ORDIN nr. 1.321 din 2 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE
 • Nr. 1.321 din 2 noiembrie 2006
 • MINISTERUL MEDIULUI ȘI GOSPODĂRIRII APELOR
 • Nr. 280 din 7 martie 2007
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
 • Nr. 90 din 27 martie 2007
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 286 din 2 mai 2007  Având în vedere prevederile art. 91, 35 și 24 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice, al Hotărârii Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Gospodăririi Apelor, cu modificările și completările ulterioare, și al Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,văzând Referatul de aprobare al Autorității de Sănătate Publică nr. E.N. 6.147 din 2 noiembrie 2006,ministrul sănătății publice, ministrul mediului și gospodăririi apelor și președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emit prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobăNormele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătății publice,
  Gheorghe Eugen Nicolăescu
  Ministrul mediului și gospodăririi apelor,
  Sulfina Barbu
  Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
  Marian Avram
   +  ANEXĂNORME METODOLOGICEde aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselorbiocide