HOTĂRÂRE nr. 293 din 19 aprilie 2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casație și Justiție
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 2 mai 2007    În temeiul prevederilor art. 134 alin. (4) din Constituția României, republicată, ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, având în vedere dispozițiile art. 66 alin. (2) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăște:  +  Articolul 1 Se aprobă Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casație și Justiție, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 307/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casație și Justiție, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 779 din 26 august 2005, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.  +  Articolul 3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    Președintele Consiliului Superior al Magistraturii,
    judecător Anton Pandrea
    București, 19 aprilie 2007. Nr. 293.  +  Anexă REGULAMENT din 19/04/2007