LEGE nr. 99 din 16 aprilie 2007privind acceptarea Convenţiei asupra protecţiei patrimoniului cultural subacvatic, adoptată la Paris la 2 noiembrie 2001
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 276 din 25 aprilie 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe acceptă Convenţia asupra protecţiei patrimoniului cultural subacvatic, adoptată la Paris la 2 noiembrie 2001.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 16 aprilie 2007.Nr. 99.CONVENTIE 02/11/2001