Interviul prevăzut la alin. (1) se desfășoară anterior completării raportului de evaluare de către Comisia de evaluare. (3) Înaltul funcționar public este convocat în fața Comisiei de evaluare prin adresă transmisă de președintele Comisiei de evaluare, prin intermediul secretariatului acesteia, la sediul autorității sau instituției publice unde își desfășoară activitatea, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru interviu. La adresa de convocare se anexează o copie a documentelor prevăzute la art. 20^2 alin. (1). (4) Interviul poate fi reprogramat, la cererea motivată a înaltului funcționar public, cu aprobarea președintelui Comisiei de evaluare. Convocarea în fața Comisiei de evaluare la o dată ulterioară stabilită de către aceasta se face cu respectarea prevederilor alin. (3).(5) În situația neprezentării la interviu a înaltului funcționar public, convocat în condițiile alin. (3) și, după caz, ale alin. (4), la evaluare sunt luate în considerare consemnările din referatul de evaluare.(6) Întrebările și răspunsurile la interviu se consemnează de către secretariatul Comisiei de evaluare într-o anexă la procesul-verbal de ședință, semnată de înaltul funcționar public intervievat, de membrii Comisiei de evaluare și de secretariatul acesteia. (la 17-01-2019, Capitolul III a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 ) Notă
  Conform literei b) a alin. (2) al art. 597, Partea a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 5 iulie 2019, la data intrării în vigoare a prezentului cod, se abrogă Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 20, 20^1-20^10, ale art. 60 alin. (3), ale art. 60^1-60^4, 62^1-62^13 și ale anexei nr. 2 care se aplică pentru realizarea evaluării performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pentru activitatea desfășurată în anul 2019.
   +  Articolul 20^9Fiecare evaluare realizată de Comisia de evaluare se consemnează în raportul de evaluare a înaltului funcționar public, încheiat în două exemplare originale. În termen de 15 zile de la finalizare, un exemplar se arhivează la secretariatul Comisiei de evaluare și un exemplar se comunică autorității sau instituției publice unde este încadrat înaltul funcționar public, pentru a fi depus la dosarul profesional, iar o copie a raportului de evaluare certificată pentru conformitate cu originalul de către secretariatul Comisiei de evaluare se transmite persoanei care are competența numirii în funcția publică a acestuia, spre informare și pentru a asigura, atunci când este cazul, aplicarea prevederilor art. 99 alin. (1) lit. d). În termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la primire, autoritatea sau instituția publică unde este încadrat înaltul funcționar public îi transmite acestuia o copie a raportului de evaluare, certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana cu atribuții privind evidența personalului din cadrul compartimentului de resurse umane. (la 17-01-2019, Capitolul III a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 ) Notă
  Conform literei b) a alin. (2) al art. 597, Partea a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 5 iulie 2019, la data intrării în vigoare a prezentului cod, se abrogă Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 20, 20^1-20^10, ale art. 60 alin. (3), ale art. 60^1-60^4, 62^1-62^13 și ale anexei nr. 2 care se aplică pentru realizarea evaluării performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pentru activitatea desfășurată în anul 2019.
   +  Articolul 20^10(1) Înaltul funcționar public nemulțumit de rezultatele obținute la evaluarea performanțelor profesionale individuale, respectiv la evaluarea generală, prevăzute la art. 20 alin. (1) și (2), se poate adresa Comisiei de evaluare, care va răspunde contestației în termen de 15 zile de la depunerea acesteia.(2) Înaltul funcționar public nemulțumit de rezultatele obținute în urma deciziei Comisiei de evaluare, potrivit alin. (1), se poate adresa instanței de contencios administrativ competente, în condițiile legii. (la 17-01-2019, Capitolul III a fost completat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 ) Notă
  Conform literei b) a alin. (2) al art. 597, Partea a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 5 iulie 2019, la data intrării în vigoare a prezentului cod, se abrogă Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 20, 20^1-20^10, ale art. 60 alin. (3), ale art. 60^1-60^4, 62^1-62^13 și ale anexei nr. 2 care se aplică pentru realizarea evaluării performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pentru activitatea desfășurată în anul 2019.
  Notă
  Articolul II din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în Monitorul Oficial nr. 36 din 14 ianuarie 2019, prevede:
  „Articolul II
  (1) Rapoartele de evaluare anuală a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pentru anul 2017 întocmite cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare în luna ianuarie 2018 sunt și rămân valabile și își produc efectele juridice potrivit legislației în vigoare la data finalizării acestora.
  (2) Obiectivele individuale stabilite cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare în luna ianuarie 2018 sunt și rămân valabile și stau la baza evaluării performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pentru anul 2018”.
   +  Capitolul IVAbrogat. (la 05-07-2019, Capitolul IV a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Secţiunea 1Abrogată. (la 05-07-2019, Sectiunea 1 din Capitolul IV a fost abrogată de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 21Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 21 din Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 22Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 22 din Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 22^1Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 22^1 din Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 23Abrogat. (la 06-07-2018, Articolul 23 din Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 156 din 29 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 03 iulie 2018 )  +  Articolul 24Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 24 din Sectiunea 1 , Capitolul IV a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Secţiunea a 2-aAbrogată. (la 05-07-2019, Sectiunea a 2-a din Capitolul IV a fost abrogată de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 25Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 25 din Secțiunea a 2-a, Capitolul IV a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 26Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 26 din Secțiunea a 2-a, Capitolul IV a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Capitolul VAbrogat. (la 05-07-2019, Capitolul V a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Secţiunea 1Abrogată. (la 05-07-2019, Sectiunea 1 din Capitolul V a fost abrogată de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 27Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 27 din Sectiunea 1 , Capitolul V a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 28Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 28 din Sectiunea 1 , Capitolul V a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 29Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 29 din Sectiunea 1 , Capitolul V a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 30Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 30 din Sectiunea 1 , Capitolul V a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 31Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 31 din Sectiunea 1 , Capitolul V a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 32Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 32 din Sectiunea 1 , Capitolul V a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 33Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 33 din Sectiunea 1 , Capitolul V a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 34Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 34 din Sectiunea 1 , Capitolul V a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 ) Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 790 din 23 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 18 februarie 2022, s-a admis excepția de neconstituționalitate, constatându-se că dispozițiile art. 34 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, în redactarea anterioară modificărilor aduse prin Legea nr. 156/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, sunt neconstituționale.
   +  Articolul 35Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 35 din Sectiunea 1 , Capitolul V a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 36Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 36 din Sectiunea 1 , Capitolul V a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 37Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 37 din Sectiunea 1 , Capitolul V a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 38Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 38 din Sectiunea 1 , Capitolul V a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 39Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 39 din Sectiunea 1 , Capitolul V a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 40Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 40 din Sectiunea 1 , Capitolul V a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 41Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 41 din Sectiunea 1 , Capitolul V a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 42Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 42 din Sectiunea 1 , Capitolul V a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )
   +  Secţiunea a 2-aAbrogată. (la 05-07-2019, Sectiunea a 2-a din Capitolul V a fost abrogată de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 43Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 43 din Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 44Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 44 din Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 45Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 45 din Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 46Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 46 din Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 47Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 47 din Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 48Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 48 din Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 49Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 49 din Sectiunea a 2-a , Capitolul V a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Secţiunea a 3-aAbrogată. (la 05-07-2019, Sectiunea a 3-a din Capitolul V a fost abrogată de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 50Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 50 din Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 51Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 51 din Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 52Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 52 din Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 53Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 53 din Sectiunea a 3-a , Capitolul V a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )
   +  Capitolul VI Cariera funcționarilor publici  +  Secţiunea 1Abrogată. (la 05-07-2019, Sectiunea 1 din Capitolul VI a fost abrogată de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 54Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 54 din Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 55Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 55 din Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 56Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 56 din Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 57Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 57 din Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 58Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 58 din Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 59Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 59 din Sectiunea 1 , Capitolul VI a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Secţiunea a 2-a Perioada de stagiu  +  Articolul 60(1) Abrogat. (la 05-07-2019, Alineatul (1) din Articolul 60 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 ) (2) Abrogat. (la 05-07-2019, Alineatul (2) din Articolul 60 , Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 ) (3) Pe parcursul perioadei de stagiu, funcționarul public debutant are un îndrumător, funcționar public definitiv desemnat de conducătorul autorității sau instituției publice, de regulă, din cadrul compartimentului în cadrul căruia urmează să își desfășoare activitatea, cu atribuții în stabilirea programului de desfășurare a perioadei de stagiu și în coordonarea activității funcționarului public debutant pe parcursul acestei perioade. (la 17-01-2019, Articolul 60 din Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 ) Notă
  Conform literei b) a alin. (2) al art. 597, Partea a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 5 iulie 2019, la data intrării în vigoare a prezentului cod, se abrogă Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 20, 20^1-20^10, ale art. 60 alin. (3), ale art. 60^1-60^4, 62^1-62^13 și ale anexei nr. 2 care se aplică pentru realizarea evaluării performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pentru activitatea desfășurată în anul 2019.
