LEGE nr. 87 din 3 aprilie 2007pentru ratificarea Convenţiei asupra relaţiilor personale care privesc copiii, adoptată la Strasbourg la 15 mai 2003
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 17 aprilie 2007    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Se ratifică Convenţia asupra relaţiilor personale care privesc copiii, adoptată la Strasbourg la 15 mai 2003 şi semnată de România la 17 iulie 2006.  +  Articolul 2În conformitate cu dispoziţiile art. 11 paragraful 1 din Convenţia asupra relaţiilor personale care privesc copiii, Ministerul Justiţiei este desemnat ca autoritate centrală care exercită funcţiile prevăzute de prezenta convenţie în cazul relaţiilor personale transfrontaliere.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 3 aprilie 2007.Nr. 87.CONVENTIE 15/05/2003