ORDIN nr. 280 din 7 martie 2007(*actualizat*)pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide(actualizat până la data de 23 iulie 2013*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • Nr. 1.321 din 2 noiembrie 2006
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
  • Nr. 280 din 7 martie 2007
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • Nr. 90 din 27 martie 2007
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 23 iulie 2013 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către ORDINUL nr. 81 din 24 ianuarie 2008; ORDINUL nr. 948 din 19 august 2008; ORDINUL nr. 438 din 16 aprilie 2009; ORDINUL nr. 1.080 din 14 iulie 2010, ORDIN nr. 1.297 din 20 august 2010, ORDINUL nr. 1.900 din 11 noiembrie 2010; ORDINUL nr. 941 din 21 februarie 2011; ORDINUL nr. 2.834 din 6 decembrie 2011; ORDINUL nr. 1.329 din 3 mai 2012; ORDINUL nr. 2.595 din 12 iulie 2012; ORDINUL nr. 3.885 din 20 noiembrie 2012; ORDINUL nr. 4.060 din 19 decembrie 2012; ORDINUL nr. 437 din 19 martie 2013; ORDINUL nr. 1.596 din 26 iunie 2013.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorAvând în vedere prevederile art. 91, 35 şi 24 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, al Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,văzând Referatul de aprobare al Autorităţii de Sănătate Publică nr. E.N. 6.147 din 2 noiembrie 2006,ministrul sănătăţii publice, ministrul mediului şi gospodăririi apelor şi preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emit prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuMinistrul mediuluişi gospodăririi apelor,Sulfina BarbuPreşedinteleAutorităţii Naţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Marian Avram  +  AnexăNORMA 07/03/2007