   +  Articolul 60^1(1) Evaluarea activității funcționarului public debutant reprezintă aprecierea obiectivă a nivelului cunoștințelor teoretice și a deprinderilor practice dobândite, necesare îndeplinirii atribuțiilor aferente unei funcții publice, a cunoașterii specificului activității autorității sau instituției publice și a exigențelor administrației publice, pe baza criteriilor de evaluare prevăzute de lege. (2) Evaluarea activității funcționarului public debutant se face în termen de 5 zile lucrătoare de la terminarea perioadei de stagiu, de regulă, de către conducătorul compartimentului în care își desfășoară activitatea, denumit în continuare evaluator. Evaluatorul nu poate avea și calitatea de îndrumător. În mod excepțional, în cazul autorităților sau instituțiilor publice a căror structură nu este detaliată pe compartimente ori în cadrul cărora nu există un funcționar public de conducere care să coordoneze compartimentul, evaluator este:a) un funcționar public de conducere, desemnat de conducătorul autorității sau instituției publice;b) conducătorul autorității sau instituției publice, dacă nu există un funcționar public de conducere care să fie desemnat potrivit lit. a). (3) În cazul modificării raporturilor de serviciu prin mutare în cadrul altui compartiment ori al altei structuri fără personalitate juridică a autorității sau instituției publice ori în cazul suspendării raportului de serviciu al funcționarului public debutant, evaluatorul are obligația de a întocmi raportul de evaluare pentru perioada de stagiu parcursă de funcționarul public debutant până în acel moment, cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor art. 60^2 alin. (1). În acest caz, evaluarea este parțială și va fi luată în considerare la evaluarea funcționarului public debutant la terminarea perioadei de stagiu. (4) În cazul modificării, suspendării sau încetării raportului de serviciu al evaluatorului, acesta are obligația de a întocmi raportul de evaluare pentru perioada de stagiu parcursă de funcționarul public debutant până în acel moment, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 60^2 alin. (1). În acest caz, evaluarea este parțială și va fi luată în considerare la evaluarea funcționarului public debutant la terminarea perioadei de stagiu. (la 17-01-2019, Sectiunea a 2-a din Capitolul VI a fost completata de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 ) Notă
  Conform literei b) a alin. (2) al art. 597, Partea a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 5 iulie 2019, la data intrării în vigoare a prezentului cod, se abrogă Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 20, 20^1-20^10, ale art. 60 alin. (3), ale art. 60^1-60^4, 62^1-62^13 și ale anexei nr. 2 care se aplică pentru realizarea evaluării performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pentru activitatea desfășurată în anul 2019.
   +  Articolul 60^2(1) Evaluarea activității funcționarului public debutant se face de către evaluator pe baza: a) raportului de stagiu întocmit de funcționarul public debutant; b) referatului întocmit de îndrumător;c) analizei gradului și modului de aplicare a fiecărui criteriu de evaluare în exercitarea atribuțiilor de serviciu de către funcționarul public debutant;d) interviului cu funcționarul public debutant. (2) Cu cel mult 5 zile lucrătoare înainte de terminarea perioadei de stagiu, funcționarul public debutant întocmește un document denumit raport de stagiu, pe care îl înaintează evaluatorului și care cuprinde descrierea activității desfășurate pe parcursul acestei perioade, prin prezentarea atribuțiilor, a modalităților de îndeplinire a acestora, precum și a eventualelor dificultăți întâmpinate. (3) Cu cel mult 5 zile lucrătoare înainte de terminarea perioadei de stagiu, îndrumătorul întocmește un document denumit referat, pe care îl înaintează evaluatorului și care cuprinde următoarele elemente: a) descrierea activității desfășurate de funcționarul public debutant; b) aptitudinile pe care le-a dovedit funcționarul public debutant în modul de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu; c) conduita funcționarului public debutant în timpul serviciului; d) concluzii privind desfășurarea perioadei de stagiu și recomandări privind definitivarea acesteia. (4) În cazul modificării, suspendării sau încetării raportului de serviciu ori în situația aplicării unei sancțiuni disciplinare îndrumătorului, acesta întocmește referatul prevăzut la alin. (3) pentru perioada de stagiu parcursă de funcționarul public debutant până în acel moment, iar conducătorul autorității sau instituției publice numește un alt funcționar public definitiv, în calitate de îndrumător, pentru perioada de stagiu rămasă neefectuată. Referatul astfel întocmit se înaintează evaluatorului și este avut în vedere la evaluarea funcționarului public debutant la terminarea perioadei de stagiu. (5) Criteriile de evaluare a activității funcționarului public debutant sunt prevăzute la pct. II din anexa nr. 2. (6) Interviul reprezintă un schimb de informații care are loc între evaluator și funcționarul public debutant, anterior finalizării raportului de evaluare, în cadrul căruia: a) se aduc la cunoștința funcționarului public debutant evaluat consemnările făcute de evaluator în raportul de evaluare; b) se semnează și se datează raportul de evaluare de către evaluator și de către funcționarul public debutant evaluat. (la 17-01-2019, Sectiunea a 2-a din Capitolul VI a fost completata de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 ) Notă
  Conform literei b) a alin. (2) al art. 597, Partea a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 5 iulie 2019, la data intrării în vigoare a prezentului cod, se abrogă Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 20, 20^1-20^10, ale art. 60 alin. (3), ale art. 60^1-60^4, 62^1-62^13 și ale anexei nr. 2 care se aplică pentru realizarea evaluării performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pentru activitatea desfășurată în anul 2019.
   +  Articolul 60^3(1) Pentru completarea raportului de evaluare a perioadei de stagiu, evaluatorul efectuează următoarele: a) analizează raportul de stagiu completat de către funcționarul public debutant și referatul întocmit de către îndrumător;b) notează îndeplinirea criteriilor de evaluare în funcție de gradul de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu; c) stabilește calificativul de evaluare; d) formulează propuneri cu privire la numirea într-o funcție publică definitivă sau la eliberarea din funcția publică.(2) Nota exprimă aprecierea îndeplinirii fiecărui criteriu de evaluare în realizarea atribuțiilor de serviciu. Notarea criteriilor de evaluare și stabilirea calificativului de evaluare se fac astfel: a) fiecare criteriu de evaluare se notează de la 1 la 5, nota 1 fiind cea mai mică, iar nota 5 fiind cea mai mare;b) se face media aritmetică a notelor acordate pentru fiecare criteriu de evaluare și se obține o notă finală; c) calificativul de evaluare se acordă în funcție de nota finală obținută, după cum urmează: între 1,00 și 3,00 se acordă calificativul necorespunzător, iar între 3,01 și 5,00 se acordă calificativul corespunzător. (3) Semnificația calificativelor de evaluare este următoarea:a) necorespunzător - funcționarul public debutant nu a făcut dovada că deține cunoștințele teoretice și deprinderile practice necesare exercitării funcției publice; b) corespunzător - funcționarul public debutant a făcut dovada că deține cunoștințele teoretice și deprinderile practice necesare exercitării funcției publice. (4) Evaluatorul formulează în raportul de evaluare a perioadei de stagiu, după caz:a) propunerea privind numirea funcționarului public debutant într-o funcție publică definitivă, în situația în care calificativul de evaluare este corespunzător; b) propunerea de eliberare din funcție, în condițiile legii, în situația în care funcționarul public debutant a obținut calificativul necorespunzător.(5) Raportul de evaluare a perioadei de stagiu se aduce la cunoștința funcționarului public debutant în cadrul interviului prevăzut la art. 60^2 alin. (6).(6) În cazul în care între funcționarul public debutant și evaluator există diferențe de opinie asupra conținutului raportului de evaluare se procedează astfel:a) în situația în care se ajunge la un punct de vedere comun, evaluatorul poate modifica raportul de evaluare;b) în situația în care nu se ajunge la un punct de vedere comun, funcționarul public debutant consemnează comentariile sale în raportul de evaluare, în secțiunea dedicată.(7) În situația în care funcționarul public debutant evaluat refuză să semneze raportul de evaluare, acest aspect se consemnează într-un proces-verbal întocmit de către evaluator și semnat de către acesta și un martor. Refuzul funcționarului public debutant de a semna raportul de evaluare nu împiedică producerea efectelor juridice ale acestuia. (8) La finalizarea evaluării, o copie a raportului de evaluare se comunică funcționarului public debutant. (la 17-01-2019, Sectiunea a 2-a din Capitolul VI a fost completata de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 ) Notă
  Conform literei b) a alin. (2) al art. 597, Partea a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 5 iulie 2019, la data intrării în vigoare a prezentului cod, se abrogă Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 20, 20^1-20^10, ale art. 60 alin. (3), ale art. 60^1-60^4, 62^1-62^13 și ale anexei nr. 2 care se aplică pentru realizarea evaluării performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pentru activitatea desfășurată în anul 2019.
   +  Articolul 60^4(1) Funcționarul public debutant nemulțumit de evaluarea comunicată potrivit art. 60^3 alin. (8) o poate contesta, în cadrul procedurii de evaluare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data luării la cunoștință, la conducătorul autorității sau instituției publice. (2) Conducătorul autorității sau instituției publice soluționează contestația pe baza raportului de evaluare a perioadei de stagiu, a referatului întocmit de îndrumător și a raportului de stagiu redactat de funcționarul public debutant, în termen de 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestației.(3) Pe baza documentelor prevăzute la alin. (2), conducătorul autorității sau instituției publice respinge motivat contestația sau o admite, caz în care modifică raportul de evaluare în mod corespunzător. Rezultatul contestației se comunică funcționarului public debutant în termen de 5 zile lucrătoare de la soluționarea acesteia. (4) La expirarea termenului prevăzut la alin. (1), în condițiile în care funcționarul public debutant nu a contestat rezultatul evaluării, respectiv la expirarea termenului prevăzut la alin. (3), raportul de evaluare se comunică compartimentului de resurse umane pentru a fi depus la dosarul profesional, precum și pentru a asigura aplicarea de către conducătorul autorității sau instituției publice a dispozițiilor art. 62^13 alin. (1) lit. b) și alin. (2). O copie a raportului de evaluare, certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana cu atribuții privind evidența personalului din cadrul compartimentului de resurse umane, se comunică funcționarului public debutant.(5) Numai funcționarul public debutant nemulțumit de rezultatul evaluării activității sale, pe care l-a contestat în condițiile alin. (1), se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii. (la 17-01-2019, Sectiunea a 2-a din Capitolul VI a fost completata de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 ) Notă
  Conform literei b) a alin. (2) al art. 597, Partea a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 5 iulie 2019, la data intrării în vigoare a prezentului cod, se abrogă Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 20, 20^1-20^10, ale art. 60 alin. (3), ale art. 60^1-60^4, 62^1-62^13 și ale anexei nr. 2 care se aplică pentru realizarea evaluării performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pentru activitatea desfășurată în anul 2019.
   +  Articolul 61Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 61 din Sectiunea a 2-a , Capitolul VI a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )
   +  Secţiunea a 3-aAbrogată. (la 05-07-2019, Sectiunea a 3-a din Capitolul VI a fost abrogată de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 62Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 62 din Sectiunea a 3-a , Capitolul VI a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Secţiunea a 3^1-a Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici (la 17-01-2019, Capitolul VI a fost completat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 )  +  Articolul 62^1Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici reprezintă aprecierea obiectivă a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici, prin compararea gradului și a modului de îndeplinire a obiectivelor individuale și a criteriilor de performanță stabilite cu rezultatele obținute în mod efectiv de către funcționarul public pe parcursul unui an calendaristic și urmărește:a) corelarea obiectivă dintre activitatea funcționarului public și cerințele funcției publice, prin raportare la nivelul funcției publice deținute; b) asigurarea unui sistem motivațional, astfel încât să fie determinată creșterea performanțelor profesionale individuale; c) identificarea necesităților de instruire a funcționarilor publici, pentru îmbunătățirea rezultatelor activității desfășurate în scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite. (la 17-01-2019, Sectiunea a 3^1-a din Capitolul VI a fost completata de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 ) Notă
  Conform literei b) a alin. (2) al art. 597, Partea a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 5 iulie 2019, la data intrării în vigoare a prezentului cod, se abrogă Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 20, 20^1-20^10, ale art. 60 alin. (3), ale art. 60^1-60^4, 62^1-62^13 și ale anexei nr. 2 care se aplică pentru realizarea evaluării performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pentru activitatea desfășurată în anul 2019.
   +  Articolul 62^2(1) Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici are următoarele componente: a) evaluarea gradului și modului de atingere a obiectivelor individuale; b) evaluarea gradului de îndeplinire a criteriilor de performanță.(2) Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarului public se consemnează în raportul de evaluare întocmit de către persoana care coordonează activitatea respectivului funcționar public și se contrasemnează de către conducătorul autorității sau instituției publice sau, după caz, de către persoana care coordonează activitatea evaluatorului în condițiile prezentei legi. În realizarea activităților specifice, evaluatorul și contrasemnatarul au obligația asigurării respectării întocmai a normei generale de conduită profesională privind obiectivitatea în evaluare, precum și a respectării regimului juridic al incompatibilităților și al conflictului de interese. (la 17-01-2019, Sectiunea a 3^1-a din Capitolul VI a fost completata de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 ) Notă
  Conform literei b) a alin. (2) al art. 597, Partea a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 5 iulie 2019, la data intrării în vigoare a prezentului cod, se abrogă Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 20, 20^1-20^10, ale art. 60 alin. (3), ale art. 60^1-60^4, 62^1-62^13 și ale anexei nr. 2 care se aplică pentru realizarea evaluării performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pentru activitatea desfășurată în anul 2019.
   +  Articolul 62^3(1) În înțelesul prezentei legi, are calitatea de evaluator:a) funcționarul public de conducere pentru funcționarul public de execuție din subordine, respectiv funcționarul public de conducere ierarhic superior potrivit structurii organizatorice a autorității sau instituției publice, pentru funcționarul public de conducere; b) înaltul funcționar public, pentru funcționarii publici de conducere din subordinea directă sau pentru funcționarii publici de execuție, atunci când aceștia își desfășoară activitatea în cadrul unor compartimente din subordinea directă, care nu sunt coordonate de un funcționar public de conducere; c) persoana care ocupă funcția de conducere imediat inferioară celei de conducător al autorității sau instituției publice, pentru funcționarii publici aflați în coordonarea ori în subordinea directă;d) conducătorul autorității sau instituției publice, pentru funcționarii publici aflați în subordinea directă, precum și pentru funcționarii publici care au calitatea de conducători ai autorităților ori instituțiilor publice aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea acesteia, precum și pentru adjuncții acestora;e) primarul, respectiv președintele consiliului județean, pentru secretarul general al unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor, pe baza propunerii consiliului local, respectiv a consiliului județean; (la 05-07-2019, sintagma: secretarul unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor a fost înlocuită de Articolul 628, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 ) f) persoana care are competența de numire expres stabilită prin legea specială, pentru funcționarii publici care au calitatea de conducători sau fac parte din organele colective de conducere ale unor autorități ori instituții publice care nu se află în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea altor autorități sau instituții publice.(2) În cazul funcționarilor publici de conducere care conduc structuri a căror activitate este coordonată de persoane diferite, potrivit atribuțiilor stabilite prin acte administrative, evaluarea se face în condițiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) sau c), cu luarea în considerare a unui referat întocmit de persoana căreia i-au fost delegate parțial atribuțiile de coordonare. Prin referat se evaluează gradul și modul de atingere a obiectivelor individuale, precum și gradul de îndeplinire a criteriilor de performanță pentru atribuțiile pe care le îndeplinește în coordonarea persoanelor prevăzute în prezentul alineat.(3) În cazul autorităților administrației publice locale, la întocmirea raportului de evaluare în condițiile prevăzute la alin. (1) lit. d) și e), pentru funcționarii publici numiți prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului județean, precum și pentru secretarul general al unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor, se ia în considerare propunerea consiliului local, respectiv a consiliului județean. (la 05-07-2019, sintagma: secretarul unității administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor a fost înlocuită de Articolul 628, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 ) (4) Propunerea consiliului local, respectiv a consiliului județean, prevăzută la alin. (3), se transmite primarului, respectiv președintelui consiliului județean cel târziu până la data de 15 ianuarie a anului în care se realizează evaluarea, sub sancțiunea neluării ei în seamă la realizarea evaluării.(5) Conducătorul autorității sau instituției publice poate delega prin act administrativ competența de realizare a evaluării prevăzute la alin. (1) lit. d) către persoana care ocupă funcția de conducere imediat inferioară și care coordonează activitatea structurii funcționale respective, cu precizarea condițiilor și limitelor delegării. (la 17-01-2019, Sectiunea a 3^1-a din Capitolul VI a fost completata de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 ) Notă
  Conform literei b) a alin. (2) al art. 597, Partea a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 5 iulie 2019, la data intrării în vigoare a prezentului cod, se abrogă Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 20, 20^1-20^10, ale art. 60 alin. (3), ale art. 60^1-60^4, 62^1-62^13 și ale anexei nr. 2 care se aplică pentru realizarea evaluării performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pentru activitatea desfășurată în anul 2019.
   +  Articolul 62^4(1) În înțelesul prezentei legi, are calitatea de contrasemnatar:a) conducătorul autorității sau instituției publice, dacă nu are calitatea de evaluator, pentru funcționarii publici de conducere care ocupă funcțiile publice de director general, director general adjunct, director și director adjunct din aparatul autorităților administrative autonome, al ministerelor și al celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și funcțiile publice specifice asimilate acestora, respectiv pentru funcționarii publici de conducere care ocupă funcțiile publice de director executiv și director executiv adjunct ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale din unitățile administrativ-teritoriale, în cadrul instituției prefectului, în cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale și al instituțiilor publice subordonate acestora, precum și în funcțiile publice specifice asimilate acestora; (la 05-07-2019, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 62^4 , Sectiunea a 3^1-a , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 5, Articolul 638, PARTEA a X-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 ) b) funcționarul public ierarhic superior evaluatorului, potrivit structurii organizatorice a autorității sau instituției publice, pentru funcționarii publici de conducere care ocupă funcțiile publice de șef serviciu și șef birou, precum și în funcțiile publice specifice asimilate acesteia, precum și pentru funcționarii publici de execuție pentru care calitatea de evaluator aparține funcționarului public de conducere direct subordonat contrasemnatarului; (la 05-07-2019, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 62^4 , Sectiunea a 3^1-a , Capitolul VI a fost modificată de Punctul 5, Articolul 638, PARTEA a X-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 ) c) înaltul funcționar public, în cazul în care, potrivit structurii organizatorice a autorității ori instituției publice, nu există un funcționar public ierarhic superior evaluatorului și activitatea compartimentului în care își desfășoară activitatea funcționarul public evaluat este coordonată de înaltul funcționar public, cu excepția situației funcționarilor publici prevăzuți la lit. a).(2) În situația în care, potrivit structurii organizatorice a autorității sau instituției publice, nu există o persoană care să aibă calitatea de contrasemnatar potrivit alin. (1), raportul de evaluare nu se contrasemnează. (la 17-01-2019, Sectiunea a 3^1-a din Capitolul VI a fost completata de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 ) Notă
  Conform literei b) a alin. (2) al art. 597, Partea a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 5 iulie 2019, la data intrării în vigoare a prezentului cod, se abrogă Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 20, 20^1-20^10, ale art. 60 alin. (3), ale art. 60^1-60^4, 62^1-62^13 și ale anexei nr. 2 care se aplică pentru realizarea evaluării performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pentru activitatea desfășurată în anul 2019.
   +  Articolul 62^5(1) În situația în care instanța judecătorească dispune refacerea evaluării performanțelor profesionale individuale ale unui funcționar public, prin hotărâre judecătorească definitivă, pronunțată în urma contestării rezultatelor evaluării la instanțele de contencios administrativ în condițiile legii, calitatea de evaluator se exercită în următoarea ordine:a) de către persoana care a realizat evaluarea ce urmează a fi refăcută, dacă își desfășoară activitatea în cadrul autorității sau instituției publice respective; b) de către persoana care avea calitatea de contrasemnatar la data realizării evaluării ce urmează a fi refăcută, în situația în care nu se aplică prevederile lit. a);c) de către conducătorul autorității sau instituției publice care are obligația punerii în executare a hotărârii judecătorești definitive ori de către persoana desemnată de acesta prin act administrativ, în situația în care persoanele prevăzute la lit. a), respectiv lit. b) nu își mai desfășoară activitatea în cadrul autorității sau instituției publice respective.(2) În urma refacerii evaluării performanțelor profesionale individuale potrivit alin. (1), raportul de evaluare nu se contrasemnează. (la 17-01-2019, Sectiunea a 3^1-a din Capitolul VI a fost completata de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 ) Notă
  Conform literei b) a alin. (2) al art. 597, Partea a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 5 iulie 2019, la data intrării în vigoare a prezentului cod, se abrogă Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 20, 20^1-20^10, ale art. 60 alin. (3), ale art. 60^1-60^4, 62^1-62^13 și ale anexei nr. 2 care se aplică pentru realizarea evaluării performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pentru activitatea desfășurată în anul 2019.
   +  Articolul 62^6(1) Evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici se realizează pentru un an calendaristic, în perioada cuprinsă între 1 și 31 ianuarie din anul următor perioadei evaluate, pentru toți funcționarii publici care au desfășurat efectiv activitate minimum 6 luni în anul calendaristic pentru care se realizează evaluarea.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), evaluarea parțială a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici se realizează pentru o altă perioadă decât cea prevăzută la alin. (1), în oricare dintre următoarele situații:a) la modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici în condițiile legii, dacă perioada efectiv lucrată este de cel puțin 30 de zile consecutive;b) la modificarea, suspendarea sau încetarea raportului de serviciu ori, după caz, a raportului de muncă al evaluatorului în condițiile legii, dacă perioada efectiv coordonată este de cel puțin 30 de zile consecutive. În cazul în care evaluatorul se află în imposibilitatea de drept sau de fapt constatată prin act administrativ de a realiza efectiv evaluarea, calitatea de evaluator revine persoanei care are calitatea de contrasemnatar al raportului de evaluare la data încetării, suspendării sau modificării, în condițiile legii, a raportului de serviciu ori, după caz, a raportului de muncă al evaluatorului, cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor legale în ceea ce privește desemnarea unui alt contrasemnatar, atunci când este posibil potrivit structurii organizatorice;c) atunci când, pe parcursul perioadei evaluate, funcționarul public este promovat în clasă sau în grad profesional.(3) Evaluarea parțială se realizează în termen de 10 zile lucrătoare de la data intervenirii situațiilor prevăzute la alin. (2) și va fi luată în considerare la evaluarea anuală, în condițiile legii. (4) Evaluarea parțială a funcționarilor publici nu este necesară în situația în care raportul de serviciu al funcționarului public:a) se modifică prin delegare;b) se suspendă în situațiile în care funcționarul a fost arestat preventiv, se află în arest la domiciliu sau împotriva sa s-a luat, în condițiile Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, măsura cercetării prealabile sub control judiciar ori sub control judiciar pe cauțiune, dacă în sarcina acestuia au fost stabilite obligații care împiedică exercitarea raportului de serviciu, se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă în condițiile legii, este dispărut, iar dispariția a fost constatată prin hotărâre judecătorească definitivă ori în caz de forță majoră;c) încetează prin deces sau la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești de declarare a morții funcționarului public. (la 05-07-2019, Alineatul (4) din Articolul 62^6 , Sectiunea a 3^1-a , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 6, Articolul 638, PARTEA a X-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 ) (5) Prin excepție de la prevederile alin. (1), evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici se poate realiza și ulterior perioadei cuprinse între 1 și 31 ianuarie din anul următor perioadei evaluate, în situația în care raportul de serviciu al funcționarului public este suspendat pe parcursul întregii perioade de evaluare. În acest caz, evaluarea se realizează în termen de 5 zile lucrătoare de la reluarea activității, în condițiile prezentei legi.(6) Prin excepție de la prevederile alin. (1), evaluarea anuală a performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici se poate realiza și ulterior perioadei cuprinse între 1 și 31 ianuarie din anul următor perioadei evaluate, în situația în care raportul de serviciu ori, după caz, raportul de muncă al evaluatorului este suspendat pe parcursul întregii perioade de evaluare. În acest caz, evaluarea se realizează în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea perioadei de evaluare, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (2) lit. b). (la 17-01-2019, Sectiunea a 3^1-a din Capitolul VI a fost completata de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 ) Notă
  Conform literei b) a alin. (2) al art. 597, Partea a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 5 iulie 2019, la data intrării în vigoare a prezentului cod, se abrogă Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 20, 20^1-20^10, ale art. 60 alin. (3), ale art. 60^1-60^4, 62^1-62^13 și ale anexei nr. 2 care se aplică pentru realizarea evaluării performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pentru activitatea desfășurată în anul 2019.
   +  Articolul 62^7(1) În vederea realizării componentei evaluării performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici prevăzute la art. 62^2 alin. (1) lit. a), la începutul perioadei evaluate persoana care are calitatea de evaluator stabilește obiectivele individuale pentru funcționarii publici a căror activitate o coordonează și indicatorii de performanță utilizați în evaluarea gradului și a modului de atingere a acestora.(2) Obiectivele prevăzute la alin. (1) se stabilesc în conformitate cu atribuțiile din fișa postului, prin raportare la funcția publică deținută, gradul profesional al acesteia, cunoștințele teoretice și practice și abilitățile necesare exercitării funcției publice deținute de funcționarul public, și corespund obiectivelor compartimentului în care își desfășoară activitatea funcționarul public.(3) Indicatorii de performanță prevăzuți la alin. (1) se stabilesc pentru fiecare obiectiv individual, în conformitate cu nivelul atribuțiilor titularului funcției publice, prin raportare la cerințele privind cantitatea și calitatea muncii prestate.(4) În toate situațiile, obiectivele individuale și indicatorii de performanță se aduc la cunoștința funcționarului public la începutul perioadei evaluate.(5) Obiectivele individuale și indicatorii de performanță pot fi revizuiți trimestrial sau ori de câte ori intervin modificări în activitatea ori în structura organizatorică a autorității sau instituției publice. Prevederile alin. (4) se aplică în mod corespunzător. (la 17-01-2019, Sectiunea a 3^1-a din Capitolul VI a fost completata de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 ) Notă
  Conform literei b) a alin. (2) al art. 597, Partea a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 5 iulie 2019, la data intrării în vigoare a prezentului cod, se abrogă Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 20, 20^1-20^10, ale art. 60 alin. (3), ale art. 60^1-60^4, 62^1-62^13 și ale anexei nr. 2 care se aplică pentru realizarea evaluării performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pentru activitatea desfășurată în anul 2019.
   +  Articolul 62^8Criteriile de performanță utilizate pentru realizarea componentei evaluării performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici potrivit art. 62^2 alin. (1) lit. b) sunt prevăzute la pct. III din anexa nr. 2. (la 17-01-2019, Sectiunea a 3^1-a din Capitolul VI a fost completata de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 ) Notă
  Conform literei b) a alin. (2) al art. 597, Partea a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 5 iulie 2019, la data intrării în vigoare a prezentului cod, se abrogă Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 20, 20^1-20^10, ale art. 60 alin. (3), ale art. 60^1-60^4, 62^1-62^13 și ale anexei nr. 2 care se aplică pentru realizarea evaluării performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pentru activitatea desfășurată în anul 2019.
   +  Articolul 62^9(1) Evaluarea performanțelor profesionale individuale se realizează în următoarele etape: a) completarea raportului de evaluare a performanțelor profesionale individuale de către evaluator; b) interviul; c) contrasemnarea raportului de evaluare.(2) Raportul de evaluare a performanțelor profesionale individuale este un document distinct, denumit în continuare raport de evaluare, în care evaluatorul: a) acordă note pentru fiecare componentă a evaluării, stabilește punctajul final și calificativul acordat;b) consemnează rezultatele deosebite ale funcționarului public, dificultățile obiective întâmpinate de acesta în perioada evaluată și orice alte observații pe care le consideră relevante; c) stabilește necesitățile de formare profesională pentru anul următor perioadei evaluate; d) stabilește obiectivele individuale pentru anul următor perioadei evaluate.(3) Interviul este o discuție între evaluator și funcționarul public evaluat în cadrul căreia se aduce la cunoștința funcționarului public evaluat conținutul raportului de evaluare și se discută aspectele cuprinse în acesta, având ca finalitate semnarea și datarea raportului de evaluare de către evaluator și de către funcționarul public evaluat.(4) În cazul în care între funcționarul public evaluat și evaluator există diferențe de opinie asupra conținutului raportului de evaluare, se procedează astfel:a) în situația în care se ajunge la un punct de vedere comun, evaluatorul poate modifica raportul de evaluare;b) în situația în care nu se ajunge la un punct de vedere comun, funcționarul public consemnează comentariile sale în raportul de evaluare, în secțiunea dedicată.(5) În situația în care funcționarul public evaluat refuză să semneze raportul de evaluare, acest aspect se consemnează într-un proces-verbal întocmit de către evaluator și semnat de către acesta și un martor. Refuzul funcționarului public evaluat de a semna raportul de evaluare nu împiedică producerea efectelor juridice ale acestuia. (la 17-01-2019, Sectiunea a 3^1-a din Capitolul VI a fost completata de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 ) Notă
  Conform literei b) a alin. (2) al art. 597, Partea a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 5 iulie 2019, la data intrării în vigoare a prezentului cod, se abrogă Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 20, 20^1-20^10, ale art. 60 alin. (3), ale art. 60^1-60^4, 62^1-62^13 și ale anexei nr. 2 care se aplică pentru realizarea evaluării performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pentru activitatea desfășurată în anul 2019.
   +  Articolul 62^10(1) În aplicarea prevederilor art. 62^2 alin. (1), pentru fiecare dintre componentele evaluării performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici, evaluatorul acordă note de la 1 la 5. Nota 1 reprezintă nivelul minim de atingere a fiecăruia dintre obiectivele individuale în raport cu indicatorii de performanță și, respectiv, nivelul minim apreciat de îndeplinire a fiecăruia dintre criteriile de performanță, iar nota 5 reprezintă nivelul maxim. (2) Nota finală acordată pentru îndeplinirea obiectivelor individuale reprezintă media aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui obiectiv individual, inclusiv a celor revizuite, dacă s-a impus revizuirea acestora pe parcursul perioadei evaluate. (3) Nota finală acordată pentru îndeplinirea criteriilor de performanță reprezintă media aritmetică a notelor acordate pentru îndeplinirea fiecărui criteriu de performanță. (4) Punctajul final al evaluării performanțelor profesionale individuale este media aritmetică a notelor obținute pentru obiectivele individuale și criteriile de performanță, potrivit alin. (2) și (3). (5) În urma evaluării performanțelor profesionale individuale, funcționarului public i se acordă unul dintre următoarele calificative: foarte bine, bine, satisfăcător, nesatisfăcător. (6) Acordarea calificativelor se face pe baza punctajului final al evaluării performanțelor profesionale individuale, după cum urmează:a) pentru un punctaj între 1,00 și 2,00 se acordă calificativul nesatisfăcător; b) pentru un punctaj între 2,01 și 3,50 se acordă calificativul satisfăcător; c) pentru un punctaj între 3,51 și 4,50 se acordă calificativul bine; d) pentru un punctaj între 4,51 și 5,00 se acordă calificativul foarte bine. (la 17-01-2019, Sectiunea a 3^1-a din Capitolul VI a fost completata de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 ) Notă
  Conform literei b) a alin. (2) al art. 597, Partea a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 5 iulie 2019, la data intrării în vigoare a prezentului cod, se abrogă Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 20, 20^1-20^10, ale art. 60 alin. (3), ale art. 60^1-60^4, 62^1-62^13 și ale anexei nr. 2 care se aplică pentru realizarea evaluării performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pentru activitatea desfășurată în anul 2019.
   +  Articolul 62^11(1) Raportul de evaluare rezultat în urma interviului se înaintează contrasemnatarului, care semnează raportul așa cum a fost completat de evaluator sau, după caz, îl modifică, cu obligația de motivare și de înștiințare a funcționarului public evaluat. În acest caz, funcționarul public evaluat semnează raportul de evaluare modificat de contrasemnatar, cu posibilitatea consemnării observațiilor sale, dacă este cazul.(2) La finalizarea evaluării potrivit alin. (1), o copie a raportului de evaluare se comunică funcționarului public evaluat. (la 17-01-2019, Sectiunea a 3^1-a din Capitolul VI a fost completata de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 ) Notă
  Conform literei b) a alin. (2) al art. 597, Partea a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 5 iulie 2019, la data intrării în vigoare a prezentului cod, se abrogă Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 20, 20^1-20^10, ale art. 60 alin. (3), ale art. 60^1-60^4, 62^1-62^13 și ale anexei nr. 2 care se aplică pentru realizarea evaluării performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pentru activitatea desfășurată în anul 2019.
   +  Articolul 62^12(1) Funcționarii publici nemulțumiți de evaluarea comunicată potrivit art. 62^11 alin. (2) o pot contesta, în cadrul procedurii de evaluare, la conducătorul autorității sau instituției publice, în termen de 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință. (2) Conducătorul autorității sau instituției publice soluționează contestația pe baza raportului de evaluare și a referatelor întocmite de către funcționarul public evaluat, de către evaluator și de către contrasemnatar, în termen de 10 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestației.(3) Pe baza documentelor prevăzute la alin. (2), conducătorul autorității sau instituției publice respinge motivat contestația sau o admite, caz în care modifică raportul de evaluare în mod corespunzător. Rezultatul contestației se comunică funcționarului public în termen de 5 zile lucrătoare de la soluționarea acesteia. (4) La expirarea termenului prevăzut la alin. (1), în condițiile în care funcționarul public nu a contestat rezultatul evaluării, respectiv la expirarea termenului prevăzut la alin. (3), o copie a raportului de evaluare, certificată pentru conformitate cu originalul de către persoana cu atribuții privind evidența personalului din cadrul compartimentului de resurse umane, se comunică funcționarului public.(5) Funcționarul public nemulțumit de rezultatul evaluării performanțelor profesionale individuale se poate adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii. (la 17-01-2019, Sectiunea a 3^1-a din Capitolul VI a fost completata de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 ) Notă
  Conform literei b) a alin. (2) al art. 597, Partea a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 5 iulie 2019, la data intrării în vigoare a prezentului cod, se abrogă Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 20, 20^1-20^10, ale art. 60 alin. (3), ale art. 60^1-60^4, 62^1-62^13 și ale anexei nr. 2 care se aplică pentru realizarea evaluării performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pentru activitatea desfășurată în anul 2019.
   +  Articolul 62^13(1) Calificativele obținute la evaluarea performanțelor profesionale individuale sunt avute în vedere la: a) promovarea într-o funcție publică superioară; b) eliberarea din funcția publică. (2) Necesitățile de formare profesională pentru anul următor perioadei evaluate, stabilite în cadrul evaluării performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici, se au în vedere la elaborarea planului de perfecționare profesională a funcționarilor publici. (la 05-07-2019, Alineatul (2) din Articolul 62^13 , Sectiunea a 3^1-a , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 7, Articolul 638, PARTEA a X-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 ) (la 17-01-2019, Sectiunea a 3^1-a din Capitolul VI a fost completata de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 ) Notă
  Conform literei b) a alin. (2) al art. 597, Partea a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 5 iulie 2019, la data intrării în vigoare a prezentului cod, se abrogă Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 20, 20^1-20^10, ale art. 60 alin. (3), ale art. 60^1-60^4, 62^1-62^13 și ale anexei nr. 2 care se aplică pentru realizarea evaluării performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pentru activitatea desfășurată în anul 2019.
   +  Secţiunea a 4-aAbrogată. (la 05-07-2019, Sectiunea a 4-a din Capitolul VI a fost abrogată de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 63Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 63 din Sectiunea a 4-a , Capitolul VI a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 64Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 64 din Sectiunea a 4-a , Capitolul VI a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 65Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 65 din Sectiunea a 4-a , Capitolul VI a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 66Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 66 din Sectiunea a 4-a , Capitolul VI a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 67Abrogat. (la 01-01-2011, Art. 67 a fost abrogat de pct. 3 al art. 41 din LEGEA-CADRU nr. 284 din 28 decembrie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 877 din 28 decembrie 2010. )  +  Articolul 68Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 68 din Sectiunea a 4-a , Capitolul VI a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 69Abrogat. (la 17-01-2019, Articolul 69 din Sectiunea a 4-a , Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 )  +  Secţiunea a 5-aAbrogat. (la 06-07-2018, Titlul Sectiunii a 5-a din Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 156 din 29 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 03 iulie 2018 )  +  Articolul 70Abrogat. (la 06-07-2018, Articolul 70 din Sectiunea a 5-a , Capitolul VI a fost abrogat de Punctul 16, Articolul I din LEGEA nr. 156 din 29 iunie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 554 din 03 iulie 2018 )  +  Articolul 71Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 71 din Sectiunea a 5-a , Capitolul VI a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )
   +  Capitolul VIIAbrogat. (la 05-07-2019, Capitolul VII a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 72Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 72 din Capitolul VII a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 73Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 73 din Capitolul VII a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 74Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 74 din Capitolul VII a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Capitolul VIIIAbrogat. (la 05-07-2019, Capitolul VIII a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 75Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 75 din Capitolul VIII a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 76Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 76 din Capitolul VIII a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 77Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 77 din Capitolul VIII a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 78Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 78 din Capitolul VIII a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 79Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 79 din Capitolul VIII a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 ) Notă
  Prin Decizia nr. 737 din 8 octombrie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 1189 din 7 decembrie 2020, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat că prevederile art. 79 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici sunt neconstituționale.
   +  Articolul 80Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 80 din Capitolul VIII a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 81Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 81 din Capitolul VIII a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 82Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 82 din Capitolul VIII a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 83Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 83 din Capitolul VIII a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 84Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 84 din Capitolul VIII a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 85Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 85 din Capitolul VIII a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 86Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 86 din Capitolul VIII a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )
   +  Capitolul IXAbrogat. (la 05-07-2019, Capitolul IX a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Secţiunea 1Abrogată. (la 05-07-2019, Sectiunea 1 din Capitolul IX a fost abrogată de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 87Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 87 din Sectiunea 1 , Capitolul IX a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 88Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 88 din Sectiunea 1 , Capitolul IX a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 89Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 89 din Sectiunea 1 , Capitolul IX a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 90Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 90 din Sectiunea 1 , Capitolul IX a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 91Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 91 din Sectiunea 1 , Capitolul IX a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 92Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 92 din Sectiunea 1 , Capitolul IX a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 93Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 93 din Sectiunea 1 , Capitolul IX a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Secţiunea a 2-aAbrogată. (la 05-07-2019, Sectiunea a 2-a din Capitolul IX a fost abrogată de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 94Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 94 din Sectiunea a 2-a, Capitolul IX a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 95Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 95 din Sectiunea a 2-a, Capitolul IX a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 96Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 96 din Sectiunea a 2-a, Capitolul IX a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Secţiunea a 3-aAbrogată. (la 05-07-2019, Sectiunea a 3-a din Capitolul IX a fost abrogată de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 97Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 97 din Sectiunea a 3-a , Capitolul IX a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 98Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 98 din Sectiunea a 3-a , Capitolul IX a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 ) Notă
  Prin DECIZIA CURȚII CONSTITUȚIONALE nr. 112 din 23 februarie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 353 din 7 aprilie 2021, s-a admis excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 98 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, în redactarea anterioară modificării prin art. I pct. 24 din Legea nr. 156/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, ale art. 98 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 188/1999, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 24 din Legea nr. 156/2018, constatându-se că acestea sunt constituționale în măsura în care sintagma „condiții de vârstă standard“ nu exclude posibilitatea femeii de a solicita continuarea exercitării raportului de serviciu, în condiții identice cu bărbatul, respectiv până la împlinirea vârstei de 65 de ani.
  Conform art. 147 alin. (1) din CONSTITUȚIA ROMÂNIEI, republicată în MONITORUL OFICIAL nr. 767 din 31 octombrie 2003, dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstițutionale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstițutionale sunt suspendate de drept.
   +  Articolul 99Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 99 din Sectiunea a 3-a , Capitolul IX a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 100Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 100 din Sectiunea a 3-a , Capitolul IX a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 101Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 101 din Sectiunea a 3-a , Capitolul IX a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 102Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 102 din Sectiunea a 3-a , Capitolul IX a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 103Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 103 din Sectiunea a 3-a , Capitolul IX a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 104Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 104 din Sectiunea a 3-a , Capitolul IX a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 105Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 105 din Sectiunea a 3-a , Capitolul IX a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 106Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 106 din Sectiunea a 3-a , Capitolul IX a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )
   +  Capitolul XAbrogat. (la 05-07-2019, Capitolul X a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 107Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 107 din Capitolul X a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 107^1Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 107^1 din Capitolul X a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 108Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 108 din Capitolul X a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 109Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 109 din Capitolul X a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 110Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 110 din Capitolul X a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 111Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 111 din Capitolul X a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 112Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 112 din Capitolul X a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 113Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 113 din Capitolul X a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 114Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 114 din Capitolul X a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 115Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 115 din Capitolul X a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 116Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 116 din Capitolul X a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 117Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 117 din Capitolul X a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 117^1Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 117^1 din Capitolul X a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Articolul 118Abrogat. (la 05-07-2019, Articolul 118 din Capitolul X a fost abrogat de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Anexa nr. 1Abrogată. (la 05-07-2019, Anexa nr. 1 a fost abrogată de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 )  +  Anexa nr. 2I. Criterii de performanță pentru evaluarea îndeplinirii obiectivelor strategice ale înalților funcționari publici
  Nr. crt.Criterii de performanță pentru evaluarea îndeplinirii obiectivelor strategice ale înalților funcționari publici
  1.Acționează respectând interesele României în perspectivă, pe termen lung, precum și prioritățile Guvernului
  2.Promovează valorile etice ale serviciului public, acționează pentru prevenirea oricărui risc sau oricărei suspiciuni de corupție, asigură încrederea publică în serviciul public printr-o conduită onestă, imparțială și transparentă
  3.Respectă legea în planificarea și gestionarea activităților și resurselor în domeniul său de responsabilitate
  4.Motivează personalul din subordinea sa și contribuie la dezvoltarea profesională a acestuia, pentru a atinge cel mai bun nivel de performanță și cele mai bune rezultate
  5.Organizează propria activitate în domeniul său de responsabilitate, pentru a atinge standarde înalte de calitate, respectând termenele și resursele alocate
  6.Monitorizează și verifică progresele și realizările înregistrate în domeniul său de responsabilitate
  7.Elaborează și evaluează opțiunile strategice și în materie de politici publice, ținând cont de impactul social, financiar, cultural și asupra mediului pentru România, pe termen mediu
  8.Ia decizii bazate pe expertiză și cunoștințe aprofundate și își asumă responsabilitatea pentru aplicarea deciziilor
  9.Oferă consiliere superiorilor ierarhici, pe baza unei analize și evaluări fundamentate a impactului propunerilor sale
  10.Își fixează obiective care privesc dezvoltarea personală
  11.Aplică experiența proprie, precum și cunoștințele acumulate din experiența altora, se bazează pe idei noi pentru îmbunătățirea rezultatelor
  12.Participă activ la dezvoltarea instituțională și la implementarea de noi metode de lucru
  13.Își asumă și demonstrează responsabilitatea personală pentru producerea de rezultate în domeniul său de responsabilitate, este un exemplu personal de conduită profesională și etică
  14.Construiește și dezvoltă relații de încredere cu colegii și personalul din subordinea sa, în vederea atingerii obiectivelor
  15.Comunică în mod proactiv cu factorii interesați și experți, pentru a asigura sprijinul în vederea elaborării și implementării deciziilor în materie de politici publice
  II. Criteriile de evaluare pentru funcționarii publici debutanți
  Nr. crt.Criterii de evaluare pentru funcționarii publici debutanți clasa I
  1.Gradul de cunoaștere a reglementărilor specifice domeniului de activitate
  2.Gradul de cunoaștere a specificului și a principiilor care guvernează administrația publică și a raporturilor administrative din cadrul autorității sau instituției publice
  3.Capacitatea de îndeplinire a atribuțiilor
  4.Gradul de adaptabilitate și flexibilitate în îndeplinirea atribuțiilor
  5.Aptitudinea de a distinge corect între caracteristicile diverselor opțiuni în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu și de a identifica cea mai bună variantă de acțiune
  6.Capacitatea de transmitere a ideilor, în scris și verbal, fluență în scris, incluzând capacitatea de a scrie clar și concis
  7.Capacitatea de a lucra în echipă, respectiv capacitatea de a se integra într-o echipă, de a-și aduce contribuția prin participare efectivă, de a sprijini activitatea echipei în realizarea obiectivelor acesteia
  Nr. crt.Criterii de evaluare pentru funcționarii publici debutanți clasele a II-a și a III-a
  1.Cunoașterea specificului administrației publice
  2.Rapiditatea și calitatea îndeplinirii sarcinilor alocate
  3.Inițiativă
  4.Capacitatea de relaționare cu publicul
  5.Punctualitate, disciplină și responsabilitate
  III. Criterii de performanță pentru funcționarii publici de execuție și de conducereA. Criterii de performanță pentru funcționarii publici de execuție
  Nr. crt.Criteriul de performanțăDefinirea criteriului pentru funcționarii publici din clasa IDefinirea criteriului pentru funcționarii publici din clasa a II-aDefinirea criteriului pentru funcționarii publici din clasa a III-a
  1.Capacitatea de implementareCapacitatea de a pune eficient în practică soluțiile proprii și pe cele dispuse pentru desfășurarea în mod corespunzător a activităților, în scopul realizării obiectivelorCapacitatea de a pune eficient în practică soluțiile proprii și pe cele dispuse pentru desfășurarea în mod corespunzător a activităților, în scopul realizării obiectivelor Capacitatea de a pune eficient în practică soluțiile proprii și pe cele dispuse pentru desfășurarea în mod corespunzător a activităților, în scopul realizării obiectivelor
  2.Capacitatea de a rezolva eficient problemeleCapacitatea de a depăși obstacolele sau dificultățile intervenite în activitatea curentă, prin identificarea soluțiilor adecvate de rezolvare și asumarea riscurilor identificateCapacitatea de a depăși obstacolele sau dificultățile intervenite în activitatea curentă, prin identificarea soluțiilor adecvate de rezolvare și asumarea riscurilor identificate Capacitatea de a depăși obstacolele sau dificultățile intervenite în activitatea curentă, prin identificarea soluțiilor adecvate de rezolvare
  3.Capacitatea de asumare a responsabilitățilorCapacitatea de a desfășura în mod curent, la solicitarea superiorilor ierarhici, activități care depășesc cadrul de responsabilitate definit conform fișei postului; capacitatea de a accepta erorile sau, după caz, deficiențele propriei activități și de a răspunde pentru acestea; capacitatea de a învăța din propriile greșeliCapacitatea de a accepta erorile sau, după caz, deficiențele propriei activități și de a răspunde pentru acestea; capacitatea de a învăța din propriile greșeliCapacitatea de a accepta erorile sau, după caz, deficiențele propriei activități și de a răspunde pentru acestea; capacitatea de a învăța din propriile greșeli
  4. Capacitatea de autoperfecționare și de valorificare a experienței dobânditeCapacitatea de creștere permanentă a performanțelor profesionale, de îmbunătățire a rezultatelor activității curente prin punerea în practică a cunoștințelor și abilităților dobânditeCapacitatea de creștere permanentă a performanțelor profesionale, de îmbunătățire a rezultatelor activității curente prin punerea în practică a cunoștințelor și abilităților dobânditeCapacitatea de creștere permanentă a performanțelor profesionale, de îmbunătățire a rezultatelor activității curente prin punerea în practică a cunoștințelor și abilităților dobândite
  5.Capacitatea de analiză și sintezăCapacitatea de a interpreta un volum mare de informații, de a identifica și valorifica elementele comune, precum și pe cele noi și de a selecta aspectele esențiale pentru domeniul analizatCapacitatea de a interpreta un volum mare de informații, de a identifica și valorifica elementele comune, precum și pe cele noi și de a selecta aspectele esențiale pentru domeniul analizat
  6.Creativitate și spirit de inițiativăAtitudine activă în soluționarea problemelor și realizarea obiectivelor prin identificarea unor moduri alternative de rezolvare a acestor probleme; inventivitate în găsirea unor căi de optimizare a activității; atitudine pozitivă față de idei noiAtitudine activă în soluționarea problemelor și realizarea obiectivelor prin identificarea unor moduri alternative de rezolvare a acestor probleme; inventivitate în găsirea unor căi de optimizare a activității; atitudine pozitivă față de idei noiAtitudine activă în soluționarea problemelor și realizarea obiectivelor prin identificarea unor moduri alternative de rezolvare a acestor probleme; atitudine pozitivă față de idei noi; spirit inventiv
  7.Capacitatea de planificare și de a acționa strategicCapacitatea de a previziona cerințele, oportunitățile și posibilele riscuri și consecințele acestora; capacitatea de a anticipa soluții și de a-și organiza timpul propriu sau, după caz, al celorlalți (în funcție de nivelul de competență), pentru îndeplinirea eficientă a atribuțiilor de serviciuCapacitatea de a previziona cerințele, oportunitățile și posibilele riscuri și consecințele acestora; capacitatea de a anticipa soluții și de a-și organiza timpul propriu pentru îndeplinirea eficientă a atribuțiilor de serviciuCapacitatea de a-și organiza timpul propriu pentru îndeplinirea eficientă a atribuțiilor de serviciu
  8.Capacitatea de a lucra independentCapacitatea de a desfășura activități pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu fără a solicita coordonare, cu excepția cazurilor în care activitățile implică luarea unor decizii care depășesc limitele de competență
  9.Capacitatea de a lucra în echipăCapacitatea de a se integra într-o echipă, de a-și aduce contribuția prin participare efectivă, de a transmite eficient și de a permite dezvoltarea ideilor noi, pentru realizarea obiectivelor echipeiCapacitatea de a se integra într-o echipă, de a-și aduce contribuția prin participare efectivă, de a transmite eficient și de a permite dezvoltarea ideilor noi, pentru realizarea obiectivelor echipeiCapacitatea de a se integra într-o echipă, de a-și aduce contribuția prin participare efectivă, de a transmite eficient idei, pentru realizarea obiectivelor echipei
  10.Competența în gestionarea resurselor alocateCapacitatea de a utiliza eficient resursele materiale și financiare alocate fără a prejudicia activitatea instituțieiCapacitatea de a utiliza eficient resursele materiale și financiare alocate fără a prejudicia activitatea instituțieiCapacitatea de a utiliza eficient resursele materiale și financiare alocate fără a prejudicia activitatea instituției
  B. Criterii de performanță pentru funcționarii publici de conducere
  Nr. crt.Criterii de performanțăDefinirea criteriului
  1.Capacitatea de a organizaCapacitatea de a identifica activitățile care trebuie desfășurate de structura condusă, delimitarea lor în atribuții, stabilirea pe baza acestora a obiectivelor; repartizarea echilibrată și echitabilă a atribuțiilor și a obiectivelor în funcție de nivelul, categoria, clasa și gradul profesional al personalului din subordine
  2.Capacitatea de a conduceAbilitatea de a crea o viziune realistă, de a o transpune în practică și de a o susține; abilitatea de a planifica și de a administra activitatea unei echipe formate din personalități diferite, cu nivel diferit al capacității de a colabora la îndeplinirea unei atribuții; capacitatea de a adapta stilul de conducere la situații diferite, precum și de a acționa pentru gestionarea și rezolvarea conflictelor
  3.Capacitatea de coordonareArmonizarea deciziilor și acțiunilor personalului, precum și a activităților din cadrul unui compartiment, în vederea realizării obiectivelor acestuia
  4.Capacitatea de controlCapacitatea de supraveghere a modului de transformare a deciziilor în soluții realiste, depistarea deficiențelor și luarea măsurilor necesare pentru corectarea la timp a acestora
  5.Capacitatea de a obține cele mai bune rezultateCapacitatea de a motiva și de a încuraja dezvoltarea performanțelor personalului prin: cunoașterea aspirațiilor colectivului, asigurarea unei perspective de dezvoltare și a unei atitudini de încredere; aptitudinea de a asculta și de a lua în considerare diferite opinii, precum și de a oferi sprijin pentru obținerea unor rezultate pozitive pentru colectiv; recunoașterea meritelor și cultivarea performanțelor
  6.Competența decizionalăCapacitatea de a lua hotărâri rapid, cu simț de răspundere și conform competenței legale, cu privire la desfășurarea activității structurii conduse
  7.Capacitatea de a delegaCapacitatea de a transfera atribuții personalului din subordine care corespunde din punct de vedere legal și al competențelor proprii, în scopul realizării la timp și în mod corespunzător a obiectivelor structurii conduse
  8.Abilități în gestionarea resurselor umaneCapacitatea de a planifica și de a administra eficient activitatea personalului subordonat, asigurând sprijinul și motivarea corespunzătoare
  9.Capacitatea de a dezvolta abilitățile personaluluiCunoașterea aptitudinilor personalului din subordine, inclusiv prin capacitatea de a crea, de a implementa și de a menține politici de personal eficiente, în scopul motivării acestuia; capacitatea de a identifica nevoile de instruire ale personalului din subordine și de a forma propuneri privind tematica și formele concrete de realizare a instruirii
  10.Abilități de mediere și negociereCapacitatea de a organiza și de a conduce o întâlnire, precum și de a o orienta către o soluție comun acceptată, ținând seama de pozițiile diferite ale părților; capacitatea de a planifica și de a desfășură interviuri
  11.Obiectivitate în apreciereCorectitudine în luarea deciziilor; imparțialitate în evaluarea personalului din subordine și în modul de acordare a recompenselor pentru rezultatele deosebite în activitate
  12.Criteriile de performanță pentru funcționarii publici de execuție din clasa I, prevăzute la pct. 1-7 și 10
  (la 17-01-2019, Actul a fost completat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 24 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 36 din 14 ianuarie 2019 ) Notă
  Conform literei b) a alin. (2) al art. 597, Partea a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 5 iulie 2019, la data intrării în vigoare a prezentului cod, se abrogă Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția prevederilor art. 20, 20^1-20^10, ale art. 60 alin. (3), ale art. 60^1-60^4, 62^1-62^13 și ale anexei nr. 2 care se aplică pentru realizarea evaluării performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici pentru activitatea desfășurată în anul 2019.
  Notă (la 05-07-2019, Nota din lege a fost abrogată de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 ) Notă (la 05-07-2019, Nota din lege a fost abrogată de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 ) Notă (la 05-07-2019, Nota din lege a fost abrogată de Litera b), Alineatul (2), Articolul 597, PARTEA a IX-a din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 555 din 05 iulie 2019 ) -------